_____________________________________________________________

Křížek u cesty 

Na kopci než se sešlo od Říčan do Voděrádek, tak krajinou procházela stará hlavní cesta z Prahy. Tato cesta byla úvozová a zatravněná. Cesty měly v historii lidstva veliký význam. Spojovaly města, obce, sloužily jako spojení pro obchod a zároveň se staly součástí krajiny. Zahloubení úvozových cest bylo záměrné. Zapuštění cesty do terénu poskytovalo poutníkům ochranu před nepřízní počasí a obchodníkům skrytí před lupiči. Tato cesta směřovala z jedné strany na Světice a dále. Z druhé strany vedla okolo hřbitova a míjela bývalé šibeniční a popravčí návrší a procházela dále na Kuříčko. Na návrší, kde se říkalo Na spravedlnosti, stávala dříve šibenice. Místo šibenice zde byl roku 1878 postaven kříž. Dnes za tímto křížem je vchod na hřbitov zřízený teprve začátkem dvacátého století. Byla zde také postavena jedna stavba, která sloužila jako kaple, márnice a pitevna.

Na kopci před obcí Voděrádky při křížení cesty z Říčan a úvozové hlavní staré cesty z Prahy stojí mezi čtyřmi lípami křížek. Křížky se většinou stavěly na návrších, rozcestích a křižovatkách a sloužily poutníkům a obchodníkům k odpočinku a rozjímání ve stínu stromů.

Vzhled křížku roku 2004.

Na křížku byl dříve medailon s pannou Marií (pozlacený plátkovým zlatem), který se uvolnil a spadl v roce 2009. Uschovala ho u sebe rodina z nejbližšího rodinného domu, aby se neztratil a předala ho osadnímu výboru. Bylo požádáno město Říčany, aby medailon byl odborně přidělán. Správa majetku ho nechala tedy přidělat, ale neodborně a medailon opět spadl a někdo z něj odcizil pannu Marii. Roku 2015 začala obec projednávat s městem zrestaurování památkářem a obnovu reliéfu panny Marie, ale marně.

Rok 2015.

Roku 2017 město rozhodlo o rekonstrukci a chtělo požádat o dotaci, ale z toho také sešlo. Takže křížek chátrá dál.

Chátrající křížek roku 2020.

Křížek potřebuje rekonstrukci a dokonce se již trochu naklání. Lípy potřebují zdravotní řez a cesta, která tudy vedla již neexistuje. Když přestala spoužit poutníkům a kupcům, tak sloužila lidem jako zkratka na hřbitov, také do Kuříčka a na Lipany. Dokonce se zde pravidelně pálili čarodejnice. Za socialismu při rozšiřování orné půdy byla cesta od křížku až ke hřbitobu zavezena a zorána. 

Nejenom tato hlavní cesta, ale i mnoho menších vedlo z Voděrádek a sloužily hlavně jako zkratky do dalších statků, či obcí. Do těchto cest zapuštěných do terénu se stahovala dešťová voda a neodtékala hned přímo z kopce pryč. Po zavezení těchto cest, zorání a osetí se v deštivých letech stávalo, že při dešti se voda řítila přímo z kopce dolů do Voděrádek a odnášela s sebou i zeminu. 

Naši předkové neměli k dispozici takovou techniku jako my a přesto byli ve spoustě věcí chytřejší než my. Také si vážili práce svých předků a tak zvoničky, křížky a boží muka udržovali, pravděpodobně v tom ale sehrála svou roli i víra.

Zpracovala: leden 2021 Eva Šimková