____________________________________________________________________________

Dům čp. 17

Mezi ramenem potoka, ramenem náhonu na mlýn a rybníčkem, koupil Thomas Pecháček pozemek od obce a postavil tam domek. Domek se světnicí, síní, komorou a kuchyní postavil roku 1819 a roku 1820 jej prodal manželům Růžičkovým. Dům byl velmi často prodáván a měnil majitele. U domku byl chlívek, k domku patřila i zahrada a později bylo přikoupeno i role. V domě žily vždy dvě rodiny, Růžičkovi, Vnoučkovi, Koubovi, Kovářovi, Plátkovi, Horovi a další.

Dne 1.3.1877 přešlo vlastnictví k domku na Jana a Annu Karešovou. Anna byla dcerou Františka a Kateřiny Řehákových z domku čp. 8. za potokem. Jan Kareš sloužil na zámečku a byl bratrem čeledína Matěje Kareše, který sloužil také na zámečku. Oba bratři na zámečku pracovali a koupili si domky a usadili se ve Voděrádkách.  Jan a Anna vlastnili domek 22 roků.

Dne 18.4.1896 od Jana a Anny Karešů koupili dům František Lehovec a Anna Lehovcová, po nich přešel domek roku 1929 na jejich syna Karla Lehovce a jeho ženu Marii (starší). Karel a Marie (starší) v domě žili a měli dvě děti, syna Miloslava a dceru Marii (mladší). Roku 1946 přešlo vlastnictví k domku na dceru Lehovců Marii (mladší), která byla v té době již provdána za Františka Hózu. Dům sloužil opět dvěma rodinám. Na jedné polovině žila stará paní Marie Lehovcová (starší), na druhé půlce bydlel Štěpán Wimmer s rodinou, který byl vystěhován z tehdejších Krabošic čp. 4.

Náhon na mlýn, který vedl okolo domu, pod okny kuchyně, začal být zbytečný, protože se ve mlýně již nemlelo. Náhon ztratil význam a koryto vyschlo.                                                                                            

Roku 1958 přešlo vlastnictví na bratra Marie (mladší), Miroslava Lehovce a jeho ženu Růženu rozenou Jiterskou. Ti domek vlastnili, ale nebydleli v něm. Role patřící k tomuto stavení zůstalo ale v držení manželů Hózových. František Hóza i jeho švagr Miroslav Lehovec byli v té době v radě MNV Voděrádek.

Náhon již neexistoval, spojil se s obecní loučkou nad barákem, byl oplocen a začal sloužit jako zahrádka k domku. Malý rybníček na straně domku byl rozšířen a vznikl z něj zájezek, kam celá vesnice honila koupat husy. Voda sloužila i dětem na dovádění, dokonce kluci zde jezdili na neckách.

Od roku 1896 do roku 1975 vlastnil domek rod Lehovců.

Roku 1975 koupil domek Antonín Hůrka. Při koupi tohoto domku zůstala v něm žít stará paní Marie (starší) Lehovcová, neboť jí tam děti chtěli nechat dožít. Marie (starší) se ale těšila dobrému zdraví a obývala menší polovinu domu. Hůrkovi bydleli v jedné polovině a tak si po delší době musela vzít starou paní Lehovcovou k sobě její dcera Marie Hózová do Krabošic. Stará paní Marie se těšila dlouhověkosti, tak se později o ni starala její vnučka Dana (dcera Růženy a Miroslava). Hůrkovi zůstali v domku konečně sami s dětmi. Dům byl ale nevyhovující a starý. Roku 1976 provedli Hůrkovi stavební úpravy, pro zlepšení životních a hygienických podmínek. Přistavěli verandu s příslušenstvím, koupelnou, předsíní, WC a spíží. Také postavili hospodářský objekt u rodinného domu s hospodářskou místností, prádelnou a kolnou. Později ale bylo zjištěno, že části pozemků zůstaly ve vlastnictví bývalých majitelů a města. Části pozemků nebyly uvedeny v kupní smlouvě a Hůrkovi koupili oplocený pozemek v domnění, že je jejich. Bývalý náhon, loučka a zavezená část zájezku patřily obci a kus pozemku u potoka již dceři Marie Hózové, Bohumile. Tak Hůrkovi museli všechny tyto části dodatečně odkoupit.

Při povodních si voda z potoka našla opět svou cestu bývalým náhonem na mlýn a tak rodina Hůrkova byla úplně vytopena. Hůrkovi přišli o majetek, doklady a i o fotografie, takže se nedochovala žádná fotografie domu, který původně koupili. Stále ještě při přívalových deštích má potok tendenci vracet se do starého koryta a tím ohrožuje toto stavení.

Roku 2017 se rozhodli Hůrkovi přepsat domek na svou dceru, která v domku žije s rodiči a svou rodinou.

Dům roku 2004 před úpravou návsi.

O deset let později.

Vzhled domu roku 2016.

Čerpáno: z katastru nemovitostí, map PK, zápisů OV, z katastrální vložky knihovní, smluv trhových, původních informací již nežijící Marie Hózové, archiv fotek rodiny Šimků a foto mapy – seznam. cz, současného výpisu kat. úřadu.

Vyhotovila: 2019 Eva Šimková