Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

________________________________________________________________________________

21.1.2021 - Plán investic města ŘÍČANY NA ROK 2021 zde

Staženo z oficiálních stránek města.

V plánu jsou zaneseny i přidružené obce, ty, které s městem naplánovaly investiční výdaje na tento rok (Pacov, Kuří, Strašín). Nenaplánovány jsou investice do obcí Jažlovice a Voděrádky.
 
 
________________________________________________________________

Návrh rozpočtu 2021 - provozní výdaje pro obec Voděrádky přiřazené městem Říčany

 

Město Říčany

návrh 2021 rozpočtu pro obec Voděrádky

Rozpočtová skladba

 

V 9050 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce        30 000,00

V 9050 3421 Využití volného času dětí a mládeže          20 000,00

V 9050 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů             25 000,00

V 9050 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       135 000,00

V 9050 6171 Činnost místní správy                           553 840,00

 

Navržené výdaje - Osadní výbor Voděrádky  - finance, které budou k dispozici OV Voděrádky na rok 2021:   763 840,00 Kč

Staženo z oficiálních stránek města Říčany.

V návrhu rozpočtu je vidět, že přesto, že letošní rok byl pro město finančně nevýhodný, tak na obci se to neodráží a zástupci obce budou moci hospodařit s dostatečně velkými finančními prostředky a nebyly jim odebrány, jak by se dalo předpokládat při krizi, která zasáhla do všech odvětví a to i do státní správy.

Eva Šimková

___________________________________________________________________________________________

7.1.2021 - Z JEDNÁNÍ KRIZOVÉHO ŠTÁBU MĚSTA ŘÍČANY DNE 6.1.2021

Krátce z on-line jednání štábu:

Město Říčany zjišťuje ve spolupráci s Nemocnicí Říčany a Středočeským krajem možnosti a podmínky pro zapojení do celostátního dobrovolného očkování proti nemoci Covid-19. Město je připraveno podílet se organizačně a nemocnice v rámci možností personálně na zajištění očkovacího centra.

Nemocnice v Říčanech poskytuje zdravotní péči na všech odděleních. Provoz je mírně omezen. V uzavřeném provozu se stará o pacienty s COVID. Vzhledem k narůstajícímu počtům pozitivních osob očekává během 14 dnů zvýšení množství těchto pacientů.

Nyní je aktuálně v Říčanech okolo 170 pozitivně testovaných osob, od začátku pandemie je v Říčanech evidováno přes 1138 nakažených.

Ve 3. ZŠ u Říčanského lesa je pro děti rodičů zaměstnaných ve zdravotnictví a ve složkách IZS apod. otevřena třída pro děti od 3 do 10 let.

_____________________________________________________________________

4.1.2021 - Finanční úřad pro Středočeský kraj
 
zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí.
 
 
_________________________________________________________________________________

ZNÁMKY NA POPELNICE PRO ROK 2021

 

Vzhledem k tomu, že jsme dotazováni, jak to bude se známkami na popelnice, tak vám sdělujeme následující informaci.
 

PRODEJ ZNÁMEK NA POPELNICE BUDE ZAHÁJEN V PONDĚLÍ 4. LEDNA 2021 a stará známka bude mít platnost do konce února 2021.

 

 

Bližší informace zde:  https://info.ricany.cz/mesto/prodej-znamek-na-popelnice-bude-zahajen-v-pondeli-4-ledna-2021

_________________________________________________________________________________________

29.12.2020 - Informace k pojištění OSVČ 2021

 

Minimální záloha na sociální pojištění při hlavní činnosti se pro rok 2021 zvyšuje na 2588 korun měsíčně.

Sociální pojištění aspoň v minimální výši musí povinně platit každý podnikatel, tedy všichni živnostníci i další OSVČ. Pro stanovení minimální zálohy záleží na tom, jestli jde o podnikání v rámci hlavní, nebo vedlejší činnosti.

 

Minimální vyměřovací základ u hlavní činnosti pro rok 2021 vychází na 8861 korun. Roční minimální vyměřovací základ potom dělá dvanáctinásobek základu měsíčního – 106 332 korun. Kdo loni nepodnikal celých dvanáct měsíců, vynásobí měsíční vyměřovací základ pouze počtem měsíců, během nichž se podnikání věnoval.                      

Minimální měsíční záloha u hlavní činnosti se vypočítá jako 29,2 procenta z vyměřovacího základu. V roce 2021 je tedy potřeba platit na sociální pojištění aspoň 2588 korun.

 

Minimální vyměřovací základ u vedlejší činnosti vychází z desetiny průměrné mzdy, pro rok 2021 je to tedy 3545 korun. Roční minimální základ je dvanáctinásobek, tedy 42 540 korun. Kdo loni nepodnikal celých dvanáct měsíců, vynásobí měsíční vyměřovací základ pouze počtem měsíců, během nichž se podnikání věnovalMinimální záloha pak vychází na 1036 korun měsíčně (29,2 % z 3545).

 

U sociálního pojištění se mění až v měsíci, po odevzdání přehledu za rok 2020.

 

Minimální záloha na zdravotní pojištění v roce 2021 je 2393 korun. OSVČ, které vykonávají vedlejší činnost, se u zdravotního pojištění  minimální zálohy neplatí.

 

U zdravotního pojištění se záloha mění hned v lednu.

 

Podnikatelé se mohou od roku 2021 přihlásit k paušální dani a platit jediný odvod měsíčně. Ten zahrnuje minimální zálohu na zdravotní pojištění, minimální zálohu na sociální pojištění navýšenou o 15 procent a k tomu 100 korun na daň z příjmů – celkem tedy 5469 korun za měsíc.

 

Nemocenské pojištění OSVČ je dobrovolné.

Pokud se pro něj OSVČ rozhodne, měla by platit aspoň minimální pojistné, které se odvíjí od minimálního vyměřovacího základu, který se od roku 2021 zvyšuje na 7000 korun. Minimální nemocenské pojištění se vypočte jako 2,1 procenta. Pro rok 2021 jde tedy o minimální částku 147 korun. Zároveň jsou platby na nemocenské pojištění omezené shora – vyměřovacím základem pro sociální pojištění, k němuž se podnikatel dopočte v přehledu pro sociálku, rozpočteným na měsíce. Platby na nemocenské pojištění se hradí v měsíci, na který se vztahují.

 

Výtah - ČERPÁNO ze zdroje:https://www.penize.cz/socialni-pojisteni/423035-socialni-pojisteni-osvc-2021-zalohy-a-pravidla

 

Jinak pozor na přechod na paušální daň, jsou tam pro někoho nevýhodné dodatky. Velice doporučuji si zákon o paušální dani řádně prostudovat !!!!!!!

____________________________________________________________________________________

28.5.2020 - Žádost o souhlas města Říčany se stavbou NOVĚ ONLINE

 

Uvádíme nový postup žádosti o souhrnné vyjádření města ke stavbě (tzv. „souhlas města“). Elektronizace procesu Vám umožní nejen pohodlné podání bez nutnosti návštěvy úřadu, ale též možnost sledování stavu podané žádosti.

 

Žádosti se od 1.6.2020 podávají elektronicky ONLINE FORMULÁŘ ZDE

Podání osobně či poštou je možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech a město si v tom případě vyhrazuje delší lhůtu na zpracování žádosti.

https://info.ricany.cz/mesto/formulare-stavebniho-uradu

 

Souhrnné vyjádření města ke stavbě dostanete prostřednictvím emailu či datové schránky. Odpadá nutnost předávání osobně či na poště.

 

Poznámka: Jedná se o souhrnné vyjádření města jako místní samosprávy. Nejedná se o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ani o závazné stanovisko odboru územního plánování.

_______________________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________