Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

________________________________________________________________________________

14.6.2020 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE VODĚRÁDKÁCH - DLE ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRCE KOMUNIKACE

Pozor dle podané informace OV Voděrádky, že Krabošická ul. bude uzavřena od 15.6., tak informaci doplňujeme. Dle města Říčany bude plánovaná uzavírka Krabošické ulice od návsi k DS od 15.6. do 12.7.2020 a to z důvodu opravy povrchu vozovky. V Krabošické ulici od křižovatky u mlýna na silnici 101 je plánovaná uzavírka od 15.6. do 31.8.2020 a to z důvodu budování kanalizace a vodního řadu.

 

ASIG - opatření obecné povahy - Voděrádky - III-00323 - T 4 Building III.pdf (155,4 kB)

DZ - Asig - Voděrádky III.pdf (511,7 kB)

__________________________________________________________________________________

28.5.2020 - Žádost o souhlas města Říčany se stavbou NOVĚ ONLINE

 

Uvádíme nový postup žádosti o souhrnné vyjádření města ke stavbě (tzv. „souhlas města“). Elektronizace procesu Vám umožní nejen pohodlné podání bez nutnosti návštěvy úřadu, ale též možnost sledování stavu podané žádosti.

 

Žádosti se od 1.6.2020 podávají elektronicky ONLINE FORMULÁŘ ZDE

Podání osobně či poštou je možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech a město si v tom případě vyhrazuje delší lhůtu na zpracování žádosti.

https://info.ricany.cz/mesto/formulare-stavebniho-uradu

 

Souhrnné vyjádření města ke stavbě dostanete prostřednictvím emailu či datové schránky. Odpadá nutnost předávání osobně či na poště.

 

Poznámka: Jedná se o souhrnné vyjádření města jako místní samosprávy. Nejedná se o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ani o závazné stanovisko odboru územního plánování.

_______________________________________________________________________________

21.4.2020 - Částečná uzavírka pozemní komunikace II/101

Na silnici II/101 a komunikacích dotčených výstavbou okružní křižovatky v obci Modletice (nová hala SOPO s.r.o. / Wilson tenis centrum), bude z důvodu stavby omezen provoz na pozemní komunikaci (semafor). Z důvodu stavby nebude možný průchod pod dálnicí.

Údaje o uzavírce : 

úsek uzavírky: silnice II/101 – dle plánku a DIO 

doba uzavírky: 

1. etapa 11.5.2020 – 11.6.2020 

2. etapa 12.6.2020 – 13.7.2020 

3. etapa 14.7.2020 – 31.8.2020 

důvod uzavírky: výstavba okružní křižovatky 

objízdná trasa: bez objízdné trasy - řízeno světelnou signalizací

DETAILY ZDE

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________