Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

________________________________________________________________________________

UZAVŘENÍ KOMUNIKACE Kuří směr Čestlice od 27.7. do 31.8.2020

 

Od 27. 7. 2020 do 31. 8. 2020 bude uzavřena komunikace III/00312 v celé délce stavby. Práce budou probíhat tak, aby do 31. 8. 2020 byla kompletně hotová rekonstrukce v rozmezí křižovatek silnice III/ 000312 a ulice Průběžná a odbočení silnice III/00312 směrem na Čestlice z ulice Nupacká. V tomto období budou autobusy ROPIDu jezdit pouze do komerční zóny. Zastávka Nupaky Hotel bude přemístěna ke křižovatce u Hagleitneru, zastávku Nupaky Školka najdete u křižovatky ulic Průběžná a Komerční. Zastávka Nupaky bude zrušena. Umístění zastávek a nový jízdní řád naleznete v přílohách.
 
Od 31. 8. 2020 až do ukončení uzavírky budou autobusy projíždět v trase linky 363, budou zprovozněny všechny zastávky, jízdní řád bude zveřejněn v předstihu.
 
Lokalita CANABA jih bude od 27. 7. 2020 do 31. 8. 2020 neprůjezdná, příjezd bude možný pouze od ulice Komerční.
 
Ulice Kruhová bude ve stejném období obousměrná.
 

VEŠKERÉ PŘÍLOHY A MAPKY KE STAŽENÍ ZDE

__________________________________________________________________________________

14.6.2020 - DOPRAVNÍ ZNAČENÍ VE VODĚRÁDKÁCH - DLE ROZHODNUTÍ O ZVLÁŠTNÍM UŽÍVÁNÍ A UZAVÍRCE KOMUNIKACE

Pozor dle podané informace OV Voděrádky, že Krabošická ul. bude uzavřena od 15.6., tak informaci doplňujeme. Dle města Říčany bude plánovaná uzavírka Krabošické ulice od návsi k DS od 15.6. do 12.7.2020 a to z důvodu opravy povrchu vozovky. V Krabošické ulici od křižovatky u mlýna na silnici 101 je plánovaná uzavírka od 15.6. do 31.8.2020 a to z důvodu budování kanalizace a vodního řadu.

 

ASIG - opatření obecné povahy - Voděrádky - III-00323 - T 4 Building III.pdf (155,4 kB)

DZ - Asig - Voděrádky III.pdf (511,7 kB)

__________________________________________________________________________________

28.5.2020 - Žádost o souhlas města Říčany se stavbou NOVĚ ONLINE

 

Uvádíme nový postup žádosti o souhrnné vyjádření města ke stavbě (tzv. „souhlas města“). Elektronizace procesu Vám umožní nejen pohodlné podání bez nutnosti návštěvy úřadu, ale též možnost sledování stavu podané žádosti.

 

Žádosti se od 1.6.2020 podávají elektronicky ONLINE FORMULÁŘ ZDE

Podání osobně či poštou je možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech a město si v tom případě vyhrazuje delší lhůtu na zpracování žádosti.

https://info.ricany.cz/mesto/formulare-stavebniho-uradu

 

Souhrnné vyjádření města ke stavbě dostanete prostřednictvím emailu či datové schránky. Odpadá nutnost předávání osobně či na poště.

 

Poznámka: Jedná se o souhrnné vyjádření města jako místní samosprávy. Nejedná se o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ani o závazné stanovisko odboru územního plánování.

_______________________________________________________________________________

21.4.2020 - Částečná uzavírka pozemní komunikace II/101

Na silnici II/101 a komunikacích dotčených výstavbou okružní křižovatky v obci Modletice (nová hala SOPO s.r.o. / Wilson tenis centrum), bude z důvodu stavby omezen provoz na pozemní komunikaci (semafor). Z důvodu stavby nebude možný průchod pod dálnicí.

Údaje o uzavírce : 

úsek uzavírky: silnice II/101 – dle plánku a DIO 

doba uzavírky: 

1. etapa 11.5.2020 – 11.6.2020 

2. etapa 12.6.2020 – 13.7.2020 

3. etapa 14.7.2020 – 31.8.2020 

důvod uzavírky: výstavba okružní křižovatky 

objízdná trasa: bez objízdné trasy - řízeno světelnou signalizací

DETAILY ZDE

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________