Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

________________________________________________________________________________

uveřejněno: 11.6.2024

ŘSD má první stavební povolení pro část Pražského okruhu

Dopravní a energetický stavební úřad (DESÚ) vydal první stavební povolení pro část Pražského okruhu z Běchovic k dálnici D1.

Týká se drážních staveb na trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi, konkrétně v úseku mezi stanicemi Říčany a Praha-Uhříněves. Řízení o stavebním povolení pro hlavní trasu dál běží, Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) chce začít se stavbou ještě letos.

Rozhodnutí o povolení je na úřední desce DESÚ. Jde o několik stavebních objektů v katastrálním území obce Kolovraty v místech, kde ŘSD počítá s vybudováním krátkého tunelu u železničního koridoru.

Celkem 394 metrů dlouhý hloubený tunel Na Vysoké je požadován ministerstvem životního prostředí. Jižní portál je tvořen železničním mostem na trati Praha – Benešov.

Celý článek zde

-vd-

______________________________________________________________________________

uveřejněno: 30.5.2024

Zhotovitel rekonstrukce Černokostelecké ulice byl vybrán

Právě jsme vybrali zhotovitele rozsáhlé rekonstrukce silnice I/2, průtahu Říčan u Prahy, ulice Černokostelecké. Práce bychom chtěli zahájit nejpozději začátkem letních prázdnin a dokončit v příštím roce.

Ze tří subjektů, které o veřejnou zakázku v tendru usilovaly, podala nejvýhodnější nabídku společnost EUROVIA CS a.s. Rekonstrukci se zavázala provést za 267,87 mil. Kč bez DPH, přičemž předpokládaná cena stavby byla 357 mil. Kč bez DPH, a s dobou  výstavby 320 dní, což je o 180 dní méně, než byl odhad projektanta.

Jde o kompletní rekonstrukci stávající komunikace o délce cca 2,5 km včetně sousedících ploch a celkovou opravu kanalizačních řadů sloužících pro odvodnění komunikace. Opraveny budou chodníky, vodovodní řad včetně přípojek a opravy se dotknou i kanalizační stoky a přípojek vedoucích pod rekonstruovaným chodníkem. 

Investorem stavby je ŘSD s.p. společně s městem Říčany, které se na investici bude podílet přibližně z 30%.

Celý článek zde

-vd-

______________________________________________________________________________

uveřejněno: 13.5.2024

Oprava povrchu vozovky v obci Čestlice

Od pondělí 13.5.2024 do 28.7.2024 bude probíhat oprava povrchu vozovky v ulici Obchodní v obci Čestlice. Provoz bude omezen a veden po celou dobu oprav jednosměrným provozem od okružní křižovatku u Hornbachu směrem dolů.

Více informací zde

-vd-

______________________________________________________________________________

uveřejněno: 29.4.2024

Uzavírka obce Všestary od 29.4.2024

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje by měla dnes (29.4.2024) zahájit rekonstrukci silnic Mnichovická, Říčanská a Strančická, z tohoto důvodu budou Všestary zcela uzavřeny.

Práce budou prováděny ve třech etapách:

Etapa I: 29. 04.–14. 07. – Říčanská a Mnichovická

Etapa II: 15. 07.–31. 08. – Říčanská, Mnichovická, Strančická

Etapa III: 01. 09.–15. 10. – Strančická

Více informací zde

-vd-

______________________________________________________________________________

uveřejněno: 5.4.2024

Demolice mostu v Kuří a výstavba nového

Aktuálně probíhá čilý stavební ruch v okolí mostku v Kuří. Tento je spojen s přeložkou inženýrských sítí a následovat bude totální uzávěrou mostu a komunikace ode dne 22.4.2024.

Následně dojde k demolici mostu a jeho kompletní nové výstavbě, která bude trvat cca 7 měsíců.

Po celou dobu výstavby bude Kuří neprůjezdné a objízdná trasa povede přes silnici č. 101 (přípojka z Říčan na dálnici D1).

Po dobu výstavby bude možné používat lávku pro pěší pro tento účel nově zbudovanou.

-vd-

______________________________________________________________________________

uveřejněno: 31.1.2024

Rekonstrukce ulice Černokostelecká v Říčanech

Rekonstrukce ulice Černokostelecká v Říčanech

Projekt ŘSD – Rekonstrukce Černokostelecká ulice

Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR

Jak bude rekonstrukce Černokostelecké probíhat?

Nabízíme vám předběžné informace, které se mohou měnit v závislosti na průběhu výběrového řízení na zhotovitele stavby.

Ředitelství silnic a dálnic již delší dobu stojí před nutností provést rozsáhlou rekonstrukci státní silnice první třídy Černokostelecká. Z důvodu podmáčeného, nestabilního podloží dochází k postupnému poškozování povrchu komunikace. Vznikají stále nové praskliny, kaverny, nerovnosti a pouze povrchové opravy problém nevyřeší.

Rekonstrukce Černokostelecké by měla být zahájena v tomto roce na začátku léta, konkrétní termín se dozvíme až po výběru zhotovitele. První etapa je plánována v úseku Strašínská–Smrková. Návazná objízdná trasa povede přes ulice Smiřických, 5. Května a Olivova. Druhá etapa by měla proběhnout v úseku U Disku–Strašínská s objízdnou trasou přes ulice Říčanská, Politických vězňů a Smiřických.

V rámci oprav proběhne kompletní výměna povrchu a podloží vozovky (uzavřena bude vždy celá šíře komunikace). Dále dojde k výměně kanalizace a vodovodu v úsecích, které jsou v havarijním stavu a prosakují. Dojde též k oddělení dešťových a odpadních vod. Současně budou vybudovány nové chodníky v místech, kde ještě neproběhla rekonstrukce. Bude vybudován jeden nový a opraveno všech jedenáct přechodů pro chodce včetně jejich nového nasvětlení.

V pondělí 29. ledna se v KC Labuť uskutečnilo veřejné projednání této investiční akce za účasti generálního ředitele Ředitelství silnic a dálnic ČR Ing. Radka Mátla, autorů projektu a zástupců města. Děkujeme všem, kteří přišli a sdělili své dotazy, připomínky a podněty. Ze setkání připravíme video a také souhrn otázek a odpovědí, které budou užitečné pro širokou veřejnost.

Dotazy vám zodpovíme na emailu: cernokostelecka@rsd.cz. Své otázky můžete směrovat i na autory projektu z Atelieru PROMIKA: pesek@promika.cz nebo pestal@promika.cz (tel.: 233 081 271).

Aktuální informace můžete sledovat ZDE

_________________________________________________________________________________

uveřejněno: 16.1.2024

Navýšení daně z nemovitých věcí v roce 2024 o téměř 80%

V katastru Voděrádek a nejen zde proběhla před časem digitalizace pozemků. Po přeměření pozemků někde došlo ke změně výměry, nebo ke sloučení pozemků a s tím i označení jinými parcelními čísly, či změny druhu pozemku. Všichni dotčení byli předvoláni na jednání s pracovnicemi katastrálního úřadu. Z důvodu těchto změn vznikla vlastníkovi nemovitosti povinnost podat přiznání k dani z nemovitých věcí. 

Přiznání musí podat ale i ti, kteří loni k již přiznané nemovité věci provedli přístavbu, nástavbu nebo ji částečně zlikvidovali, pokud na základě těchto změn současně došlo ke změně druhu nebo výměry pozemku, případně zvýšení nadzemních podlaží a podobně. 

Přiznání k dani z nemovitých věcí podávají poplatníci, u nichž se změnily okolnosti rozhodné pro stanovení daně. Podat při těchto změnách dílčí daňové přiznání musí poplatník na příslušném Finančním úřadě. 

Lhůta pro podání přiznání končí ve středu 31. ledna 2024. 

Výše daně je určena sazbou daně za 1 m² dle velikosti nemovitosti a tato sazba je ještě vynásobena dvěma koeficienty:

- tzv. základní, dle velikosti obce ve kterém se daná nemovitosti nachází, a který je pevně stanoven dle počtu obyvatel.

- tzv. místní koeficient, který mají jednotlivé obce možnost upravit dle svého uvážení a stanovit jej v různé výši.

Nejvýznamnější změnou je z vládního konsolidačního balíčku - zvýšení sazby daně, ta se zvyšuje o různou hodnotu pro rozdílné typy nemovitostí, ale v průměru jde o zvýšení o 80%, tedy poměrně výrazné.

Zvýšení místních koeficientů není všude stejné, některé obce využily možnosti zvýšit koeficient jen určitým lokalitám (například nemovitostem, na kterých stojí velké hypermarkety, a které sebou nesou negativní externality jako například vyšší koncentrace automobilové a nákladní dopravy a s tím spojené vyšší náklady na údržbu přilehlých městských komunikací.)

Pro většinu lidí však bude velkým překvapení, že ačkoli neměli žádnou změnu anemuseli na Finanční úřad a nezměnil se pro ně místní koeficient, tak i přesto se jim daň z nemovitých věcí zvýší takřka na dvojnásobek.

Zdroj zde: Novela zákona o dani z nemovitých věcí

_____________________________________________________________________________________

uveřejněno: 13.1.2024

Finanční úřad - informace o způsobu platby daně z nemovitých věcí

___________________________________________________________________________

uveřejněno: 23.10.2023

Zápis z usnesení města Říčany - výsadba stomů v lokalitě Voděradská

645/23 - VZMR 42/2023 

Výsadba stromů v lokalitě Voděradská 

č. usnesení: 23-40-003 

 

Rada města Říčany souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo mezi městem Říčany, se sídlem Masarykovo náměstí 53/40, 251 01 Říčany, IČ: 00240702, jako objednatelem, a společností REALM Group, s.r.o., se sídlem K Hájovně 753/9, 142 00 Praha 4 - Libuš, IČ: 45270945, jako zhotovitelem, za cenu 1 438 483,09 Kč vč. DPH. Předmětem smlouvy je dodání a výsadba dřevin, realizace doporučených pěstebních opatření stávajících dřevin a dále tříletá následná péče o vysázené dřeviny v lokalitě Voděradská. Návrh byl schválen.

___________________________________________________________________________

uveřejněno: 12.10.2023

POKLES TLAKU VODY VODĚRÁDKY - MONITORING HYDRANTŮ

Město prověřilo zprávy, které vydal provozovatel vodohospodářské infrastruktury – společnost 1. SvČ. 

Upřesňující informace – dnes bude probíhat monitoring vydatnosti a funkčnosti hydrantů. V důsledku toho může lokálně dojít k poklesu tlaku ve vodovodní síti, případně k zakalení vody.

V případě komplikací můžete volat zákaznickou linku 601 275 275 nebo 840 111 322.

___________________________________________________________________________

uveřejněno: 10.10.2023

Plánovaná odstávka elektřiny ve Voděrádkách

Oznámení o přerušení dodávky elektřiny 18.10.2023 od 7:00 do 17:00 hod - k.ú. Voděrádky.

dokument zde

________________________________________________________________________

uveřejněno: 7.7.2023

Jižní obchvat Říčan má první razítko - Voděrádkám se uleví od dopravy

Tehovskou spojku, která je někdy označována také jako jižní či východní obchvat Říčan, bude tvořit přeložka krajské silnice 107. Ta v současnosti vede od sjezdu z dálnice D1 ve Všechromech přímo do centra Říčan a kvůli neexistenci klíčového východního úseku Pražského okruhu ji často využívá tranzitní doprava ke zkrácení cesty na sever. 

Nově má přeložka silnice 107 vést z Všechromů okolo Strančic, Všestar a Tehova a východně od Říčan se napojit přímo na černokosteleckou silnici I/2. Spojka nyní získala kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA). 

S přeložkou už počítají územní plány všech dotčených obcí. Ve Všechromech bude začínat novým objezdem, na černokosteleckou silnici se napojí ve stopě současné místní silnice. Celková délka přeložky bude 5,9 kilometru, navrhovaná rychlost je na celém úseku 90 km/h.

 

Celý článek včetně grafického zobrazení zde:

Zdroj: zdopravy.cz

-VD-
_____________________________________________________________________________

uveřejněno: 4.7.2023

Upozornění na zahájení žňových prací

I v letošním roce přibližně 15.července 2023 začnou ve Voděrádkách a okolí žňové práce. Sklizňové práce obilnin a olejnin potrvají cca 3-4 týdny (v návaznosti na počasí). S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. 

 

Celý text oznámení naleznete v tomto dokumentu:

Ohlášení sklizně 2023.pdf (274070)

 
-VD-
_____________________________________________________________________________

uveřejněno: 19.6.2023

Omezení průjezdu Dobřejovic z důvodu opravy povrchu silnice

Z důvodu opravy povrchu silnice III/00311 z Čestlic do Dobřejovic bude uzavřená část silnice a průjezd povolen pouze ve směru z Čestlic do Dobřejovic. Omezena bude autobusová linka 328 a 363. 

 

Přehled - MAPKA a více informací ZDE

 
-VD-
_____________________________________________________________________________

uveřejněno: 1.6.2023

Oznámení o poklesu tlaku vody

__________________________________________________________________________________

uveřejněno: 11.5.2023

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

 

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Dráček.

 
Bližší informace najdete v tomto dokumentu: Vyhlaseni_konkurzu_2023.pdf (235440)

__________________________________________________________________________________

uveřejněno: 22.2.2023

Opětovný výskyt ptačí chřipky - týká se i Voděrádek

 

Na základě výskytu ptačí chřipky v Benicích nařídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj mimořádné opatření.

 

__________________________________________________________________________________

uveřejněno: 9.2.2023

Město spouští pilotní projekt s názvem DÁME ÚŘAD

 
V rámci pilotního projektu můžete využít službu DÁME ÚŘAD, která výrazně ušetří váš čas. Záměrem je více přiblížit Městský úřad Říčany lidem a zvýšit komfort při vyřizování nejrůznějších agend. 
 
Bližší informace najdete na webu www.dameurad.cz 

__________________________________________________________________________________

2.1.2023 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 10.1.2023

Lokalita Voděrádky dne 10.1.2023 od 9:00 do 12:30 hodin. 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 

Říčany (okres Praha-východ) část obce Voděrádky 

K Mejtu: č. p. 52, 81, 83 

Krabošická: č. p. 37, 38, 48, 54, 82, 84, 86, 87, 88, 89; č. ev. 51 

Ořechovka: č. p. 58; č. ev. 50 

Trnková: č. p. 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80 

Višňová: č. p. 90-97 

kat. území Voděrádky (kód 745529): parcelní č. 116, 120, 123, 124, 125, 129, 265/1, 372/1, 372/4, 425/1, 425/5, 472/3, 477/1

 Detaily zde. 

___________________________________________________________________________________________

13.12.2022 - Pozor budou se platit popelnice za rok 2022 zpětně

Pokud jste na začátku roku 2022 zaznamenali, tak jste měli na úřadě v Říčanech podat PŘIZNÁNÍ a na jeho základě jste dostali známku a nic jste neplatili. MÚ Říčany uvedl, že platba bude požadována až po ukončení roku.

Takže, dle MÚ Říčany:

V souvislosti se změnou zákona musel v lednu 2022 každý majitel nemovitosti podat "přiznání k poplatku za popelnici" na pokladně městského úřadu. Na základě tohoto přiznání mu byla vydána známka na svoz odpadů. 

Nový zákon neumožňuje zvýhodnění osob s trvalým bydlištěm v Říčanech.

Platba za popelnice bude vyměřena až po skončení roku 2022 a bude splatná do 31. ledna 2023.

CENY

8.12.2022 vydalo město prohlášení:

Pokračuje automatické rozesílání e-mailů s výzvami k zaplacení popelnic za rok 2022. Ve zprávě najdete částku, váš variabilní symbol a číslo účtu. Rozesílání výzev bude ukončeno až 14. prosince. Pokud máte více nemovitostí, může vám výzva přijít v jiné dny (prosíme, vyčkejte až do ukončení rozesílání).

Pokud jste na přiznání k poplatku za popelnice neudali e-mail, ale pouze telefonní číslo, nebo nic, tak se budete muset řídit informacemi k zaplacení - na stránkách města.

Viz:

https://info.ricany.cz/mesto/jak-na-placeni-popelnic-za-rok-2022-c33082

Navíc změnou je, že na rok 2023 se nebudou již známky vydávat, protože nebudou zapotřebí!

________________________________________________________________________________________

15.11.2022 - Komunitní centrum Říčany

Komunitní centrum Říčany působí od roku 2006 jako poskytovatel sociálních služeb v říčanském regionu.
 
Zaměřuje se na služby komunitní péče, která prostřednictvím systému terapie, pomoci a podpory, umožňuje lidem s vážnějším onemocněním, se sníženou soběstačností nebo v přechodné krizové situaci žít v podmínkách co možná nejvíce podobných běžnému životu.
 
Mezi poskytované služby patří osobní asistence, sanační program pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
 
Více informací o potřebné pomoci najdete v přiloženém letáku, nebo přímo na stránkách komunitního centra: www.kcricany.cz
 
________________________________________________________________________

13.11.2022 - Informace MV k datovým schránkám od 1.1.2023

od 1.ledna 2023 získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. 

Datová schránka bude automaticky založena všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám (např. SVJ či některé spolky) na začátku roku 2023. Přihlašovací údaje vám přijdou dopisem.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

_____________________________________________________________________________

17.6.2022 - Úsek Pražského okruhu D1 Modletice - Běchovice získal pravomocné územní rozhodnutí

Úsek Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 má platné územní rozhodnutí. Pravomocně ho potvrdil jihočeský krajský úřad, který případ řešil kvůli námitkám na možnou podjatost pražského magistrátu. Silničáři tak mohou začít s výkupem pozemků pro stavbu, měla by být zahájena v roce 2024, informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 
_____________________________________________________________________________

26.4.2022 - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Voděrádky - Říčany

dokument zde

___________________________________________________________________________

26.4.2022 - FÚ pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - Oznámení - Daň z nemovitých věcí na rok 2022

dokument zde

_____________________________________________________________________________

2.9.2021 - ŘÍČANSKÁ RADNICE OD ZÁŘÍ NABÍDNE SLUŽBU BABY TAXI

V červenci začaly po městě jezdit již dva vozy Senior taxi, které začnou od září fungovat také v režimu Baby taxi. Kromě seniorů budou moci vozy dopravovat i děti do sedmi let s doprovodem. Za patnáct korun se pečující osoba s dítětem může svézt do vybraných zdravotnických zařízení po Říčanech a na nádraží. Více info ZDE.

__________________________________________________________________________________

21.1.2021 - Plán investic města ŘÍČANY NA ROK 2021 zde

Staženo z oficiálních stránek města.

V plánu jsou zaneseny i přidružené obce, ty, které s městem naplánovaly investiční výdaje na tento rok (Pacov, Kuří, Strašín). Nenaplánovány jsou investice do obcí Jažlovice a Voděrádky.
 
 
________________________________________________________________

Návrh rozpočtu 2021 - provozní výdaje pro obec Voděrádky přiřazené městem Říčany

 

Město Říčany

návrh 2021 rozpočtu pro obec Voděrádky

Rozpočtová skladba

 

V 9050 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce        30 000,00

V 9050 3421 Využití volného času dětí a mládeže          20 000,00

V 9050 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů             25 000,00

V 9050 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       135 000,00

V 9050 6171 Činnost místní správy                           553 840,00

 

Navržené výdaje - Osadní výbor Voděrádky  - finance, které budou k dispozici OV Voděrádky na rok 2021:   763 840,00 Kč

Staženo z oficiálních stránek města Říčany.

V návrhu rozpočtu je vidět, že přesto, že letošní rok byl pro město finančně nevýhodný, tak na obci se to neodráží a zástupci obce budou moci hospodařit s dostatečně velkými finančními prostředky a nebyly jim odebrány, jak by se dalo předpokládat při krizi, která zasáhla do všech odvětví a to i do státní správy.

Eva Šimková

___________________________________________________________________________________________

27.10.2020 - Stránky města Říčany - Voděrádky

Město Říčany má velice dobře vedené webové stránky, kde je pro občana zpřehledněno vše, o čem se potřebuje informovat:

https://info.ricany.cz/default.asp

Bylo by dobré, kdyby se občané o tyto stránky zajímali. Zde mohou zjistit spoustu informací, které některé z nich zajímají. Jsou zde vždy v časovém předstihu uvedeny různé informace o přerušení dodávek – voda, elektřina atd. Například je zde oznámeno i přerušení dodávky vody ve Voděrádkách 29.10.2020.

https://info.ricany.cz/mesto/oznameni-o-omezenich-dodavek-energii-a-vody

Zpřehledňuje se zde i veškeré hospodaření města. Na stánkách města dnes můžete zjistit spoustu informací, které Vás zajímají i informace o lokalitě, kde žijete.

Například:

V tabulkách finančního oddělení jsou mimo jiné i přidělené finanční prostředky k 1.1.2020 pro přidružené obce a to i pro Voděrádky, kterými obec disponuje na běžnou údržbu a běžný svůj chod.

na 006171 Činnost místní správy obce Voděrádky jsou přiděleny prostředky ve výši:

598.000,00 Kč

 

https://info.ricany.cz/prilohyarchiv/26527/P%C5%99ehled%20p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF%20a%20provozn%C3%ADch%20v%C3%BDdaj%C5%AF%202020%20podle%20organiza%C4%8Dn%C3%ADch%20jednotek.pdf

 

Rozpočet byl k 1.1.2020 pro obec Voděrádky navýšen o upravené finanční prostředky na celkovou výši: 711.413,59 Kč na čerpání pro obec v roce 2020.

 

Dočtete se zde i kolik jsou plánované investiční výdaje na rok 2020 pro obec:

Jako je odkup čističky ve Voděrádkách.

Dostavba kanalizace a vody.

Projektová dokumentace ke kanalizaci a vodě.

Takže se zde můžete dozvědět i veškeré informace o pozemcích, o čem a jaké proběhlo jednání, co je odsouhlaseno a co ne.

 

Doporučujeme číst stránky města, alespoň odpadnou smyšlené a nepravdivé zprávy, jestli zavřou plyn nebo vodu a ostatní nesmysly. Zde se vy dozvíte přímo u zdroje zaručenou informaci, kterou potřebujete.

________________________________________________________________________

28.5.2020 - Žádost o souhlas města Říčany se stavbou NOVĚ ONLINE

 

Uvádíme nový postup žádosti o souhrnné vyjádření města ke stavbě (tzv. „souhlas města“). Elektronizace procesu Vám umožní nejen pohodlné podání bez nutnosti návštěvy úřadu, ale též možnost sledování stavu podané žádosti.

 

Žádosti se od 1.6.2020 podávají elektronicky ONLINE FORMULÁŘ ZDE

Podání osobně či poštou je možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech a město si v tom případě vyhrazuje delší lhůtu na zpracování žádosti.

https://info.ricany.cz/mesto/formulare-stavebniho-uradu

 

Souhrnné vyjádření města ke stavbě dostanete prostřednictvím emailu či datové schránky. Odpadá nutnost předávání osobně či na poště.

 

Poznámka: Jedná se o souhrnné vyjádření města jako místní samosprávy. Nejedná se o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ani o závazné stanovisko odboru územního plánování.

_______________________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________