Dokumenty

Tato složka obsahuje dokumenty týkající se obce Voděrádky.

________________________________________________________________________________

uveřejněno: 7.7.2023

Jižní obchvat Říčan má první razítko - Voděrádkám se uleví od dopravy

Tehovskou spojku, která je někdy označována také jako jižní či východní obchvat Říčan, bude tvořit přeložka krajské silnice 107. Ta v současnosti vede od sjezdu z dálnice D1 ve Všechromech přímo do centra Říčan a kvůli neexistenci klíčového východního úseku Pražského okruhu ji často využívá tranzitní doprava ke zkrácení cesty na sever. 

Nově má přeložka silnice 107 vést z Všechromů okolo Strančic, Všestar a Tehova a východně od Říčan se napojit přímo na černokosteleckou silnici I/2. Spojka nyní získala kladné stanovisko vlivu na životní prostředí (EIA). 

S přeložkou už počítají územní plány všech dotčených obcí. Ve Všechromech bude začínat novým objezdem, na černokosteleckou silnici se napojí ve stopě současné místní silnice. Celková délka přeložky bude 5,9 kilometru, navrhovaná rychlost je na celém úseku 90 km/h.

 

Celý článek včetně grafického zobrazení zde:

Zdroj: zdopravy.cz

-VD-
_____________________________________________________________________________

uveřejněno: 4.7.2023

Upozornění na zahájení žňových prací

I v letošním roce přibližně 15.července 2023 začnou ve Voděrádkách a okolí žňové práce. Sklizňové práce obilnin a olejnin potrvají cca 3-4 týdny (v návaznosti na počasí). S ohledem na charakter těchto prací je možná zvýšená koncentrace prachu v ovzduší. 

 

Celý text oznámení naleznete v tomto dokumentu:

Ohlášení sklizně 2023.pdf (274070)

 
-VD-
_____________________________________________________________________________

uveřejněno: 19.6.2023

Omezení průjezdu Dobřejovic z důvodu opravy povrchu silnice

Z důvodu opravy povrchu silnice III/00311 z Čestlic do Dobřejovic bude uzavřená část silnice a průjezd povolen pouze ve směru z Čestlic do Dobřejovic. Omezena bude autobusová linka 328 a 363. 

 

Přehled - MAPKA a více informací ZDE

 
-VD-
_____________________________________________________________________________

uveřejněno: 1.6.2023

Oznámení o poklesu tlaku vody

__________________________________________________________________________________

uveřejněno: 11.5.2023

Oznámení o vyhlášení konkursního řízení

 

Vyhlášení konkursního řízení na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Dráček.

 
Bližší informace najdete v tomto dokumentu: Vyhlaseni_konkurzu_2023.pdf (235440)

__________________________________________________________________________________

uveřejněno: 22.2.2023

Opětovný výskyt ptačí chřipky - týká se i Voděrádek

 

Na základě výskytu ptačí chřipky v Benicích nařídila Krajská veterinární správa pro Středočeský kraj mimořádné opatření.

 

__________________________________________________________________________________

uveřejněno: 9.2.2023

Město spouští pilotní projekt s názvem DÁME ÚŘAD

 
V rámci pilotního projektu můžete využít službu DÁME ÚŘAD, která výrazně ušetří váš čas. Záměrem je více přiblížit Městský úřad Říčany lidem a zvýšit komfort při vyřizování nejrůznějších agend. 
 
Bližší informace najdete na webu www.dameurad.cz 

__________________________________________________________________________________

2.1.2023 - Oznámení o přerušení dodávky elektřiny dne 10.1.2023

Lokalita Voděrádky dne 10.1.2023 od 9:00 do 12:30 hodin. 

Plánovaná odstávka zahrnuje tyto lokality: 

Říčany (okres Praha-východ) část obce Voděrádky 

K Mejtu: č. p. 52, 81, 83 

Krabošická: č. p. 37, 38, 48, 54, 82, 84, 86, 87, 88, 89; č. ev. 51 

Ořechovka: č. p. 58; č. ev. 50 

Trnková: č. p. 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78, 80 

Višňová: č. p. 90-97 

kat. území Voděrádky (kód 745529): parcelní č. 116, 120, 123, 124, 125, 129, 265/1, 372/1, 372/4, 425/1, 425/5, 472/3, 477/1

 Detaily zde. 

___________________________________________________________________________________________

13.12.2022 - Pozor budou se platit popelnice za rok 2022 zpětně

Pokud jste na začátku roku 2022 zaznamenali, tak jste měli na úřadě v Říčanech podat PŘIZNÁNÍ a na jeho základě jste dostali známku a nic jste neplatili. MÚ Říčany uvedl, že platba bude požadována až po ukončení roku.

Takže, dle MÚ Říčany:

V souvislosti se změnou zákona musel v lednu 2022 každý majitel nemovitosti podat "přiznání k poplatku za popelnici" na pokladně městského úřadu. Na základě tohoto přiznání mu byla vydána známka na svoz odpadů. 

Nový zákon neumožňuje zvýhodnění osob s trvalým bydlištěm v Říčanech.

Platba za popelnice bude vyměřena až po skončení roku 2022 a bude splatná do 31. ledna 2023.

CENY

8.12.2022 vydalo město prohlášení:

Pokračuje automatické rozesílání e-mailů s výzvami k zaplacení popelnic za rok 2022. Ve zprávě najdete částku, váš variabilní symbol a číslo účtu. Rozesílání výzev bude ukončeno až 14. prosince. Pokud máte více nemovitostí, může vám výzva přijít v jiné dny (prosíme, vyčkejte až do ukončení rozesílání).

Pokud jste na přiznání k poplatku za popelnice neudali e-mail, ale pouze telefonní číslo, nebo nic, tak se budete muset řídit informacemi k zaplacení - na stránkách města.

Viz:

https://info.ricany.cz/mesto/jak-na-placeni-popelnic-za-rok-2022-c33082

Navíc změnou je, že na rok 2023 se nebudou již známky vydávat, protože nebudou zapotřebí!

________________________________________________________________________________________

15.11.2022 - Komunitní centrum Říčany

Komunitní centrum Říčany působí od roku 2006 jako poskytovatel sociálních služeb v říčanském regionu.
 
Zaměřuje se na služby komunitní péče, která prostřednictvím systému terapie, pomoci a podpory, umožňuje lidem s vážnějším onemocněním, se sníženou soběstačností nebo v přechodné krizové situaci žít v podmínkách co možná nejvíce podobných běžnému životu.
 
Mezi poskytované služby patří osobní asistence, sanační program pro rodiny s dětmi a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. 
 
Více informací o potřebné pomoci najdete v přiloženém letáku, nebo přímo na stránkách komunitního centra: www.kcricany.cz
 
________________________________________________________________________

13.11.2022 - Informace MV k datovým schránkám od 1.1.2023

od 1.ledna 2023 získají datovou schránku všichni živnostníci a nepodnikající právnické osoby. 

Datová schránka bude automaticky založena všem živnostníkům a nepodnikajícím právnickým osobám (např. SVJ či některé spolky) na začátku roku 2023. Přihlašovací údaje vám přijdou dopisem.

Více informací naleznete na webových stránkách www.chcidatovku.cz

_____________________________________________________________________________

17.6.2022 - Úsek Pražského okruhu D1 Modletice - Běchovice získal pravomocné územní rozhodnutí

Úsek Pražského okruhu mezi Běchovicemi a dálnicí D1 má platné územní rozhodnutí. Pravomocně ho potvrdil jihočeský krajský úřad, který případ řešil kvůli námitkám na možnou podjatost pražského magistrátu. Silničáři tak mohou začít s výkupem pozemků pro stavbu, měla by být zahájena v roce 2024, informovalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 
_____________________________________________________________________________

26.4.2022 - Oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí - k.ú. Voděrádky - Říčany

dokument zde

___________________________________________________________________________

26.4.2022 - FÚ pro Středočeský kraj - Veřejná vyhláška - Oznámení - Daň z nemovitých věcí na rok 2022

dokument zde

_____________________________________________________________________________

2.9.2021 - ŘÍČANSKÁ RADNICE OD ZÁŘÍ NABÍDNE SLUŽBU BABY TAXI

V červenci začaly po městě jezdit již dva vozy Senior taxi, které začnou od září fungovat také v režimu Baby taxi. Kromě seniorů budou moci vozy dopravovat i děti do sedmi let s doprovodem. Za patnáct korun se pečující osoba s dítětem může svézt do vybraných zdravotnických zařízení po Říčanech a na nádraží. Více info ZDE.

__________________________________________________________________________________

21.1.2021 - Plán investic města ŘÍČANY NA ROK 2021 zde

Staženo z oficiálních stránek města.

V plánu jsou zaneseny i přidružené obce, ty, které s městem naplánovaly investiční výdaje na tento rok (Pacov, Kuří, Strašín). Nenaplánovány jsou investice do obcí Jažlovice a Voděrádky.
 
 
________________________________________________________________

Návrh rozpočtu 2021 - provozní výdaje pro obec Voděrádky přiřazené městem Říčany

 

Město Říčany

návrh 2021 rozpočtu pro obec Voděrádky

Rozpočtová skladba

 

V 9050 3412 Sportovní zařízení ve vlastnictví obce        30 000,00

V 9050 3421 Využití volného času dětí a mládeže          20 000,00

V 9050 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů             25 000,00

V 9050 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň       135 000,00

V 9050 6171 Činnost místní správy                           553 840,00

 

Navržené výdaje - Osadní výbor Voděrádky  - finance, které budou k dispozici OV Voděrádky na rok 2021:   763 840,00 Kč

Staženo z oficiálních stránek města Říčany.

V návrhu rozpočtu je vidět, že přesto, že letošní rok byl pro město finančně nevýhodný, tak na obci se to neodráží a zástupci obce budou moci hospodařit s dostatečně velkými finančními prostředky a nebyly jim odebrány, jak by se dalo předpokládat při krizi, která zasáhla do všech odvětví a to i do státní správy.

Eva Šimková

___________________________________________________________________________________________

27.10.2020 - Stránky města Říčany - Voděrádky

Město Říčany má velice dobře vedené webové stránky, kde je pro občana zpřehledněno vše, o čem se potřebuje informovat:

https://info.ricany.cz/default.asp

Bylo by dobré, kdyby se občané o tyto stránky zajímali. Zde mohou zjistit spoustu informací, které některé z nich zajímají. Jsou zde vždy v časovém předstihu uvedeny různé informace o přerušení dodávek – voda, elektřina atd. Například je zde oznámeno i přerušení dodávky vody ve Voděrádkách 29.10.2020.

https://info.ricany.cz/mesto/oznameni-o-omezenich-dodavek-energii-a-vody

Zpřehledňuje se zde i veškeré hospodaření města. Na stánkách města dnes můžete zjistit spoustu informací, které Vás zajímají i informace o lokalitě, kde žijete.

Například:

V tabulkách finančního oddělení jsou mimo jiné i přidělené finanční prostředky k 1.1.2020 pro přidružené obce a to i pro Voděrádky, kterými obec disponuje na běžnou údržbu a běžný svůj chod.

na 006171 Činnost místní správy obce Voděrádky jsou přiděleny prostředky ve výši:

598.000,00 Kč

 

https://info.ricany.cz/prilohyarchiv/26527/P%C5%99ehled%20p%C5%99%C3%ADjm%C5%AF%20a%20provozn%C3%ADch%20v%C3%BDdaj%C5%AF%202020%20podle%20organiza%C4%8Dn%C3%ADch%20jednotek.pdf

 

Rozpočet byl k 1.1.2020 pro obec Voděrádky navýšen o upravené finanční prostředky na celkovou výši: 711.413,59 Kč na čerpání pro obec v roce 2020.

 

Dočtete se zde i kolik jsou plánované investiční výdaje na rok 2020 pro obec:

Jako je odkup čističky ve Voděrádkách.

Dostavba kanalizace a vody.

Projektová dokumentace ke kanalizaci a vodě.

Takže se zde můžete dozvědět i veškeré informace o pozemcích, o čem a jaké proběhlo jednání, co je odsouhlaseno a co ne.

 

Doporučujeme číst stránky města, alespoň odpadnou smyšlené a nepravdivé zprávy, jestli zavřou plyn nebo vodu a ostatní nesmysly. Zde se vy dozvíte přímo u zdroje zaručenou informaci, kterou potřebujete.

________________________________________________________________________

28.5.2020 - Žádost o souhlas města Říčany se stavbou NOVĚ ONLINE

 

Uvádíme nový postup žádosti o souhrnné vyjádření města ke stavbě (tzv. „souhlas města“). Elektronizace procesu Vám umožní nejen pohodlné podání bez nutnosti návštěvy úřadu, ale též možnost sledování stavu podané žádosti.

 

Žádosti se od 1.6.2020 podávají elektronicky ONLINE FORMULÁŘ ZDE

Podání osobně či poštou je možné pouze ve zvlášť odůvodněných případech a město si v tom případě vyhrazuje delší lhůtu na zpracování žádosti.

https://info.ricany.cz/mesto/formulare-stavebniho-uradu

 

Souhrnné vyjádření města ke stavbě dostanete prostřednictvím emailu či datové schránky. Odpadá nutnost předávání osobně či na poště.

 

Poznámka: Jedná se o souhrnné vyjádření města jako místní samosprávy. Nejedná se o souhrnné vyjádření odboru životního prostředí ani o závazné stanovisko odboru územního plánování.

_______________________________________________________________________________

20.3.2019 - PŘEHLED ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ 2018/2019

Vyúčtování financí.pdf (120446)

 

Přepis všech přidělených finančních prostředků obce na rok 2019

Na rok 2019 bylo obci přiděleno na běžné výdaje celkem    389.000,- Kč
 
Na rok 2019 bylo navíc přiděleno obci na investiční výdaje 300.000,-Kč
(tak jako ostatním obcím)
 
 
CELKEM BUDE OBEC DISPONOVAT v roce 2019 s částkou 689.000,- Kč
____________________________________________