____________________________________________________________

Bytové domy čp. 41 a 42

Bytové domy pro zemědělce se začaly stavět po roce 1982 na pozemcích, které patřily původně majitelům přilehlého statku, rodině Boudů. Později zde stála farma na chov vepřů. V době výstavby bytovek zde působil Státní statek Říčany a velmi se preferovala výstavba bytů pro mladé rodiny pracující v zemědělství. 

Výhodou výstavby těchto bytových domů pro obec ale bylo, že k těmto bytovým domům musel být doveden veřejný vodovod, a tím část obce získala možnost napojení na vodovodní řad. Od doby výstavby tyto bytové domy nikterak výrazně nezměnily podobu a jsou v ulici Nad Vsí. Některé byty změnily majitele a před prvním bytovým domem si spolumajitelé vybudovali parkoviště, byla vyměněna okna a provedeny jiné drobné úpravy. Jinak žádné velké změny ve vzhledu nenastaly. Pouze okolo těchto domů byly pozemky, které byly původně ve vlastnictví majitelů sousedního statku a připadly Státnímu statku Říčany a později městu Říčany. Tyto pozemky si spolumajitelé bytových domů cca před deseti lety koupili od města. K bytovým domům vede cesta, která však patří nadále k sousednímu statku.

Bytový dům v ulici Nad Vsí 42 – rok 2016.

Bytový dům v ulici Nad Vsí čp. 41 - rok 2016.

Čerpáno: ze zápisů kat. úřadu a informací pamětníků.

Zpracovala: roku 2019 Eva Šimková