__________________________________________________________________________________

Aktuální informace

Začátkem června 2020 byl otevřen Sportovní a společenský spolek Voděrádky, který má v programu:

1. Organizace aktivit pro rodiče a prarodiče s dětmi.

2. Ochrana přírody a vybudované stezky Voděrádky – Kuří.

3. Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování vztahů mezi lidmi.

4. Informování občanů.

____________________________________________________________________

6.6.2021 - RADOST DĚTÍ ZE HRY

V pátek 4.6.2021 jsme pořádali posezení u ohýnku pro členy spolku. Báli jsme se ošklivého počasí, ale to nám opět velmi přálo .... a to tak, že někteří dospěláci přišli raději později, aby se nám od toho slunce nespálili.

Bylo to velmi krásné odpoledne. Dospělí si zase po čase poklábosili a pro děti jsme připravili netradiční zábavu - stavbu kurníku pro slepice ze stavebnicových plat na vejce. Za odměnu dostaly děti čokoládová Kinder vejce. Nejdříve děti stavěly každý svůj vlastní kurník, ale pak si sami udělaly "tlupu" a stavěly všichni společně.

Konečně se začíná plnit předsevzetí spolku a to, aby si děti hrály společně a společně dělaly lotroviny, ne každý sám doma u svého počítače. Společná hraje důležitá pro vývoj dítěte. Děti se při hraní v kolektivu (bez určování pravidel) chovají úplně jinak, než bychom čekali. Když si děti nehrají v kolektivu, tak se vytrácí obyčejná radost ze hry. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, nealko nápoje a opékání špekáčků a klobás. 

Bylo to po dlouhém čase krásně strávené odpoledne a večer. Děti měly nesmírnou radost ze hry a my měli radost, že oni mají radost a že udělaly tlupu. K radosti dětí i rodičů si děti mohly odnést část stavebnice domů.

 

_____________________________________________________________________________

16.5.2021 - Farmářský mini trh ve Voděrádkách

Přestože počasí je v poslední době nevyzpytatelné a předpovědi se liší a mění každou chvíli, tak v sobotu dopoledne jsme měli veliké štěstí, že začalo svítit sluníčko a nepršelo. Počasí nám prostě přálo. 

Na prvním zkušebním trhu si návštěvníci mohli zakoupit domácí vejce, sazenice, jablka uskladněná ze sklípku, čerstvé ředkvičky a hlávkový salát, domácí pečivo, marmelády, med, domácí květiny a bylinky, domácí nudle, kysané zelí a dokonce i zelňáky s uzeným masem. 

Děti, které namalovaly náš trh, dostaly sladkou Kinder odměnu a dokonce si opekly i špekáčky. Jsme rádi, že kdo přišel, tak nás podpořil a trh se líbil. Chtěli bychom to opakovat před dušičkami a nalákat další prodejce se sortimentem věnečků, ovoce, zeleniny, dýní a ostatního podzimního zboží. 

Věříme, že se tento mini trh stane tradicí.

Trh viděný očima dětí:

_______________________________________________________________________________

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ

Přestože k nám dorazila zima se sněhem, které jsme se nedočkali ani o Vánocích, tak Velikonoce jsou za dveřmi. Děti ze spolku dostaly za úkol namalovat velikonoční kraslice. Jejich výtvory jsou vystaveny na vrbě na paloučku ve Voděrádkách. 

Pokud půjdete s dětmi na procházku, nezapomeňte se zastavit na paloučku v Krabošické ulici, kde jsou jejich výtvory k vidění. Děti tam mohou vidět nejen své kraslice, ale i kraslice ostatních dětí. Kraslice malovaly děti od 2,5 let do 12 let věku. 

Doufáme, že výzdoba se bude všem líbit.

-eš-

22.3.2021 - Sportovní a společenský spolek Voděrádky rozdal v minulém týdnu obyvatelům respirátory, které obdržel pro potřebné lidi v této nezáviděníhodné době.

________________________________________________________________

ROUŠKY PRO POTŘEBNÉ

27.2.2021 - AKTUALIZACE TÝKAJÍCÍ SE NOŠENÍ ROUŠEK !!!

Od pondělí 1.3. jsou povinné roušky na veřejnosti.

Vláda od půlnoci z neděle 28.2. na pondělí 1.3. rozhodla omezit pohyb, možné nebude navštívit ani rodinu. Rovněž bude povinné nošení respirátoru FFP2 v obchodech či veřejné dopravě. Na veřejnosti bude vyžadována minimálně chirurgická rouška.

Nově bude povinné nosit minimálně chirurgickou roušku i na veřejnosti. „Bude v zastavěném území obce povinně všude minimálně chirurgická rouška. Ať půjdete kamkoli bez ohledu, jak budete od ostatních daleko,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.

 

Rozdávání roušek potřebným.

Na základě vládního nařízení se Sportovní a společenský spolek Voděrádky přidal k dobrovolným organizacím, které rozdávají roušky důchodcům, nemocným a sociálně slabším.

Během čtvrtka 25.2. byly téměř všechny roušky vyexpedovány a do neděle byly i zbývající roušky předány potřebným. 

Za spolek přeje pevné zdraví Lucie, Veronika a Eva

_________________________________________________________________

18.2.2021 - VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

O NEJLEPŠÍ SNĚHOVÉ DÍLO 

Vzhledem ke kvalitě sněhu, který místy vůbec nelepil, tak se rodiče s dětmi poprali se zadaným úkolem na jedničku. Laurinka byla hrdá, že s maminkou postavila sněhulačku. Denísek sám bez pomoci udělal autosněhodráhu. Ondrášek a Karolínka si s pomocí rodičů postavili svoje auto, aby si nemuseli půjčovat jejich. Davídkovi se sníh nelepil, tak alespoň vytvořil housenku. Děti Najmonovi pracovaly společně na sněhulákovi a sově a potom si každý postavil svou vlastní jurtu. Bylo vidět, že co rodina, to jiný nápad – viz. fotogalerie. Někteří tatínkové soutěž pojali po svém, například "postavili" pár buřtů na klacek, ale i to jim uznáme, protože buřty byly pečené s láskou a dětem moc chutnaly. Ti, kterým se sníh nelepil vůbec, tak si prostě nějak poradili a za to jim patří velká pochvala. 

Všem dětem, které se zúčastnily, tak bude doručena odměna.

______________________________________________________________________________

15.2.2021 - Povídá se povídá

Abychom předešli nesmyslům, které vznikají okolo vykáceného lesa u Kuří, že někdo potřebuje dříví, že někdo nechce cestu na Kuří, že si někdo dělá co chce …… Tak to uvedeme na pravou míru.

Lesík okolo Pitkovického potoka na cestě od mlýna k mlýnu u obce Kuří je v katastrálním území obce Kuří. Vlastníkem jsou Lesy ČR. Tento lesík byl při obnově cesty v roce 2018 vyčištěn OV obce Kuří. Později začal prosychat a byl napaden kůrovcem. Stal se tak z něj suchý mrtvý les. Ke konci roku 2020 byly při větrném počasí stromy polámány, některé spadly přes cestu a některé byly zaklíněny ve stojících suchých stromech. 

Sportovní a společenský spolek Voděrádky požádal dne 3.1.2021 majitele lesního pozemku o nápravu stavu, protože stromy ohrožovaly bezpečnost procházejících. Přestože stav byl špatný, tak tamtudy chodili rodiče s dětmi na procházku. Lesní závod vyslal koncem ledna 2021 své pracovníky, kteří napadený les vyčistili a oznámili, že mají v plánu novou výsadbu a umístění oplocenek.

Doufáme, že oplocenky nebudou přes cestu, aby byla možnost průchodu přes tento lesní pozemek. 

Velké poděkování patří závodu Lesy ČR, který začal ihned s nápravou.

Lesík od roku 2018 do roku 2021.

_________________________________________________________________

3.1.2020 - Poděkování

Skončil rok 2020, který byl z pohledu Sportovního a společenského spolku velice úspěšný. Když byl v polovině roku založen, tak jsme ani netušili, s jakým zájmem se setkáme. Vytyčili jsme si tři hlavní úkoly: 1. využití volného času rodin s dětmi, 2. charitativní činnost a 3. ochranu přírody. Protože jsme chtěli být malým spolkem, tak jsme si ustanovili hranici 80ti členů, která je naplněna.

Tímto bychom chtěli strašně moc poděkovat všem firmám, drobným podnikatelům i soukromým osobám, kteří nás v naší činnosti podpořili, a to jak finančně, tak i materiálně. Navíc nás těší, že nás v naší činnosti začíná podporovat čím dále, tím více lidí, bez kterých bychom nemohli tuto činnost vykonávat. 

Velké poděkování patří těm, kteří nás podpořili u charitativní činnosti, kde jsme ani netušili, s jakým množstvím solidarity se setkáme. Zde se nám podařilo za půl roku rozdělit 785 drobných pomocí.

Takže tímto velice děkujeme všem, kteří nás podpořili, podporují a doufáme, že i nadále budou podporovat.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

_________________________________________________________

Bezkontaktní VÁNOČNÍ RADOVÁNKY v sobotu dne 28.11.2020 večer

Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil pro rodiče s dětmi malé předvánoční zastavení s převzetím adventního světla. Adventní plamen se v sobotu rozzářil na paloučku před DS ve Voděrádkách a to za podmínky dodržení všech vládních opatření. Kdo šel na procházku, tak se zde mohl zastavit a načerpat trochu vánoční pohody.

V parčíku bylo připraveno malé vánoční bezkontaktní překvapení.

S ohledem na situaci byli lidé disciplinovaní a do parčíku chodili po skupinkách a to vždy pouze skupinka jedné rodiny. Zpovzdálí na to dohlížel anděl.

Pro děti zde byla připravena Ježíškova pošta - schránka na dopisy, kam děti mohly vhazovat své dopisy Ježíškovi. Vedle schránky bylo připraveno vánoční adventní světlo, které bylo posvěceno den předem farářem z říčanského kostela. Kdo chtěl, tak si mohl opět zapálit svou lucerničku, tak jako v loňském roce a přenést si světlo do svého domova.

O kousek dál byly pro děti připraveny naplněné vánoční ponožky na vozíku a na stole cukrovinky, které si děti braly s sebou.

U firmy AVT Group a.s., pan Ing. Petr Vlček měl jako překvapení - osvícený dřevěný betlém, kam se každá rodina vydala podívat.

U parčíku byly i vánoční dekorace zhotovené dobrovolníky a kdo chtěl, tak si mohl dekoraci odnést a dát dar na charitativní činnost spolku.

Sobotní večer se velice vyvedl a to ke spokojenosti všech, kteří se zde zastavili a především dodrželi veškerá vládní opatření. Poděkování patří také všem, kteří přispěli darem na charitativní činnost spolku, a tím ukázali, že jim nejsou lhostejné osudy lidí, kteří se ne svou vlastní vinou dostávají někdy do nelehké životní situace a nemohou si dovolit vše, co normální průměrná rodina. 

Je nám líto, že díky této nelehké době jsme se nemohli družit a popít svařáček, či vánoční punč, ale jak je vidět, tak vše jde, když se jen trochu chce. Věříme, že jsme připravili večer, který zahřál duše všech přítomných.

______________________________________________________________________________

27.11.2020 - Adventní světlo do všech domovů
 

Dnes 27.11.2020 při mši svaté v kostele Svatého Petra a Pavla v Říčanech posvětil farář Konstantin Petr Mikolajek, O. Praem plamen světla zástupcům Sportovního a společenského spolku Voděrádky, tak jako v loňském roce. 

Toto světlo si budete moci přenést v přinesené lucerničce do svých domovů. Světlo bude k dispozici od zítřejšího (sobotního) odpoledne od 14:00 hodin do nedělní půlnoci a to na připraveném místě na paloučku před DS ve Voděrádkách v Krabošické ulici. 

Doufáme, že vám přinese lásku mezi lidmi a víru v lepší zítřky.

 
Sportovní a společenský spolek Voděrádky
____________________________________________________________________

24.9.2020 - Činnost spolku během tří měsíců.

 

Před více jak dvaceti lety byl ve Voděrádkách založen Sportovní a společenský klub. Chtěli jsme tenkrát obnovit zdevastované hřiště. Starosta města Říčany tehdy řekl, když něco chcete, tak se o to musíte přičinit. A tak místo pasoucích se beranů vzniklo hřiště. Klub fungoval léta, dokud místní děti neodrostly a bylo zde jen minimum malých dětí.

Letos v červnu jsme obnovili činnost a to pod hlavičkou "Sportovní a společenský spolek Voděrádky". Naším cílem bylo, aby bývalý klub zde opět fungoval pro všechny věkové kategorie. Rozdělili jsme naše zaměření do tří větví, aby si každý mohl vybrat, co je mu nejbližší .

SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ ZAMĚŘENÍ NA RODIČE S DĚTMI

CHARITATIVNÍ ČINNOST PRO SENIORY, SAMOŽIVITELKY A HENDIKEPOVANÉ

OCHRANA A ČISTOTA PŘÍRODY NA STEZCE VODĚRÁDKY – KUŘÍ A TAKÉ PITKOVICKÉHO POTOKA

Taky jsme pro každé zaměření spolku získali sponzory - pana  L. Novotného – MILUJEME ZAHRADY s. r. o., pana Ing. P. Vlčka – AVT Group a.s., paní V. Dvořáčkovou Central, Aprobační službu Praha, pana M. Dvořáčka – Ubytovací služby Doubravice, Pana Ing. V. Gärtnera – Farma Voděrádky.  Spolupráci v příštím období nám přislíbil pan J. Zezulka – Pneuservis. 

Doufáme, že s naší prací budou všichni spokojeni a přibydou nám další podporovatelé. Spolek má k dnešnímu dni 80 členů, čímž je naplněna maximální kapacita spolku. Do dneška jsme pořádali již tři akce pro rodiče s dětmi. 3x někdy i 4x do měsíce provádíme charitativní činnost. Za pomoci OPP jsme uskutečnili úklid 1. zastávky na cestě Voděrádky – Kuří, rozmístění darovaných špalků k sezení na této cestě, zaštěpkování živého plotu v Krabošické ulici. Především jsme vyčistili a posekali stezku od zastavení č. 1. až k zastavení č. 6. Od tohoto zastavení je cesta zarostlá, ale pokud budou dobrovolníci, tak se do toho také pustíme. Byla by škoda, aby tato krásná cesta zarůstala bodláčím. 

Myslíme si, že za tři měsíce fungování spolek udělal poměrně dost. Měli jsme naplánované další podzimní akce, ale zasáhl nám do toho Covid-19. Přesto naši charitativní činnost budeme provádět minimálně 2x do měsíce a pro děti s rodiči něco vymyslíme tak, aby se dodržela veškerá hygienická opatření, a přesto se konala nějaká akce pro radost dětí.

V této nelehké době všem členům, ale i nečlenům spolku, přejeme pohodové dny bez stresů, depresí a problémů.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková, Lucie Šimková a Veronika Dvořáčková

____________________________________________________________________________

Akce pro děti - 12.9.2020 - Expedice za kmenem indiánů Vůdvůd

V lesíku u Kuří se chystali usadit indiáni. Než však rozložili svůj tábor, tak členové tohoto kmene museli čtrnáct dní předtím uklízet kus lesa, vyrobit totem, založit vesnici a uklidit a vysekat k ní cestu. V sobotu dopoledne se zde konečně mohl usadit indiánský kmen Vůdvůd. Děti, které se přišly na indiány podívat, tak si mohly zabojovat u totemu, hledat pytlíky se zlatem, vydat se do sluje za medvědem, vzduchovkou zastřelit bizona, šípem skolit divoké kuře, sebrat krokodýlům vejce a zkusit spousty jiných dovedností. V indiánském teepee si zaskotačili na rozzuřeném bizonovi nejen děti, ale k radosti všech i rodiče.

Počasí nám přálo a během čtyř hodin se nás ve vesnici sešlo celkem 76. Velký dík patří všem 15ti pořadatelům, kteří se postarali o zábavu dětí. Všichni mohli ochutnat uzenou bizoní hnátu, salát Ohnivé indiánky, pomazánku z bizoního sýra, hadí vejce, bizoní tlapky, stepáky a smažené kořínky balené v kůži. Dospělým velice chutnala krev nepřátel.

Velké poděkování patří panu Ing. P. Vlčkovi, který postavil dětem teepee a panu K. Chaloupeckému (dobrovolný hasičský sbor Kuří), který se postaral o bezpečnost ohniště a kouřová znamení pro ostatní kmeny. Uznání patří také panu A. Rokosovi, který spolu s J. Šimkem ml. dodali indiánům ohnivou vodu - pivo, indiánce L. Šimkové, která pro své spolukmenovce dotáhla krvavé víno a celé rodině Dvořáčků, kteří napekli 100 škvarkových a 100 zelných placek. Děti byly z akce velice nadšené, a to vlastně bylo cílem nás všech, doufáme, že budou mít dlouho na co vzpomínat.

_______________________________________________________________________________

28.7.2020 - Vyhazování potravin

Na světě se vyhodí jedna třetina všech potravin. Každý rok jich přijde nazmar 1,3 miliard tun.

Co proti tomu dělat? Začít u sebe !!!

  • Nenakupovat všechno co vidím, ale jen to, co sním.
  • Správně skladovat – co patří do sucha, co patří do sklepa, co patří do mrazáku a co do ledničky?
  • Přebytky, zpracovat, zamrazit, zavařit, anebo použít v dalším jídle.
  • Nevyhazovat potraviny, kterým nic není, ale řídit se smysly. Datum minimální trvanlivosti uváděná výrobci je spíše orientační.
  • Hlavně poznat rozdíl mezi „spotřebujte do“ a pouhou „minimální trvanlivostí“ Některé potraviny se nezkazí ani za sto let.

Víte, že ??????????????????

Doba, do které má být výrobek spotřebován, bývá označena způsoby: bez označení, „Datum použitelnosti“ a „Datum minimální trvanlivosti“.

Bez označení:

Takto se neoznačují čerstvé výrobky - ovoce, zelenina, živé ryby atd.

Spotřebujte do:

Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do“. Tento popis se používá u potravin, které podléhají zkáze a musí být proto rychle spotřebované (například: ryby, chlazené maso apod.). Státní zemědělská a potravinářská inspekce doporučuje používat výrobky DO data použitelnosti. Můžete je ale uchovávat i nadále, na kratší dobu, v závislosti na tom, co to je. 

Například tyto běžné potraviny: mleté maso a drůbež (1 den po datu), hovězí maso (3-5 dní po datu), vejce (3-5 týdnů po datu). Velkým překvapením jsou kvalitní bílé jogurty, ty svou nutriční hodnotu naopak mají lepší ke konci a po ukončení data spotřeby, než před datem spotřeby (jogurty můžeme jíst i týden po skončení data).

Datum minimální trvanlivosti:

Datum minimální trvanlivosti je spíše orientační.  Trvanlivost potravin je tak obvykle delší, než uvádí výrobce. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy „minimální trvanlivost do“ u potravin, které se rychle nekazí, například: konzervy, sušenky, čokolády, bonbony, káva, pasterované mléko, koření, vakuově balené sýry, nápoje, těstoviny a jiné trvanlivé potraviny.

Je to minimální doporučená lhůta. V praxi to znamená, že tyto výrobky můžeme konzumovat i několik dnů, týdnů či dokonce měsíců po jejím vypršení a to podle druhu potraviny.

Datem minimální trvanlivosti výrobci označují i potraviny, které se zkazit nikdy nemohou. Třeba takový med, který sice časem zcukernatí, ale své kvality si zachová i přes 100 let. A podobně je na tom i sůl, cukr, škrob, těstoviny, ocet a silné alkoholické nápoje. Správně skladované vám vydrží až do smrti. Za dlouhou trvanlivostí některých potravin stojí především jejich nízký obsah vody, mohou se konzumovat i několik měsíců po vypršení expirace. Podobně to platí i pro různé dehydratované výrobky a sušené polotovary, jako jsou například instantní polévky, pudink v prášku a další sušené směsi pro přípravu omáček, knedlíků, sladkých pokrmů a podobně. Důležité je však dbát na jejich správné skladování a zabránit poškození jejich obalu. 

S potravinami vyhazujeme zdroje investované do jejich výroby – vodu, půdní živiny, hnojiva, paliva, energii a lidskou práci vynaloženou během jejich pěstování a zpracování. Pečivem, zeleninou a ovocem se plýtvá nejčastěji. Maso a mléčné výrobky zase vyžadují více půdy, vody a emisí. Ročně se na člověka vyhodí 95-115kg potravin. Vyhodíme-li potraviny, znamená to, že veškeré skleníkové plyny vyprodukované při jejich pěstování, vznikly zbytečně. Skládkování nebo spalování nesnědených potravin navíc produkuje další skleníkový plyn. Tím, že nebudeme plýtvat vyprodukovanými potravinami, chráníme svou planetu.

Pořádají se vzdělávací programy v rámci projektu STREFOWA - "Neplýtváme tím, co jíme". Zároveň se v regionu střední Evropy hledají nejefektivnější opatření v dalších sektorech – od zemědělství a třídění odpadu.

Sportovní a společenský spolek Voděrádky se tedy zapojil do činnosti proti plýtvání potravinami.

________________________________________________________________________

Akce pro děti - 25.7.2020 - Procházka s překvapením

Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil pro děti, které nebyly zrovna na táboře nebo na dovolené s rodiči, akci s názvem „Procházka s překvapením". Jednalo se o naučnou cestu s hledáním pokladů podle mapy. 

Děti vyrazily se dvěma mapami. Některé děti pospíchaly s mapou rychle za pokladem, aby jim nic neuteklo a další se s mapou pomalu a s klidem za nimi ploužily.

Vycházely podél bývalého koryta potoka, co vedlo k mlýnu. Došly na hřiště, které bylo dříve zahradnictvím, pak se tam pásly ovce a před dvaceti lety bylo vybudováno nově, jak pro dospělé, tak pro děti. Cestou míjely budovu dříve honosného zámečku, také bývalý zavezený rybníček na návsi, dva lomy, kde se těžila břidlice, dozvěděly se, že první z lomů sloužil ve druhé světové válce při náletech jako útočiště schovávajícím se místním obyvatelům. 

Prošly okolo většího rybníka, který byl vystavěn jako hasičská nádrž a ze začátku byl čistý s pískovým dnem, udržovanými břehy, kde se omladina opalovala na dekách. Pak vstoupily do lesíka, kde si svou daň vybírá příroda zpět. Tam bylo vidět, že když lesík majitelé neohospodařují, tak ho požírá plevelný břečťan, jak ve strašidelném filmu.

Pohřební cestou, kudy dříve jezdily prosklené kočáry s nebožtíky na hřbitov v Oticích, se děti vydaly okolo obory daňků, kteří zrovna v té chvíli nebyli u horní ohrady, ale odpočívali dole u potoka. Došly až na silnici na Otice a vydaly se okolo letiště k Voděrádkům okolo vykácených třešňovek. 

Tudy došly až na Světiskou cestu, která byla před lety zavezena skládkou, rozorána a zničena a teprve před pár lety byla obnovena. 

Zpět na stanoviště se vracely Voděradskou ulicí okolo zemědělské haly, která je zajímavá svou stavbou, protože byla postavena tak, jako převrácená loď. 

Na každém stanovišti byl pro děti připraven poklad, který hledaly a také našly. Domů si nesly sušenky, čokolády, bonbony, školní potřeby, bezpečnostní přívěšky s odrazkami na tašky, reflexní pásky a hračky a pití.

K údivu všech si kluci vybrali plyšáky.

Dospělí byli vyčerpáni, ale některé děti by byly ochotné jít to ještě jednou.

Tato akce se mohla uskutečnit díky sponzorům, kteří nás podporují, takže jim patří poděkování.

 

Eva Šimková

______________________________________________________________________________________

7.7.2020 - Náš spolek se přidal k myšlence a jejímu uvedení do praxe, a to ukončení plýtvání potravinami, tím snížení produkce odpadu a chránění životní prostředí.

Mělo by být ve veřejném zájmu ukončení zbytečného plýtvání potravinami a to i v zájmu podpory solidarity ve společnosti.

Myšlenka, která bránila plýtvání potravinami, vznikla ve Spojených státech v roce 1967 a jejím propagátorem byl John Van Hengel z Phoenixu v Arizoně. V Evropě se tato myšlenka ujala v roce 1984 ve Francii. Podle statistiky Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) končí přibližně třetina světové produkce potravin jako odpad. Likvidovány jsou i potraviny, jejichž kvalita není snížena. Každý by si měl uvědomit, že v potravinách je hodnota lidské práce. Hlavně úroda není samozřejmostí, někdy je větší někdy malá. Ve společnosti se převrátily lidské hodnoty. Někteří nakupují nadbytek, který nemohou ani spotřebovat a oproti tomu někteří si nemohou koupit potraviny, které by vylepšily kvalitu jejich života. Nadprodukce se vyhazuje, místo aby posloužila lidem, kterým by pomohla.
Plýtvání potravinami a proti tomu někde boj proti hladu někteří vůbec nevidí.  Hlavně se poslední dobou prohlubuje finanční propast mezi pracujícími a seniory.

Při dobré vůli tomu tak nemusí být. Stačí, když se zapojí bezplatně dobrovolníci, kteří budou ochotni pomáhat při sběru nestandardní nadprodukce a pomáhat seniorům, hendikepovaným a slabším a zlepší jim tím alespoň trošičku kvalitu života.

Toto jsme udělali my a tak se i vy zamyslete, jak pomoci.

Veronika Dvořáčková

____________________________________________________________________________________

Bleší trh

V sobotu 27.6. se konal Bleší trh. Báli jsme se deště, ale nečekali jsme tropická vedra. Zatímco maminky s holčičkami zvládaly opékání na paloučku, tatínkové se odporoučeli se svými chlapečky do protějšího domu do bazénu a pod pergolu - do stínu s pivečkem. Posedět na slunci a ve vedru se sklenkou vína prostě vydrželi pouze silní jedinci.

Potěšilo nás, že přestože Krabošická ulice byla uzavřena z obou stran, tak nás (mimo členů spolku a voděradských) přišli podpořit i lidé ze sousední  obce Kuří, ze Říčan a také z protějšího Domova Seniorů. 

Chtěli bychom tímto poděkovat i všem, kteří nás podpořili finančně v našem začátku. Děkujeme za finanční dary paní M.G., paní J.H., panu P.V. a za pomoc a občerstvení paní D.B., V.D., L.Š. a panu Z.M.

Akci pro děti s rodiči plánujeme na druhou polovinu července, takže členové spolku se svými ratolestmi se mají již nyní na co těšit.

K Mezinárodnímu dni dětí jsme se rozhodli obnovit činnost Sportovního a společenského spolku, který tady úspěšně fungoval před lety.

 

Spolek je založen za účelem pořádání akcí pro děti i dospělé. Chceme, aby děti a dospělí využívali svůj volný čas ke společným aktivitám a to ve spojení s přírodou a její ochranou. Aby se naučili zabavit se nejen u počítačů, ale i jinak a s rodiči. Rádi bychom uspokojili potřebu dospělých sdružovat se za společným cílem (třeba zahrádkaření) a propojili obce Voděrádky a bývalou osadu Krabošice s obcí Kuří tak, jako tomu bylo již v minulých stoletích.

 

Základním účelem spolku je: 

Organizace sportovních a společenských aktivit pro rodiče i prarodiče s dětmi. 

Pořádání akcí v přírodě ve spojení s ochranou vybudované stezky Voděrádky - Kuří. 

Posilování společenských vztahů mezi lidmi v obci. 

Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování společenských vztahů mezi lidmi. 

Informování občanů formou webových stránek o historii obce, o zajímavostech místních i z okolí a o akcích a aktivitách spolku a tím rozšiřování vědomí občanů o životě v obci a okolí. 

Pořádání akcí pro ty, kteří budou mít zájem. 

Ochrana přírody v okolí Pitkovického potoka a dohled nad čistotou toku. Tak, aby se nám zde lépe žilo.

 

Prožití krásných chvil s námi přeje

 

Eva Šimková

předseda spolku

Sportovní a společenský spolek Voděrádky