__________________________________________________________________________________

Aktuální informace

Začátkem června 2020 byl otevřen Sportovní a společenský spolek Voděrádky, který má v programu:

1. Organizace aktivit pro rodiče a prarodiče s dětmi.

2. Ochrana přírody a vybudované stezky Voděrádky – Kuří.

3. Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování vztahů mezi lidmi.

4. Informování občanů.

____________________________________________________________________

 

Bleší trh

V sobotu 27.6. se konal Bleší trh. Báli jsme se deště, ale nečekali jsme tropická vedra. Zatímco maminky s holčičkami zvládaly opékání na paloučku, tatínkové se odporoučeli se svými chlapečky do protějšího domu do bazénu a pod pergolu - do stínu s pivečkem. Posedět na slunci a ve vedru se sklenkou vína prostě vydrželi pouze silní jedinci.

Potěšilo nás, že přestože Krabošická ulice byla uzavřena z obou stran, tak nás (mimo členů spolku a voděradských) přišli podpořit i lidé ze sousední  obce Kuří, ze Říčan a také z protějšího Domova Seniorů. 

Chtěli bychom tímto poděkovat i všem, kteří nás podpořili finančně v našem začátku. Děkujeme za finanční dary paní M.G., paní J.H., panu P.V. a za pomoc a občerstvení paní D.B., V.D., L.Š. a panu Z.M.

Akci pro děti s rodiči plánujeme na druhou polovinu července, takže členové spolku se svými ratolestmi se mají již nyní na co těšit.

K Mezinárodnímu dni dětí jsme se rozhodli obnovit činnost Sportovního a společenského spolku, který tady úspěšně fungoval před lety.

 

Spolek je založen za účelem pořádání akcí pro děti i dospělé. Chceme, aby děti a dospělí využívali svůj volný čas ke společným aktivitám a to ve spojení s přírodou a její ochranou. Aby se naučili zabavit se nejen u počítačů, ale i jinak a s rodiči. Rádi bychom uspokojili potřebu dospělých sdružovat se za společným cílem (třeba zahrádkaření) a propojili obce Voděrádky a bývalou osadu Krabošice s obcí Kuří tak, jako tomu bylo již v minulých stoletích.

 

Základním účelem spolku je: 

Organizace sportovních a společenských aktivit pro rodiče i prarodiče s dětmi. 

Pořádání akcí v přírodě ve spojení s ochranou vybudované stezky Voděrádky - Kuří. 

Posilování společenských vztahů mezi lidmi v obci. 

Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování společenských vztahů mezi lidmi. 

Informování občanů formou webových stránek o historii obce, o zajímavostech místních i z okolí a o akcích a aktivitách spolku a tím rozšiřování vědomí občanů o životě v obci a okolí. 

Pořádání akcí pro ty, kteří budou mít zájem. 

Ochrana přírody v okolí Pitkovického potoka a dohled nad čistotou toku. Tak, aby se nám zde lépe žilo.

 

Prožití krásných chvil s námi přeje

 

Eva Šimková

předseda spolku

Sportovní a společenský spolek Voděrádky