__________________________________________________________________________________

Aktuální informace

Začátkem června 2020 byl otevřen Sportovní a společenský spolek Voděrádky, který má v programu:

1. Organizace aktivit pro rodiče a prarodiče s dětmi.

2. Ochrana přírody a vybudované stezky Voděrádky – Kuří.

3. Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování vztahů mezi lidmi.

4. Informování občanů.

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

uveřejněno: 13.5.2024

Proběhlá akce spolku - Májový den


Sportovní a společenský spolek uspořádal dne 11.5.2024 od 14:00 hodin v parčíku v Krabošické ulici akci pro děti i dospělé. 

Pro děti byla připravena diskotéka s bohatým programem - děti tancovaly při diskotéce, cvičily při hudbě nebo hádaly profese. 

Dospěláci si mohli také zasoutěžit, zatančit si společně s dětmi nebo vyzkoušet jógu. Všichni dostávali odměny za své výkony. 

Bylo připraveno občerstvení a u ohně se pekly špekáčky a klobásy. 

Nakonec byla pro všechny připravena bohatá tombola. Dětem se nechtělo ani domů. Sešlo se nám 41 dětí a stejně tak dospělých. 

Bylo štěstí, že parčík sousedí s nedalekým obecním hřištěm, kam si mohli rodiče s dětmi zajít na procházku a zahrát si zde fotbal nebo využít nějaký z herních prvků. Hodně dětí si zde našlo nové kamarády.

Počasí nám přálo, všichni byli spokojení, tak co víc si přát.

Děkujeme všem sponzorům a především PB Central za poskytnuté dary.

-EŠ- 

_________________________________________________________________________________

uveřejněno: 2.4.2024

Proběhlá akce spolku - Velikonoční posezení s grilovačkou

Sportovní a společenský spolek připravil pro rodiče s dětmi na pátek 29.3. předvelikonoční posezení spojené s grilováním prasátka a velikonoční tvorbou.

Za snahu dostali všichni odměnu. Děti vyráběly kraslice, zdobily květináčky, hledaly motýli a při volné zábavě využily přilehlé hřiště. 

 

Toto odpoledne děti vůbec "nesmažily" na mobilech či tabletech, ale rozprchly se a hrály si společně, tak jak tomu bývalo dříve.

Všichni si ten den velice užili. Během odpoledne na palouček zavítalo 22 dětí a 27 dospěláků.

Bylo by hezké, kdyby se děti vícekrát odtrhly od elektroniky a užívaly si společně přírody a her, tak jako v tento den.

-EŠ-

_______________________________________________________________________

uveřejněno: 13.12.2023

Vánoční schránka - dopisy pro Ježíška

Milé děti a dospěláci, 

v sobotu 3. prosince bylo možné navštívit tradiční Živý Betlém, tato akce se koná již přes dvacet let. U betléma bývá schránka, do které je možné vhazovat dopisy pro Ježíška. Svá přání sem vhazují nejen děti, ale i dospěláci. 

Někdy se divím, jaké velké nároky některé děti mají a někdy jsem potěšen z něčí skromnosti.

Občas se ale také stane, že některé dítě nenapíše adresu, a tak mi nezbývá nic jiného, než odpovědět touto cestou. 

Některé dopisy mě velmi potěšily, tak zde je jeden z nich i s mou odpovědí:

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

U tohoto dopisu sice chyběla zpáteční adresa, ale nevadí, i Peťa s Theou dostanou odpověď na svůj dopis.

_______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

uveřejněno: 7.12.2023

Proběhlá akce spolku - zasněžený betlém

Všichni máme rádi bílé vánoční svátky. Není nic hezčího než zasněžená vesnice a její okolí. Tak tohle všechno se v sobotu opravdu povedlo.

Byla ukázková zima a těžké sněhové vločky se snášely k zemi. Vysoko z oblak sněžilo, sněžilo a nepřestávalo a navíc foukal vítr. Nejen cesty, ale i silnice se stávaly neprůjezdné a tak byla obava, že na připravenou akci nikdo nedorazí. Kdo něco takového připravuje, tak ví, že na poslední chvíli se to nedá odvolat. 

O to víc jsme byli překvapeni, že dorazilo tolik lidí a především dětí, pro které se taková akce vlastně pořádá. 

Dospěláci si mohli odnést domů ve své lucerničce posvěcené adventní světlo, které jim přineslo do domu lásku, spokojenost a klid, což všichni v této době potřebujeme. 

Děti si mohly do schránky vhodit dopis pro Ježíška.

Poté šly děti k Panně Marii a Josefovi, kde předaly vlastnoručně vyrobený dárek pro Ježíška, prozradily svá přání a nebo zazpívaly.

Andělé je za to odměnili dárkem a dostaly také ovoce.

Pro děti však bylo největším zážitkem, že se jich za setmění sešlo ke čtyřiceti a společně se většina těch starších mohla honit ve sněhu, válet sudy ze stráně, koulovat se na louce pod betlémem a dělat ve sněhu andělíčky. Nikdo se nemohl divit a rodiče je nechali, protože takovou nadílku sněhu si děti dávno neužily.

Pro všechny bylo připraveno grilování, alkoholický i nealkoholický svařák a sladké pečivo. Rozdáváni byli andělíčci a jmelí pro štěstí. 

Protože byla opravdu velká zima a počasí nebylo nejvhodnější pro pořádání těchto akcí, tak bych chtěla poděkovat všem, kteří pomohli.

Děkujeme Kačce a Milánkovi, kteří mrzli v Betlému. Terce a Kamilce – našim krásným andělům, kterým mrzly nožičky. Renátě, Karlovi, Nadě, Nodirovi a Petrovi, že pomohli s občerstvením a také všem, kteří v této zimě pomohli připravit, či uklidit po akci. 

Děkujeme také Osadnímu výboru Voděrádky, který nám bez problému zapůjčil nůžkový stánek.

Děkujeme také sponzorům, bez kterých by se takováto akce nemohla uskutečnit - byli jimi:

Firma Arcon Machinery, Jažlovice

Pneuservis – Jiří Zezulka, Voděrádky

PB Central, Praha

Penzion Doubravice – manželé Dvořáčkovi

Pan Vlastimil Bartoň a pan Jiří Tuček (kluci, velké díky za jmelí)

Věříme, že se akce všem líbila a v příštím roce nás v naší činnosti opět podpoří.

Děkujeme.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

_______________________________________________________________________________

uveřejněno: 29.10.2023

Proběhlá akce spolku - podzimní tvoření (dušičky, halloween,...)

Sešla se nám spousta krásných dekorací i masek a to nejen na halloween a dušičky, ale také klasické podzimní dekorace pro radost.

Děkujeme všem za krásné dekorace a úžadné hallowenské výtvory, díky kterým teď mají mnozí z vás strašidelně krásný dům! 

Vyrobené podzimní dekorace jsou neuvěřitelně pěkné a připomínají nám, jak krásné může být podzimní období. Moc vám za ně děkujeme a oceňujeme vaši práci. 

Zde uveřejňujeme fotografie, které jste nám zaslali. 

-EŠ-

_____________________________________________________________________________________________

uveřejněno: 16.10.2023

Přírody je okolo nás čím dále tím méně

Klasická příroda, travnaté louky, cesty a remízky stále více ustupují výstavbě, takže rodiče s dětmi mají méně a méně možností jít na obyčejnou procházku hezkou přírodou bez dlažeb, asfaltu a staveb.

Právě proto pro vás Sportovní a společenský spolek nechal vyrobit přírodní dřevěné prvky, které nijak nenarušují okolí v listnatém lesíku.

Tyto prvky jsme nechali umístit na stezku Od mlýna k mlýnu a to na cestu Voděrádky - Kuří. Doufáme, že se dětem budou líbit, užijí si zábavu a vyřádí se na nich.

Přejeme vám hezké procházky v této lokalitě.

-EŠ-

_________________________________________________________________________________

uveřejněno: 5.7.2023

Motivujeme děti k procházkám a k lepšímu využití volného času

 

Existuje několik možných důvodů, proč dnešní děti neumí lépe využít svůj volný čas. 

1. Závislost na technologiích: S nástupem moderních technologií, jako jsou chytré telefony, tablety a videohry, se děti stále více soustředí na digitální zábavu. Tráví spoustu času prostřednictvím her a sociálních médií, čímž jim chybí motivace a dovednosti na plnohodnotné využití volného času.

2. Nedostatek zájmů a koníčků: Některé děti nemají jasně definované zájmy nebo koníčky, kterými by se mohly zabývat ve svém volném čase. Mohou mít omezený přístup ke kulturním a sportovním aktivitám, které je mohly motivovat a rozvíjet.

3. Nedostatek struktury a organizace: Některé děti nemají dostatečně strukturovaný volný čas. Pokud nemají konkrétní plány nebo sdílené aktivity, mohou se cítit ztracené a nedostat den příležitostí k tomu, jak ho kreativně nebo produktivně vyplnit.

4. Nedostatek podpory a povzbuzení: Rodiče a další dospělí mohou hrát klíčovou roli při motivování dětí k aktivnímu využívání volného času, ale pokud nedostávají dostatečnou podporu nebo povzbuzení, mohou mít tendenci se spoléhat na pasivnější formy zábavy.

Příčiny jsou samozřejmě individuální a liší se u každého dítěte. Je však důležité vytvořit prostředí, které děti podněcuje k rozvoji různých dovedností a zájmů, a také je motivovat k odpočinku a relaxaci, protože i ty jsou důležité pro vyvážený život. 

Motivovat děti k procházkám může být výzva, ale vše se dá zvládnout.

1. Vytvořte jim zajímavý výlet: Zkuste najít zajímavé, atraktivní nebo lákavé místo, které děti zaujme. Může to být přírodní rezervace, park s atrakcemi, hrady a zámky nebo dokonce zajímavá čtvrť ve městě. Pokud je cíl procházky zaujme, děti budou mít větší motivaci se vydat ven.

2. Povzbuzujte je v objevování: Když jdete na procházku, povzbuzujte děti, aby si všímaly svého okolí, hledaly zajímavosti a objevovaly nové věci. Můžete jim předem říct, že hledáte určitou rostlinu nebo zvíře, což je může motivovat k pozornému pozorování při procházce.

3. Sdílení společnosti: Jděte na procházku s dětmi a zapojte se do aktivit s nimi. Povídejte si, hrajte hry, zkuste se naučit něco nového, nebo jen povídejte. Děti mají tendenci být motivovány tím, že mají vzor, takže vaše nadšení a zapojení může být klíčem k jejich motivaci.

4. Vytvořte si rutinu: Udělejte z procházek pravidelnou činnost a začleňte je do svého plánu. Když děti vědí, že je čeká procházka v určitou dobu nebo den, může to být motivace se na ni těšit. 

5. Vynechte technologie: Při procházkách se snažte minimalizovat používání moderních technologií. Vypněte své telefony a tablety a soustřeďte se jen děti, přírodu a vzájemnou spolupráci a objevování. Technologie jsou rušivé a brání plnému užití si společných okamžiků a procházek.

6. Nabídněte odměnu: Můžete vytvořit systém odměn za procházky, jako je menší občerstvení po procházce, zmrzlina na konci cesty, víkendový výlet nebo plánování speciální dětské aktivity. Odměny mohou být motivací pro děti, aby se zapojily do procházek.

V každém případě buďte trpěliví a respektujte, že některé děti mohou mít přirozenou averzi proti "chůzi". Buďte kreativní a zkuste najít to, co je pro vaše děti nejefektivnější.

-vd-

______________________________________________________________________________________

uveřejněno: 17.5.2023

Práce spolku v roce 2022

V roce 2022 jsme dbali na dodržování všech náplní spolku, které má spolek ve svých stanovách.

Po celý rok jsme se starali o část stezky na trase Voděrádky - Kuří a v této části i o okolí Pitkovického potoka. Udržovali jsme parčík v Krabošické ulici, což je první zastavení na této stezce. Věnovali jsme se také občanům na OPP.

Během roku jsme pořádali několik akcí pro rodiny s dětmi a několik posezení. Z toho byly tři akce velké a to letní, podzimní a zimní.

Na webových stránkách spolku jsme informovali občany o dění v obci a okolí.

Při charitativní činnosti jsme rozdělili 2309 balíčků v hodnotě 517.997,- Kč, kdy průměrná cena činí 225,- Kč na jeden balíček.

Pět dobrovolníků při jarní a podzimní Sbírce potravin pomáhalo nezištně vybírat zboží pro sklad potravinové banky.

Jsme neziskovou organizací, proto si vážíme všech darů, které nám byly a věříme, že i v budoucnu budou, poskytovány.

Tímto děkujeme sponzorům, kteří se v minulém roce podíleli na tom, abychom mohli fungovat.

Sponzorské finanční dary:

 1. Firma Arcon Machinery a.s.                              15.000,- Kč
 2. Firma AVT Group a.s., Ing. Petr Vlček               12.345,- Kč  
 3. Jednotl. dárci v hotovosti při akcích                  11.102,- Kč
 4. Paní Jonáková Zdeňka                                      5.000,- Kč
 5. Pneuservis pan Jiří Zezulka                               3.000,- Kč
 6. Milujeme zahrady a.s.                                      3.000,- Kč
 7. Paní Dita Bezdíčková                                        1.000,- Kč
 8. Paní Jana Šafková                                            1.000,- Kč

           ---------------------------------------------------------------------

            Celkem dary na rok 2022                         51.447,- Kč

            =====================================

Veškeré finanční dary byly použity v souladu se stanovami spolku na jeho činnost. Nebyly z nich placeny jakékoliv mzdy, či odměny. Všechny vynaložené prostředky byly použity na nákupy spojené s aktivitami spolku. Bez těchto darů bychom nemohli nakupovat nářadí na údržbu, pohonné hmoty do sekaček, rozvážet pomoc starobním důchodcům a v neposlední řadě financovat akce pro děti.

Tímto ještě jednou děkujeme všem, kteří nám přispěli a doufáme, že nám budou nápomocni i v letošním roce.

-EŠ-

__________________________________________________________________________________

uveřejněno: 9.4.2023

Proběhlá akce spolku - velikonoční luštění se zajíčkem

Před Velikonocemi jsme připravili akci velikonoční luštění. 

Byly připraveny různé luštěnky, křížovky a doplňovačky. Ten kdo vyluštil tajenku, tak dostal od zajíčka odměnu. 

Hádanky byly připraveny v různých stupních náročnosti a to podle věku. 

Zkuste si některou vytisknout a dát dětem a nebo i sami zjistěte, jak by jste zvládli tu náročnější tajenku.

Níže si můžete vybrané křížovky, doplňovačky a omalovánky stáhnout:

ÚKOL 01.jpg
ÚKOL 02.pdf
ÚKOL 03.pdf
ÚKOL 04.pdf

-EŠ-

_______________________________________________________________________________

5.1.2023 - Novoroční posezení u ohně

Poslední dobou jsme si zvykli na zimy bez sněhu. O silné pokrývce sněhu a o závějích si můžeme nechat jen zdát. Letošní rok nám opět začal extrémně teplým počasím. Tyto nadprůměrné teploty v lednu jsou opravdu nenormální. Ale co je dnes normální … a tak se člověk musí přizpůsobit. Nemá smysl se nad tím podivovat, ale brát to pozitivně a využít toho. Proto se spolek rozhodl udělat hned začátkem roku posezení u ohně. Kdo chtěl, tak mohl 1.1.2023 přijít na palouček v Krabošické ulici, posadit se s námi u táboráku, opéct si šunku, popít, poklábosit a přivítat nový rok 2023. Doufáme, že nový rok 2023 bude lepší a je jedno, jestli studený, nebo teplý. Určitě přijde i velmi chladný leden, kdy na toto skoro jarní posezení budeme vzpomínat.

-EŠ-

_______________________________________________________________________________________________________

PF 2023 

Rok 2022 byl pro mnohé šťastným, pro některé méně a pro někoho smutným, proto Vám ze srdce přejeme, aby ten nadcházející rok 2023 přinesl Vám i Vašim rodinám jen samé zdraví, štěstí a lásku. 

Bez zdraví je život hodně těžký a od zdraví se vše odvíjí. Štěstí - to potřebuje v životě každý z nás, někdo více, jiný méně, ale potřebujeme, aby štěstí při nás stálo. Láska - žít bez lásky se nedá, nebo dá, ale život bez lásky nestojí za nic. 

Ať máte zdraví, štěstí a lásky v novém roce 2023 vrchovatě, radost v duši a láska ať Vás provází a dobrá nálada Vám neschází. 

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

________________________________________________________________________

1.12.2022 - Betlém a rozsvícení adventního světla
 
Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil na sobotu 26.11.2022 pro děti a dospělé tradiční akci Živý betlém. Příchozí mohli ochutnat staročeského kubu, grilovanou šunku, čočkový i zeleninový salát a domácí uzené. Chvilky u ohně bylo možné si osladit ovocným čajem, dvaceti litry svařáku, koblihami, biskupským chlebíčkem a jinými dobrotami.
 
Děti vhazovaly Ježíškovi dopisy se svými přáními do připravené vánoční schránky. Byla rozsvícena i lampa s posvěceným adventním světlem, kde si každý mohl zapálit svou lucerničku a donést si světlo domů, aby mu přineslo klid, mír v duši a štěstí.
 
Jako v dřívějších letech zde byl pro děti připraven živý betlém, kde mohly Panně Marii a svatému Josefovi svěřit svá vánoční přání. Zde také děti dostávaly adventní balíček. Kdo měl zájem, tak si mohl na minitrhu něco zakoupit, nebo načerpat inspiraci. O kousek dál byl k vidění Betlém 21. století v areálu společnosti AVT Group.
 
Těší nás, že akce byla využita i pro příjemná setkání známých, přátel a sousedů, kteří se tak mohli při všem tom shonu kolem nás, na chvíli v klidu zastavit, popovídat si a vychutnat si společně např. právě doušek domácího svařáku.  
 
Jsme rádi, že se akce vyvedla a do našeho betléma zavítalo 56 dětí (dle vydaných balíčků), některé se styděly, nebo byly malé, tak počítáme, že se na akci dostavilo přes šedesát dětí s rodiči i prarodiči a potěšilo nás, že si udělali čas a přišli i naši sousedé, kterým již děti odrostly. 
 
Věříme, že tato akce se všem líbila a započala klidné adventní svátky.
 
 
Eva Šimková
 
Fotografie z naší akce si můžete prohlédnout v záložce Fotografie ze života obce (nebo kliknout zde). 
____________________________________________________________________________________

27.11.2022 - Poděkování

Děkujeme tímto všem, kteří se zúčastnili naší včerejší akce s živým betlémem a možností odnést si ve své lucerničce požehnané adventní světlo, které do domovů vnese lásku, klid a pohodu. 

Především děkujeme za všechny vaše příspěvky (dary spolku) na akce v částce 9.723,- Kč. Je to pro nás uznání, že lidé oceňují naši činnost a podporují nás právě v aktivitách, pro které byl náš spolek založen, a to pro rodiny s dětmi, charitativní činnost i údržbu části zeleně u Pitkovického potoka. Vybrané finance budou použity právě na tyto činnosti.

Děkujeme a přejeme vám všem krásnou první adventní neděli.

 

Eva Šimková

___________________________________________________________________________

27.9.2022 - Proběhlá akce spolku - HURÁ DO PRAVĚKU

Podzimní počasí nám začalo brzy a jak jsme se mohli na vlastní kůži přesvědčit v minulých dnech, je i velice nevyzpytatelné.

Akci HURÁ DO PRAVĚKU jsme přesouvali už třikrát, a to jak z důvodu loňské situace okolo Covidu, tak i kvůli nepříznivému počasí.

Ono vlastně nejde jen o to, že se akce posune, ale je nutné mít vše dopředu připravené a uklizené, a to jak místo na samotnou akci, tak i různá stanoviště pro děti. Na přípravě místa konání akce se pracovalo týdny dopředu a to bohužel i díky tomu, že se nám tam prošlo pár jedinců, kteří s chutí vyvrátili připravené kolíky, poničili pavučiny a sem tam i něco odnesli. Než tedy nastal náš vysněný den D, tak jsme mohli připravovat na hry pro děti znovu.

My jsme ale věřili, že tuto neděli to prostě dopadne. Předpověď počasí nám vyšla, dorazila spousta dětí, rodičů i prarodičů, a tak jsme byli moc rádi. Akce se konala v lesíku na stezce od Mlýna k Mlýnu. 

Na děti čekalo překvapení, kdy pravěcí osadníci je nechali soutěžit v různých disciplínách. 

Děti sundávaly jedovaté pavouky z obřích pavučin.

Lovily mamutí mládě pravěkými oštěpy.

Přecházely přes bažinu s prakrokodýly, nebo musely vyběhnout do stráně a vyhlásit poplach, že osada byla napadena nepřítelem a snažily se ho zneškodnit. 

Tak jako v dávných dobách se lidé živili tím, co ulovili, tak i zde musely děti ulovit prakrálíky. 

Mohly také ukázat svou zručnost při výrobě sekerky, pravěké ozdoby, či výrobku z hlíny. 

Svou fyzickou zdatnost prokazovaly při cestě po špalcích s proplétáním se pavučinou za znění bubnu hlavního a nejlepšího náčelníka kmene. 

Vyzkoušely si nejen zdatnost, ale i šikovnost při slalomu a zdolání lávky ke spižírně s kukuřicí, při krkolomné cestě přes překážky a dokonce i při chůzi po provaze a přelézání pařezů. 

Největší odvahu předvedly děti při souboji o místo náčelníka kmene, kdy se vystrkávaly ze špalků. Některé disciplíny si s radostí vyzkoušeli i dospělí.

Pro všechny byla připravena vyuzená mamutí tlapka, pečivo, sladkosti a nápoje. 

Za každou soutěž dostaly děti odměny. Spousta dětí se na akci pečlivě připravovala a velká pochvala patří těm dětem, které oblékly vlastnoručně vyrobené dobové oblečení a doplňky. 

Podle mnoha kladných ohlasů se akce všem velice líbila, a tak se již nyní můžete těšit na další akci a to adventní. Adventní akce se bude konat tak jako každý rok v sobotu navečer, před první adventní nedělí. Veškeré detaily akce budou uveřejněny předem na našich webových stránkách.

Fotografie z naší akce si můžete prohlédnout v záložce Fotografie ze života obce (nebo kliknout zde). 

-EŠ-

_____________________________________________________________________________________________

18.9.2022 - My pomáháme, vy však můžete pomoci také...

Sportovní a společenský spolek Voděrádky má ve svých stanovách i charitativní činnost. V dnešní době je solidarita s lidmi, kteří se nemají dobře, velmi důležitá. Lidé, kteří potřebují nějakou pomoc, nejsou jen bezdomovci, jak na to někteří z nás nahlížejí, ale jsou to dnes hlavně lidé, kteří se ne svou vlastní vinou dostávají do špatné finanční situace. 

Jsou to především starodůchodci, kteří začínali s nízkými důchody a při valorizacích se jim navyšovaly nejméně ze všech. Další skupinou jsou lidé, kteří zůstali na stará kolena sami a třeba jejich děti mají co dělat, aby uživily svou vlastní rodinu, takže je nemohou finančně podpořit. Je to i mnoho samoživitelek, kdy v této společnosti není ostudou, když to chlapa přestane bavit, přestane se starat a odejde a jede si další kolo, někteří i více kol, protože si myslí, že nakonec najdou poslušnou princeznu. Toto však platí i u mužů samoživitelů, kteří zůstávají sami s dětmi, když žena odejde za vidinou lepších zítřků. Většinou to ale odnášejí hlavně děti. Velký problém je, když žena s dětmi zůstane sama, protože se prodloužil věk, kdy ženy mají děti, tak se stává, že prarodiče zemřou a ona se nemá na koho obrátit o pomoc. Navíc na samoživitelku se pohlíží, jako na snadnou kořist a pokud shání s dětmi bydlení, tak se nejednou dostane do situace, kdy je jí nabídnuto bydlení, ale bez řádné smlouvy a ona tak nemá nárok ani na příspěvek na bydlení. 

Lidé kteří tuto pomoc potřebují, tak žijí mezi námi a ani si jich pořádně nevšimneme. 

Většinou jsou spořádaní, čistí a nestěžují si, poněvadž se za svou situaci stydí. Protože ti, co pomoc opravdu potřebují, jsou velmi skromní a snaží se vyjít s tím málem, které mají. Je to pro ně velice těžké, bohužel je to na úkor něčeho. Protože šetří, aby měli na základní potřeby rodiny - elektřinu, teplo, plyn, vodu, nájem, tak nechodí například k zubaři, protože si to při dnešních cenách ošetření nemohou dovolit, někteří si nevyzvednou ani prášky, protože nemají na doplatek, nekoupí sobě a dětem normální obuv, někteří dokonce nemají na zaplacení obědů pro děti, nemohou dětem zaplatit kroužky, výlety a spousty a spousty jiných věcí, které jsou pro ostatní normální.

Příkladem je například starší žena, která celý život dělala pomocnou dělnici (v rostlinné výrobě, kdy se v zemědělství třeba sbíraly kameny na poli a házely na valník, nebo okopávala řepa, přestože se tato práce později mechanizovala, tak se velice nadřela) s níž se manžel  rozvedl, protože neměli děti. Ona má dnes artrózu, cukrovku a problémy se srdcem, tak nemá možnost přivýdělku a důchod má 12.360,- Kč. Je sama na nájem a všechny poplatky, takže to nezvládá.

Dalším příkladem je mladší žena, která byla v době těhotenství týraná, a tak se rozvedla. Po letech se seznámila s mužem, který sliboval a sliboval a když čekala dvojčata, tak se odmítl k nim přihlásit a zmizel. Neplatil a nebyl k nalezení a nakonec zemřel. Žena nemá sourozence, příbuzní jsou na Slovensku a rodiče jsou po smrti. Chodí uklízet, pokud je nějaká brigáda, tak ji vezme. Ale se svými finančními prostředky těžko utáhne nájem a vše okolo. Přesto si nestěžuje a děti slušně vychovává.

Takže bychom se měli zamyslet nad výroky některých politiků, kteří nám radí jak šetřit, jak si obléknout o svetřík víc, protože tito lidé to dělali už v minulých letech, kdy nebyla energetická krize. Co budou dělat nyní? Budou spát v rukavicích a kulichu, aby jim zbylo alespoň na základní potraviny pro děti? Zamyslete se nad tím, jestli někdo ve vašem okolí na tom není špatně. Pozor ale na ty, co to křičí do světa, ti pomoc většinou nepotřebují. 

Ti, co mohou, by však měli mít trochu sociálního cítění a pomoci těm, kteří to potřebují, ale také si to zaslouží! Protože o pomoc se hlásí i vyčůránci, kteří nepracují, jsou líní, hrají si na nemocné, pijí, kouří, vytahují finance ze státní kasy, pobírají různé dávky, ty by měli jít dělat a odvádět daně, sociální a zdravotní do státní kasy. 

Pokud můžete, tak prosím pomozte, těm opravdu potřebným.

Náš spolek se zapojil do sbírky potravin, která se bude za nedlouho konat. Naši zástupci budou pro Potravinovou banku pomáhat vybírat potraviny v Makru v Průhonicích, a to zdarma a ve svém volném čase. Potraviny se potom rozdělují mezi potřebné. Pokud můžete, tak se zapojte nějakým způsobem také.

 

Sbírka potravin je dnem solidarity, při kterém může každý pomoci tím nejjednodušším způsobem, darem trvanlivých potravin a drogerie. 

Tato sbírka se bude konat 12.11.2022.

Sbírka potravin je realizována pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a Evropské federace potravinových bank. 

 

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

______________________________________________________________________________

9.7.2022 - Když neprší, tak je to špatné a když prší moc, tak také.
 
Koncem června se přes naše území přehnaly lijáky a místy i přívalové deště. V krátké době spadlo na malé území velké množství srážek, které nebyla půda schopna vstřebat. Při takovýchto dešťových srážkách dochází i k bleskovým povodním. Přívalové deště se vyskytují převážně od dubna do října a škody mohou být ohromné. Velikost škod záleží také na terénu – zatímco na rovinatém pozemku bývají menší, tak ve svažitém terénu jsou znatelné a někde způsobují velké problémy, a to včetně sesuvů půdy. Žádná půda nedokáže pojmout ohromné množství vody při přívalovém dešti, a ta proto rychle odtéká.  
 
V sobotu 25. června 2022 v brzkých ranních hodinách byl na Pitkovickém potoce v profilu Kuří překročen třetí stupeň povodňové aktivity. Pitkovický potok pramení za Prahou a prochází i katastrem Voděrádek. Z obce Voděrádky až do obce Kuří okolo něj prochází pěší cesta. Při těchto deštích potok vystoupil ze svého koryta a rozlil se do okolí, čímž ale také smetl veškerý odpad a nepořádek, který byl na jeho březích. 
 
Tímto nepořádkem se za obcí Voděrádky ucpalo koryto potoka, který nemohl dál řádně odtékat směrem do Kuří. Navíc se v naplaveninách zadržely i plasty, které voda vzala s sebou. Při dalších deštích by to způsobilo nemalé problémy. 
 
Sportovní a společenský spolek Voděrádky se tedy rozhodl potok vyčistit. Ve spolupráci se společností AVT Group – panem Ing. Vlčkem bylo dohodnuto, že jeho společnost za pomoci techniky koryto vybere a vyčistí a spolek zajistí rozebrání a roztřídění naplaveného nepořádku na dřevo, klestí, plasty a ostatní a uklidí to. 
 
Zde přinášíme fotodokumentaci ucpaného toku a naší následné činnosti:
 
Ucpaný tok.
 
Tok byl vyčištěn mechanizací a nepořádek byl vyhrnut na břeh potoka.
 
Vybagrovaný nepořádek na břehu.
 
Halda naplavenin se rozebírala týden. Bylo vytříděno dřevo, roští, papír, plasty, kusy pneumatik, textil a ostatní drobný odpad. 
 
A vypadalo to takto:
 
Postupné vytřiďování.
Třídění naplavenin.
 
Po rozebrání naplavenin ještě další 2 dny vysbírávali 2 pracovníci z břehů potoka naplavené plasty. Je škoda, že potok a cesta kolem něj byla již pořádně před čtyřmi lety vyčištěna a další roky udržována tak, jako žádná jiná cesta v obci a přesto se sem splavil nepořádek z břehů v obci a před ní. 
 
Měli bychom si vážit přírody kolem nás a neničit ji odhozeným odpadem. Také by bylo vhodné nechat vyčistit břehy potoka v obci a v katastru obce, aby se při dalších deštích nesplavoval nepořádek dále po toku.

Vysbíráno a přebráno.
 

Vyčištěný tok.

-EŠ-

________________________________________________________________________________________

12.5.2022 - Kousek zeleně

Začalo hezké počasí a je poměrně teplo. Pokud bude teplé léto, tak každý bude vyhledávat kousek stínu a chládek. Obzvláště, když se vydáte s dětmi na procházku. Najít dnes kousek čisté a nezničené přírody je dost těžké. 
 
Proto jsme pro vás vyčistili kousek lesíka, kde zatím ještě není vše vykáceno a stromy poskytují stín tak, aby jste zde mohli posedět a děti si pohrát v čistém prostředí a chládku.
 
Tímto také prosíme všechny pejskaře, aby zde uklízeli po svých mazlíčcích, aby tento prostor zůstal dlouho hezký a pokud jim budete házet klacky, tak je prosím nakonec také seberte. Věříme, že většina z vás to dělá, ale najdou se i tací, co ne.
 
Pokud se budete chtít projít v hezkém prostředí tak zamiřte přímo sem viz. fotografie. Lesík se nachází je na cestě Od mlýna k mlýnu.
 
 
Sportovní a společenský spolek Voděrádky
________________________________________________________________________________

21.3.2022 - Sportovní a společenský spolek Voděrádky vyhlašuje v pořadí již druhou fotografickou soutěž pro rok 2022

Téma je PŘÍRODA a zadání je:

rozkvetlé jaro na „naší" zahrádce

(na fotografiích bude například rozkvetlý strom, květina nebo brouček, včelka, atd.)

Naší zahrádkou se rozumí vlastní zahrada, popř. příroda z okolí bydliště (pro ty, co nemají vlastní zahrádku). Ne fotky z botanické, dendrologické nebo japonské zahrady z Říčan či Průhonic.

 

Soutěž bude probíhat v termínu od 21.3. 2022 – 5.6.2022. Pro další informace sledujte náš web.

 

Do soutěže bude zařazen pouze 1 snímek od jednoho autora.

Fotografii označí autor svým jménem, adresou, věkem a také uvede, co je na snímku a kde byl snímek pořízen. (Například: Pepíček Novotný, 8 let, u nás na zahradě, první včeličky).

Aby to bylo spravedlivé pro všechny, je soutěž rozdělena do kategorií podle věku:

 • Nejmenší děti do 7 let věku s MALOU pomocí rodičů
 • Junior / žáci základních škol 7-15 let
 • Rodiče a prarodiče

 

V každé kategorii budou vyhlášeny a oceněny první tři vítězné fotografie.

Vzhledem k tomu, že jde o amatérskou soutěž, tak se u fotografií nebude posuzovat kvalita fotografie, ale barevnost, nápad, originalita, zajímavost foceného objektu nebo celkový „umělecký“ dojem.

Technické požadavky na fotografie:

Fotografie je možné pořídit jak fotoaparátem, tak i mobilem, či jakkoliv jinak. Své fotografie zasílejte do soutěže pouze emailem ve formátu .jpg na adresu: voderadky@email.cz, u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.

Minimální velikost obrázku = 1 MB (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost)

Maximální velikost souboru = 4 MB (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem)

Fotografie musí být vyfoceny vámi, nikoliv staženy nebo zkopírovány odjinud.

 

Odesláním emailu s fotografií uděluje autor svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím své fotografie v souladu s podmínkami soutěže. Poskytnuté fotografie budou dále využity v rámci činnosti spolku, zveřejněním na webu spolku, případně v časopise říčanský Kurýr.

Fotografie budou vystaveny na webových stránkách Sportovního a společenského spolku Voděrádky.

 

Těšíme se na vaše snímky!

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

_____________________________________________________________________________

22.3.2021 - Sportovní a společenský spolek Voděrádky rozdal v minulém týdnu obyvatelům respirátory, které obdržel pro potřebné lidi v této nezáviděníhodné době.

________________________________________________________________

ROUŠKY PRO POTŘEBNÉ

27.2.2021 - AKTUALIZACE TÝKAJÍCÍ SE NOŠENÍ ROUŠEK !!!

Od pondělí 1.3. jsou povinné roušky na veřejnosti.

Vláda od půlnoci z neděle 28.2. na pondělí 1.3. rozhodla omezit pohyb, možné nebude navštívit ani rodinu. Rovněž bude povinné nošení respirátoru FFP2 v obchodech či veřejné dopravě. Na veřejnosti bude vyžadována minimálně chirurgická rouška.

Nově bude povinné nosit minimálně chirurgickou roušku i na veřejnosti. „Bude v zastavěném území obce povinně všude minimálně chirurgická rouška. Ať půjdete kamkoli bez ohledu, jak budete od ostatních daleko,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.

 

Rozdávání roušek potřebným.

Na základě vládního nařízení se Sportovní a společenský spolek Voděrádky přidal k dobrovolným organizacím, které rozdávají roušky důchodcům, nemocným a sociálně slabším.

Během čtvrtka 25.2. byly téměř všechny roušky vyexpedovány a do neděle byly i zbývající roušky předány potřebným. 

Za spolek přeje pevné zdraví Lucie, Veronika a Eva

_________________________________________________________________

15.2.2021 - Povídá se povídá

Abychom předešli nesmyslům, které vznikají okolo vykáceného lesa u Kuří, že někdo potřebuje dříví, že někdo nechce cestu na Kuří, že si někdo dělá co chce …… Tak to uvedeme na pravou míru.

Lesík okolo Pitkovického potoka na cestě od mlýna k mlýnu u obce Kuří je v katastrálním území obce Kuří. Vlastníkem jsou Lesy ČR. Tento lesík byl při obnově cesty v roce 2018 vyčištěn OV obce Kuří. Později začal prosychat a byl napaden kůrovcem. Stal se tak z něj suchý mrtvý les. Ke konci roku 2020 byly při větrném počasí stromy polámány, některé spadly přes cestu a některé byly zaklíněny ve stojících suchých stromech. 

Sportovní a společenský spolek Voděrádky požádal dne 3.1.2021 majitele lesního pozemku o nápravu stavu, protože stromy ohrožovaly bezpečnost procházejících. Přestože stav byl špatný, tak tamtudy chodili rodiče s dětmi na procházku. Lesní závod vyslal koncem ledna 2021 své pracovníky, kteří napadený les vyčistili a oznámili, že mají v plánu novou výsadbu a umístění oplocenek.

Doufáme, že oplocenky nebudou přes cestu, aby byla možnost průchodu přes tento lesní pozemek. 

Velké poděkování patří závodu Lesy ČR, který začal ihned s nápravou.

Lesík od roku 2018 do roku 2021.

_________________________________________________________________

3.1.2020 - Poděkování

Skončil rok 2020, který byl z pohledu Sportovního a společenského spolku velice úspěšný. Když byl v polovině roku založen, tak jsme ani netušili, s jakým zájmem se setkáme. Vytyčili jsme si tři hlavní úkoly: 1. využití volného času rodin s dětmi, 2. charitativní činnost a 3. ochranu přírody. Protože jsme chtěli být malým spolkem, tak jsme si ustanovili hranici 80ti členů, která je naplněna.

Tímto bychom chtěli strašně moc poděkovat všem firmám, drobným podnikatelům i soukromým osobám, kteří nás v naší činnosti podpořili, a to jak finančně, tak i materiálně. Navíc nás těší, že nás v naší činnosti začíná podporovat čím dále, tím více lidí, bez kterých bychom nemohli tuto činnost vykonávat. 

Velké poděkování patří těm, kteří nás podpořili u charitativní činnosti, kde jsme ani netušili, s jakým množstvím solidarity se setkáme. Zde se nám podařilo za půl roku rozdělit 785 drobných pomocí.

Takže tímto velice děkujeme všem, kteří nás podpořili, podporují a doufáme, že i nadále budou podporovat.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

_________________________________________________________

24.9.2020 - Činnost spolku během tří měsíců.

 

Před více jak dvaceti lety byl ve Voděrádkách založen Sportovní a společenský klub. Chtěli jsme tenkrát obnovit zdevastované hřiště. Starosta města Říčany tehdy řekl, když něco chcete, tak se o to musíte přičinit. A tak místo pasoucích se beranů vzniklo hřiště. Klub fungoval léta, dokud místní děti neodrostly a bylo zde jen minimum malých dětí.

Letos v červnu jsme obnovili činnost a to pod hlavičkou "Sportovní a společenský spolek Voděrádky". Naším cílem bylo, aby bývalý klub zde opět fungoval pro všechny věkové kategorie. Rozdělili jsme naše zaměření do tří větví, aby si každý mohl vybrat, co je mu nejbližší .

SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ ZAMĚŘENÍ NA RODIČE S DĚTMI

CHARITATIVNÍ ČINNOST PRO SENIORY, SAMOŽIVITELKY A HENDIKEPOVANÉ

OCHRANA A ČISTOTA PŘÍRODY NA STEZCE VODĚRÁDKY – KUŘÍ A TAKÉ PITKOVICKÉHO POTOKA

Taky jsme pro každé zaměření spolku získali sponzory - pana  L. Novotného – MILUJEME ZAHRADY s. r. o., pana Ing. P. Vlčka – AVT Group a.s., paní V. Dvořáčkovou Central, Aprobační službu Praha, pana M. Dvořáčka – Ubytovací služby Doubravice, Pana Ing. V. Gärtnera – Farma Voděrádky.  Spolupráci v příštím období nám přislíbil pan J. Zezulka – Pneuservis. 

Doufáme, že s naší prací budou všichni spokojeni a přibydou nám další podporovatelé. Spolek má k dnešnímu dni 80 členů, čímž je naplněna maximální kapacita spolku. Do dneška jsme pořádali již tři akce pro rodiče s dětmi. 3x někdy i 4x do měsíce provádíme charitativní činnost. Za pomoci OPP jsme uskutečnili úklid 1. zastávky na cestě Voděrádky – Kuří, rozmístění darovaných špalků k sezení na této cestě, zaštěpkování živého plotu v Krabošické ulici. Především jsme vyčistili a posekali stezku od zastavení č. 1. až k zastavení č. 6. Od tohoto zastavení je cesta zarostlá, ale pokud budou dobrovolníci, tak se do toho také pustíme. Byla by škoda, aby tato krásná cesta zarůstala bodláčím. 

Myslíme si, že za tři měsíce fungování spolek udělal poměrně dost. Měli jsme naplánované další podzimní akce, ale zasáhl nám do toho Covid-19. Přesto naši charitativní činnost budeme provádět minimálně 2x do měsíce a pro děti s rodiči něco vymyslíme tak, aby se dodržela veškerá hygienická opatření, a přesto se konala nějaká akce pro radost dětí.

V této nelehké době všem členům, ale i nečlenům spolku, přejeme pohodové dny bez stresů, depresí a problémů.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková, Lucie Šimková a Veronika Dvořáčková

____________________________________________________________________________

28.7.2020 - Vyhazování potravin

Na světě se vyhodí jedna třetina všech potravin. Každý rok jich přijde nazmar 1,3 miliard tun.

Co proti tomu dělat? Začít u sebe !!!

 • Nenakupovat všechno co vidím, ale jen to, co sním.
 • Správně skladovat – co patří do sucha, co patří do sklepa, co patří do mrazáku a co do ledničky?
 • Přebytky, zpracovat, zamrazit, zavařit, anebo použít v dalším jídle.
 • Nevyhazovat potraviny, kterým nic není, ale řídit se smysly. Datum minimální trvanlivosti uváděná výrobci je spíše orientační.
 • Hlavně poznat rozdíl mezi „spotřebujte do“ a pouhou „minimální trvanlivostí“ Některé potraviny se nezkazí ani za sto let.

Víte, že ??????????????????

Doba, do které má být výrobek spotřebován, bývá označena způsoby: bez označení, „Datum použitelnosti“ a „Datum minimální trvanlivosti“.

Bez označení:

Takto se neoznačují čerstvé výrobky - ovoce, zelenina, živé ryby atd.

Spotřebujte do:

Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do“. Tento popis se používá u potravin, které podléhají zkáze a musí být proto rychle spotřebované (například: ryby, chlazené maso apod.). Státní zemědělská a potravinářská inspekce doporučuje používat výrobky DO data použitelnosti. Můžete je ale uchovávat i nadále, na kratší dobu, v závislosti na tom, co to je. 

Například tyto běžné potraviny: mleté maso a drůbež (1 den po datu), hovězí maso (3-5 dní po datu), vejce (3-5 týdnů po datu). Velkým překvapením jsou kvalitní bílé jogurty, ty svou nutriční hodnotu naopak mají lepší ke konci a po ukončení data spotřeby, než před datem spotřeby (jogurty můžeme jíst i týden po skončení data).

Datum minimální trvanlivosti:

Datum minimální trvanlivosti je spíše orientační.  Trvanlivost potravin je tak obvykle delší, než uvádí výrobce. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy „minimální trvanlivost do“ u potravin, které se rychle nekazí, například: konzervy, sušenky, čokolády, bonbony, káva, pasterované mléko, koření, vakuově balené sýry, nápoje, těstoviny a jiné trvanlivé potraviny.

Je to minimální doporučená lhůta. V praxi to znamená, že tyto výrobky můžeme konzumovat i několik dnů, týdnů či dokonce měsíců po jejím vypršení a to podle druhu potraviny.

Datem minimální trvanlivosti výrobci označují i potraviny, které se zkazit nikdy nemohou. Třeba takový med, který sice časem zcukernatí, ale své kvality si zachová i přes 100 let. A podobně je na tom i sůl, cukr, škrob, těstoviny, ocet a silné alkoholické nápoje. Správně skladované vám vydrží až do smrti. Za dlouhou trvanlivostí některých potravin stojí především jejich nízký obsah vody, mohou se konzumovat i několik měsíců po vypršení expirace. Podobně to platí i pro různé dehydratované výrobky a sušené polotovary, jako jsou například instantní polévky, pudink v prášku a další sušené směsi pro přípravu omáček, knedlíků, sladkých pokrmů a podobně. Důležité je však dbát na jejich správné skladování a zabránit poškození jejich obalu. 

S potravinami vyhazujeme zdroje investované do jejich výroby – vodu, půdní živiny, hnojiva, paliva, energii a lidskou práci vynaloženou během jejich pěstování a zpracování. Pečivem, zeleninou a ovocem se plýtvá nejčastěji. Maso a mléčné výrobky zase vyžadují více půdy, vody a emisí. Ročně se na člověka vyhodí 95-115kg potravin. Vyhodíme-li potraviny, znamená to, že veškeré skleníkové plyny vyprodukované při jejich pěstování, vznikly zbytečně. Skládkování nebo spalování nesnědených potravin navíc produkuje další skleníkový plyn. Tím, že nebudeme plýtvat vyprodukovanými potravinami, chráníme svou planetu.

Pořádají se vzdělávací programy v rámci projektu STREFOWA - "Neplýtváme tím, co jíme". Zároveň se v regionu střední Evropy hledají nejefektivnější opatření v dalších sektorech – od zemědělství a třídění odpadu.

Sportovní a společenský spolek Voděrádky se tedy zapojil do činnosti proti plýtvání potravinami.

________________________________________________________________________

7.7.2020 - Náš spolek se přidal k myšlence a jejímu uvedení do praxe, a to ukončení plýtvání potravinami, tím snížení produkce odpadu a chránění životní prostředí.

Mělo by být ve veřejném zájmu ukončení zbytečného plýtvání potravinami a to i v zájmu podpory solidarity ve společnosti.

Myšlenka, která bránila plýtvání potravinami, vznikla ve Spojených státech v roce 1967 a jejím propagátorem byl John Van Hengel z Phoenixu v Arizoně. V Evropě se tato myšlenka ujala v roce 1984 ve Francii. Podle statistiky Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) končí přibližně třetina světové produkce potravin jako odpad. Likvidovány jsou i potraviny, jejichž kvalita není snížena. Každý by si měl uvědomit, že v potravinách je hodnota lidské práce. Hlavně úroda není samozřejmostí, někdy je větší někdy malá. Ve společnosti se převrátily lidské hodnoty. Někteří nakupují nadbytek, který nemohou ani spotřebovat a oproti tomu někteří si nemohou koupit potraviny, které by vylepšily kvalitu jejich života. Nadprodukce se vyhazuje, místo aby posloužila lidem, kterým by pomohla.
Plýtvání potravinami a proti tomu někde boj proti hladu někteří vůbec nevidí.  Hlavně se poslední dobou prohlubuje finanční propast mezi pracujícími a seniory.

Při dobré vůli tomu tak nemusí být. Stačí, když se zapojí bezplatně dobrovolníci, kteří budou ochotni pomáhat při sběru nestandardní nadprodukce a pomáhat seniorům, hendikepovaným a slabším a zlepší jim tím alespoň trošičku kvalitu života.

Toto jsme udělali my a tak se i vy zamyslete, jak pomoci.

Veronika Dvořáčková

____________________________________________________________________________________

K Mezinárodnímu dni dětí jsme se rozhodli obnovit činnost Sportovního a společenského spolku, který tady úspěšně fungoval před lety.

 

Spolek je založen za účelem pořádání akcí pro děti i dospělé. Chceme, aby děti a dospělí využívali svůj volný čas ke společným aktivitám a to ve spojení s přírodou a její ochranou. Aby se naučili zabavit se nejen u počítačů, ale i jinak a s rodiči. Rádi bychom uspokojili potřebu dospělých sdružovat se za společným cílem (třeba zahrádkaření) a propojili obce Voděrádky a bývalou osadu Krabošice s obcí Kuří tak, jako tomu bylo již v minulých stoletích.

 

Základním účelem spolku je: 

Organizace sportovních a společenských aktivit pro rodiče i prarodiče s dětmi. 

Pořádání akcí v přírodě ve spojení s ochranou vybudované stezky Voděrádky - Kuří. 

Posilování společenských vztahů mezi lidmi v obci. 

Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování společenských vztahů mezi lidmi. 

Informování občanů formou webových stránek o historii obce, o zajímavostech místních i z okolí a o akcích a aktivitách spolku a tím rozšiřování vědomí občanů o životě v obci a okolí. 

Pořádání akcí pro ty, kteří budou mít zájem. 

Ochrana přírody v okolí Pitkovického potoka a dohled nad čistotou toku. Tak, aby se nám zde lépe žilo.

 

Prožití krásných chvil s námi přeje

 

Eva Šimková

předseda spolku

Sportovní a společenský spolek Voděrádky