__________________________________________________________________________________

Aktuální informace

Začátkem června 2020 byl otevřen Sportovní a společenský spolek Voděrádky, který má v programu:

1. Organizace aktivit pro rodiče a prarodiče s dětmi.

2. Ochrana přírody a vybudované stezky Voděrádky – Kuří.

3. Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování vztahů mezi lidmi.

4. Informování občanů.

____________________________________________________________________

10.8.2022 - Proběhlá akce spolku - Vánoce naruby

V sobotu 5.8. jsme dětem připravili překvapení a uspořádali jsme jim vánoční oslavu jejíž součástí bylo i tvůrčí posezení pro dospělé. 
 
Děti se radovaly z ozdobených vánočních stromečků.
 
 
Nechyběly ani čokoládové vánoční sladkosti, buráky, pomeranče, mandarinky, vánočky a dokonce bylo napečeno i vánoční cukroví.
 
 
Největším překvapením pro děti v těchto vedrech byly sněhové závěje, do kterých skákaly a projevovaly nevídanou radost.
 
 
Mezitím si dospělí mohli vyrobit dekoraci pro radost.
 
 
Ke konci akce se opékaly klobásky a to do chvíle, než náhle přišel prudký déšť a uhasil oheň. Po krátké průtrži se pokračovalo v posezení.
 
Velké poděkování patří dobrovolným hasičům z Kuří, kteří i přes provozní problémy, udělali dětem závěje z pěny a padající sníh. 
Věříme, že to byl pro děti a jejich rodiče jeden z největších prázdninových zážitků.
 
 
Potěšilo nás, že i kolemjdoucí se zastavovali a dělali si u vánočních stromečků „selfíčka". Hlavní ale bylo, že z dětí vyzařovala spokojenost a nadšení, a o to právě šlo.
 
Mimo amatérských fotografů nám akci nafotil i místní fotograf pan Ondřej Dupkala, za což mu velice děkujeme.
 
Fotografie z naší akce si můžete prohlédnout v záložce Fotografie ze života obce (nebo kliknout zde). 
 
Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky
Eva Šimková
___________________________________________________________________

24.7.2022 - Proběhlá akce spolku - hledání ztraceného pokladu

Sportovní a společenský spolek uspořádal v sobotu akci pro děti.

I když předpověď počasí na sobotní odpoledne hlásila déšť a četné přeháňky, tak po týdnu úmorných veder to některé děti vůbec nezastavilo. Několik málo rodin se sešlo krátce po půl třetí a hned se započalo s hledáním poztráceného lupu lapků z tvrze v Kuří. 
V potoce bylo zlato, dokonce i mušle s perlami a křišťály, v trávě rozházené drahokamy a za pomoci detektoru se hledaly staré mince. 
 
Ti, co dorazili a hledali i při deštíku, tak si odnesli mimo pokladů i nevšední zážitek. Hledání pokladů v tom nejprudším dešti nebylo radno riskovat, avšak pár dětí se vrátilo na místo ještě později odpoledne, když se vyčasilo, protože tam ten zbylý poklad prostě nechtěly nechat. 
A aby i ostatní děti nezůstaly ochuzeny o tu krásu, tak v potoce ještě zůstala spousta zlata a na ostrůvcích v potoce a okolo potoka lze najít mušle s perlami a křišťály. Na cestě jsou poztrácené drahokamy a v lese jsou stále ještě zakopané nějaké mince, tak dětem, které tudy půjdou na procházku přejeme, aby také našly ten svůj kousek pokladu.
 

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

______________________________________________________________________________

9.7.2022 - Když neprší, tak je to špatné a když prší moc, tak také.
 
Koncem června se přes naše území přehnaly lijáky a místy i přívalové deště. V krátké době spadlo na malé území velké množství srážek, které nebyla půda schopna vstřebat. Při takovýchto dešťových srážkách dochází i k bleskovým povodním. Přívalové deště se vyskytují převážně od dubna do října a škody mohou být ohromné. Velikost škod záleží také na terénu – zatímco na rovinatém pozemku bývají menší, tak ve svažitém terénu jsou znatelné a někde způsobují velké problémy, a to včetně sesuvů půdy. Žádná půda nedokáže pojmout ohromné množství vody při přívalovém dešti, a ta proto rychle odtéká.  
 
V sobotu 25. června 2022 v brzkých ranních hodinách byl na Pitkovickém potoce v profilu Kuří překročen třetí stupeň povodňové aktivity. Pitkovický potok pramení za Prahou a prochází i katastrem Voděrádek. Z obce Voděrádky až do obce Kuří okolo něj prochází pěší cesta. Při těchto deštích potok vystoupil ze svého koryta a rozlil se do okolí, čímž ale také smetl veškerý odpad a nepořádek, který byl na jeho březích. 
 
Tímto nepořádkem se za obcí Voděrádky ucpalo koryto potoka, který nemohl dál řádně odtékat směrem do Kuří. Navíc se v naplaveninách zadržely i plasty, které voda vzala s sebou. Při dalších deštích by to způsobilo nemalé problémy. 
 
Sportovní a společenský spolek Voděrádky se tedy rozhodl potok vyčistit. Ve spolupráci se společností AVT Group – panem Ing. Vlčkem bylo dohodnuto, že jeho společnost za pomoci techniky koryto vybere a vyčistí a spolek zajistí rozebrání a roztřídění naplaveného nepořádku na dřevo, klestí, plasty a ostatní a uklidí to. 
 
Zde přinášíme fotodokumentaci ucpaného toku a naší následné činnosti:
 
Ucpaný tok.
 
Tok byl vyčištěn mechanizací a nepořádek byl vyhrnut na břeh potoka.
 
Vybagrovaný nepořádek na břehu.
 
Halda naplavenin se rozebírala týden. Bylo vytříděno dřevo, roští, papír, plasty, kusy pneumatik, textil a ostatní drobný odpad. 
 
A vypadalo to takto:
 
Postupné vytřiďování.
Třídění naplavenin.
 
Po rozebrání naplavenin ještě další 2 dny vysbírávali 2 pracovníci z břehů potoka naplavené plasty. Je škoda, že potok a cesta kolem něj byla již pořádně před čtyřmi lety vyčištěna a další roky udržována tak, jako žádná jiná cesta v obci a přesto se sem splavil nepořádek z břehů v obci a před ní. 
 
Měli bychom si vážit přírody kolem nás a neničit ji odhozeným odpadem. Také by bylo vhodné nechat vyčistit břehy potoka v obci a v katastru obce, aby se při dalších deštích nesplavoval nepořádek dále po toku.

Vysbíráno a přebráno.
 

Vyčištěný tok.

-EŠ-

________________________________________________________________________________________

12.5.2022 - Kousek zeleně

Začalo hezké počasí a je poměrně teplo. Pokud bude teplé léto, tak každý bude vyhledávat kousek stínu a chládek. Obzvláště, když se vydáte s dětmi na procházku. Najít dnes kousek čisté a nezničené přírody je dost těžké. 
 
Proto jsme pro vás vyčistili kousek lesíka, kde zatím ještě není vše vykáceno a stromy poskytují stín tak, aby jste zde mohli posedět a děti si pohrát v čistém prostředí a chládku.
 
Tímto také prosíme všechny pejskaře, aby zde uklízeli po svých mazlíčcích, aby tento prostor zůstal dlouho hezký a pokud jim budete házet klacky, tak je prosím nakonec také seberte. Věříme, že většina z vás to dělá, ale najdou se i tací, co ne.
 
Pokud se budete chtít projít v hezkém prostředí tak zamiřte přímo sem viz. fotografie. Lesík se nachází je na cestě Od mlýna k mlýnu.
 
 
Sportovní a společenský spolek Voděrádky
________________________________________________________________________________

21.3.2022 - Sportovní a společenský spolek Voděrádky vyhlašuje v pořadí již druhou fotografickou soutěž pro rok 2022

Téma je PŘÍRODA a zadání je:

rozkvetlé jaro na „naší" zahrádce

(na fotografiích bude například rozkvetlý strom, květina nebo brouček, včelka, atd.)

Naší zahrádkou se rozumí vlastní zahrada, popř. příroda z okolí bydliště (pro ty, co nemají vlastní zahrádku). Ne fotky z botanické, dendrologické nebo japonské zahrady z Říčan či Průhonic.

 

Soutěž bude probíhat v termínu od 21.3. 2022 – 5.6.2022. Pro další informace sledujte náš web.

 

Do soutěže bude zařazen pouze 1 snímek od jednoho autora.

Fotografii označí autor svým jménem, adresou, věkem a také uvede, co je na snímku a kde byl snímek pořízen. (Například: Pepíček Novotný, 8 let, u nás na zahradě, první včeličky).

Aby to bylo spravedlivé pro všechny, je soutěž rozdělena do kategorií podle věku:

  • Nejmenší děti do 7 let věku s MALOU pomocí rodičů
  • Junior / žáci základních škol 7-15 let
  • Rodiče a prarodiče

 

V každé kategorii budou vyhlášeny a oceněny první tři vítězné fotografie.

Vzhledem k tomu, že jde o amatérskou soutěž, tak se u fotografií nebude posuzovat kvalita fotografie, ale barevnost, nápad, originalita, zajímavost foceného objektu nebo celkový „umělecký“ dojem.

Technické požadavky na fotografie:

Fotografie je možné pořídit jak fotoaparátem, tak i mobilem, či jakkoliv jinak. Své fotografie zasílejte do soutěže pouze emailem ve formátu .jpg na adresu: voderadky@email.cz, u větších obrázků doporučujeme odeslat každý obrázek zvlášť, u zprávy si nastavte vyžádání odpovědi pro kontrolu doručení.

Minimální velikost obrázku = 1 MB (velikost byla zvolena s ohledem na tiskovou velikost)

Maximální velikost souboru = 4 MB (velikost byla zvolena s ohledem na zasílání e-mailem)

Fotografie musí být vyfoceny vámi, nikoliv staženy nebo zkopírovány odjinud.

 

Odesláním emailu s fotografií uděluje autor svůj výslovný souhlas s nekomerčním použitím své fotografie v souladu s podmínkami soutěže. Poskytnuté fotografie budou dále využity v rámci činnosti spolku, zveřejněním na webu spolku, případně v časopise říčanský Kurýr.

Fotografie budou vystaveny na webových stránkách Sportovního a společenského spolku Voděrádky.

 

Těšíme se na vaše snímky!

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

_____________________________________________________________________________

17.9.2021 - PLÁNOVANÁ AKCE - EXPEDICE DO PRAVĚKU bude přeložena na nový termín.

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

_______________________________________________________________________

Pravěk – 5. instrukce – doba kamenná

Kdo trefí do pravěké osady, bude patřičně oblečen, vybaven a vyzdoben, a to platí i pro rodiče, tak se zapojí do života primitivních obyvatel a užije si s námi trochu radosti ze života. Omluvy, že tohle nebudu dělat a támhleto, ty nebudou tolerovány. Připravte se na malé dobové občerstvení, na maso z prasopsa a jiné pochutiny.

Při návštěvě osady se budete muset zapojit do běžného života, jinak budete vyhnáni za hranice kmene, kde budete ponecháni na pospas divokým zvířatům.

Srdečně Vás zve

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

______________________________________________________________________

Pravěk – 4. instrukce – doba kamenná

Již brzy nastane den, kdy navštívíte osadu v době kamenné. Věříme, že jste se drželi našich instrukcí a máte vhodné oblečení a duševně jste také připraveni. Hlavně se musí také připravit rodiče, aby se nemohli vymlouvat, že třeba nedohoní divoké kozy k podojení, či neskolí mamuta, protože nemají vhodné oblečení.

Tato expedice není pro slabé povahy a také nebude sloužit jen k tomu, aby návštěvníci z budoucí doby zde ochutnávali kvašené moky a pak se nám motali a padali do posvátné říčky. Je to o tom, aby všichni poznali, co znamenal život v tlupách, rovnost členů společnosti, společný lov, rovné dělení kořisti a přirozenou dělbu práce mezi mužem a ženou. Budete se muset snažit, protože pokud tlupa neuloví malého mamuta, či divoké prase, tak budou všichni žužlat akorát kořínky rostlin. Pokud ženy nerozkoušou a nevyplivou dostatek obilí na kvašený mok, tak nebude opíjecí nápoj, ale pouze žabí voda z místní posvátné říčky. Nezapomeňte, že doba kamenná měla i své umění jeskynní malby, sošky zvířat a žen, náhrdelníky a spony a dokonce textilie z kopřiv. Tak se nechte překvapit, co jsme pro rodiče a děti připravili.

Hlavní podmínkou účasti na naší expedici je, abyste sebe a děti přihlásili na naší adrese: voderadky@email.cz

Oblečením musíte zapadnout mezi pravěké osadníky a nesmíte si stěžovat, že jste se ušpinili, otrhali a orvali. 

Slabí a stěžující si lidé budou vhozeni do děr jako návnada pro divokou zvěř.

 

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

_________________________________________________________________________

Akce 2021 – další instrukce.

Pravěk – 3. instrukce – doba kamenná

Těšte se, protože doba kamenná je nejstarší dobou pravěku, kdy lidé začali měnit i svůj jídelníček. Zjistíte, že lidé se živili lovem, sběrem, začalo i zemědělství a chov zvířat. Dokonce i divoké prase se pomalu stávalo domácím. Pokud přijdete a bude zrovna doba blahobytu, tak budete moci ochutnat něco z kamenného jídelníčku. Okoštujete třeba kořínky, semínka, napít se budete moci vody ze studánky, dokonce v této době si již vyráběli i alkohol. Z obilí vařili pivo, z vinné révy dělali víno a z medu medovinu, dokonce z mléka kumys. Takže kdo přijde, tak podle doby úrody a úspěchu v lovu bude moci ledacos ochutnat.

Ti čistotnější si mohou vzít s sebou vlhčené ubrousky na utření tlamiček a pazour. Samotní muži, kteří budou mít i svůj ručně vyrobený kyj, tak si budou moci ulovit ženu, kterou si odtáhnou do své jeskyně a založí s ní primitivní rodinu. Tak se těšte !!!

Další instrukce dostanete příště.

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

________________________________________________________

Pravěk – 2. instrukce – doba kamenná

Milé děti a rodiče,

pokud se zúčastníte expedice a dorazíte do naší osady, tak zjistíte, že jste se dostali do doby pravěku a to do doby kamenné. Nejdůležitějším objevem této doby byl oheň. Lidé se o všechno museli zasloužit sami. Jejich život se skládal z toho, že si své základní potřeby museli zabezpečit jakýmkoliv způsobem. Takže si vyzkoušíte, jaké to bylo. Nejen děti, ale i jejich rodiče se budou muset postarat o to, jak zde přežít.

Hlavní podmínkou je, abyste si přes prázdniny pořídili vhodné oblečení, a to nejenom pro děti, ale i pro dospělé !!!!!!! Oblečení musí být dobové, ale zároveň sportovní a především pohodlné, abyste se v něm mohli pohybovat a nebáli se, že se zašpiníte. Po našich hrách budete špinaví, otrhaní, ale šťastní a pyšní sami na sebe, že jste dokázali přežít.

Další instrukce dostanete již zanedlouho.

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

___________________________________________________________________

6.7.2021 - Sportovní a společenský spolek Voděrádky 

připravuje pro své členy akci s názvem Expedice do pravěku 

 

Pravěk – 1. instrukce

Milé děti a rodiče,

víte, že člověk si nevážil toho, co měl, a tak svou hamižností a nafoukaností zničil naši planetu zemi, která se proto začala otáčet obráceným směrem a tím i proti času. Právě proto nám vymizeli indiáni z vesnice z našeho lesíka a doba se tam vrátila do pravěku. Pokud se budete účastnit naší expedice, tak uvidíte nevídané a uslyšíte neslýchané.

Pravěk zahrnuje období vzniku a vývoje člověka, lidské společnosti a kultury od nejstarších nálezů. Pravěk tak byl nejstarší a nejdéle trvající dějinnou etapou. Namísto chybějících písemných pramenů jsou zdrojem poznání pravěku jen kosterní pozůstatky a hmotné památky dávných kultur. Budete tedy mít jedinou možnost, abyste zhlédli pravěkou osadu naživo - tuto možnost z vyspělé společnosti nikdo nikdy neměl a mít již nebude.

Hlavní podmínkou je, abyste si přes prázdniny pořídili vhodné oblečení a to takové, se kterým zapadnete mezi obyvatele osady. Dalších instrukce postupně uveřejníme na těchto stránkách a musíte se jimi řídit.

 

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

______________________________________________________________________________

22.3.2021 - Sportovní a společenský spolek Voděrádky rozdal v minulém týdnu obyvatelům respirátory, které obdržel pro potřebné lidi v této nezáviděníhodné době.

________________________________________________________________

ROUŠKY PRO POTŘEBNÉ

27.2.2021 - AKTUALIZACE TÝKAJÍCÍ SE NOŠENÍ ROUŠEK !!!

Od pondělí 1.3. jsou povinné roušky na veřejnosti.

Vláda od půlnoci z neděle 28.2. na pondělí 1.3. rozhodla omezit pohyb, možné nebude navštívit ani rodinu. Rovněž bude povinné nošení respirátoru FFP2 v obchodech či veřejné dopravě. Na veřejnosti bude vyžadována minimálně chirurgická rouška.

Nově bude povinné nosit minimálně chirurgickou roušku i na veřejnosti. „Bude v zastavěném území obce povinně všude minimálně chirurgická rouška. Ať půjdete kamkoli bez ohledu, jak budete od ostatních daleko,“ řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný. Výjimka platí jen případě, že je člověk sám v přírodě.

 

Rozdávání roušek potřebným.

Na základě vládního nařízení se Sportovní a společenský spolek Voděrádky přidal k dobrovolným organizacím, které rozdávají roušky důchodcům, nemocným a sociálně slabším.

Během čtvrtka 25.2. byly téměř všechny roušky vyexpedovány a do neděle byly i zbývající roušky předány potřebným. 

Za spolek přeje pevné zdraví Lucie, Veronika a Eva

_________________________________________________________________

15.2.2021 - Povídá se povídá

Abychom předešli nesmyslům, které vznikají okolo vykáceného lesa u Kuří, že někdo potřebuje dříví, že někdo nechce cestu na Kuří, že si někdo dělá co chce …… Tak to uvedeme na pravou míru.

Lesík okolo Pitkovického potoka na cestě od mlýna k mlýnu u obce Kuří je v katastrálním území obce Kuří. Vlastníkem jsou Lesy ČR. Tento lesík byl při obnově cesty v roce 2018 vyčištěn OV obce Kuří. Později začal prosychat a byl napaden kůrovcem. Stal se tak z něj suchý mrtvý les. Ke konci roku 2020 byly při větrném počasí stromy polámány, některé spadly přes cestu a některé byly zaklíněny ve stojících suchých stromech. 

Sportovní a společenský spolek Voděrádky požádal dne 3.1.2021 majitele lesního pozemku o nápravu stavu, protože stromy ohrožovaly bezpečnost procházejících. Přestože stav byl špatný, tak tamtudy chodili rodiče s dětmi na procházku. Lesní závod vyslal koncem ledna 2021 své pracovníky, kteří napadený les vyčistili a oznámili, že mají v plánu novou výsadbu a umístění oplocenek.

Doufáme, že oplocenky nebudou přes cestu, aby byla možnost průchodu přes tento lesní pozemek. 

Velké poděkování patří závodu Lesy ČR, který začal ihned s nápravou.

Lesík od roku 2018 do roku 2021.

_________________________________________________________________

3.1.2020 - Poděkování

Skončil rok 2020, který byl z pohledu Sportovního a společenského spolku velice úspěšný. Když byl v polovině roku založen, tak jsme ani netušili, s jakým zájmem se setkáme. Vytyčili jsme si tři hlavní úkoly: 1. využití volného času rodin s dětmi, 2. charitativní činnost a 3. ochranu přírody. Protože jsme chtěli být malým spolkem, tak jsme si ustanovili hranici 80ti členů, která je naplněna.

Tímto bychom chtěli strašně moc poděkovat všem firmám, drobným podnikatelům i soukromým osobám, kteří nás v naší činnosti podpořili, a to jak finančně, tak i materiálně. Navíc nás těší, že nás v naší činnosti začíná podporovat čím dále, tím více lidí, bez kterých bychom nemohli tuto činnost vykonávat. 

Velké poděkování patří těm, kteří nás podpořili u charitativní činnosti, kde jsme ani netušili, s jakým množstvím solidarity se setkáme. Zde se nám podařilo za půl roku rozdělit 785 drobných pomocí.

Takže tímto velice děkujeme všem, kteří nás podpořili, podporují a doufáme, že i nadále budou podporovat.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

_________________________________________________________

24.9.2020 - Činnost spolku během tří měsíců.

 

Před více jak dvaceti lety byl ve Voděrádkách založen Sportovní a společenský klub. Chtěli jsme tenkrát obnovit zdevastované hřiště. Starosta města Říčany tehdy řekl, když něco chcete, tak se o to musíte přičinit. A tak místo pasoucích se beranů vzniklo hřiště. Klub fungoval léta, dokud místní děti neodrostly a bylo zde jen minimum malých dětí.

Letos v červnu jsme obnovili činnost a to pod hlavičkou "Sportovní a společenský spolek Voděrádky". Naším cílem bylo, aby bývalý klub zde opět fungoval pro všechny věkové kategorie. Rozdělili jsme naše zaměření do tří větví, aby si každý mohl vybrat, co je mu nejbližší .

SPORTOVNÍ A SPOLEČENSKÉ ZAMĚŘENÍ NA RODIČE S DĚTMI

CHARITATIVNÍ ČINNOST PRO SENIORY, SAMOŽIVITELKY A HENDIKEPOVANÉ

OCHRANA A ČISTOTA PŘÍRODY NA STEZCE VODĚRÁDKY – KUŘÍ A TAKÉ PITKOVICKÉHO POTOKA

Taky jsme pro každé zaměření spolku získali sponzory - pana  L. Novotného – MILUJEME ZAHRADY s. r. o., pana Ing. P. Vlčka – AVT Group a.s., paní V. Dvořáčkovou Central, Aprobační službu Praha, pana M. Dvořáčka – Ubytovací služby Doubravice, Pana Ing. V. Gärtnera – Farma Voděrádky.  Spolupráci v příštím období nám přislíbil pan J. Zezulka – Pneuservis. 

Doufáme, že s naší prací budou všichni spokojeni a přibydou nám další podporovatelé. Spolek má k dnešnímu dni 80 členů, čímž je naplněna maximální kapacita spolku. Do dneška jsme pořádali již tři akce pro rodiče s dětmi. 3x někdy i 4x do měsíce provádíme charitativní činnost. Za pomoci OPP jsme uskutečnili úklid 1. zastávky na cestě Voděrádky – Kuří, rozmístění darovaných špalků k sezení na této cestě, zaštěpkování živého plotu v Krabošické ulici. Především jsme vyčistili a posekali stezku od zastavení č. 1. až k zastavení č. 6. Od tohoto zastavení je cesta zarostlá, ale pokud budou dobrovolníci, tak se do toho také pustíme. Byla by škoda, aby tato krásná cesta zarůstala bodláčím. 

Myslíme si, že za tři měsíce fungování spolek udělal poměrně dost. Měli jsme naplánované další podzimní akce, ale zasáhl nám do toho Covid-19. Přesto naši charitativní činnost budeme provádět minimálně 2x do měsíce a pro děti s rodiči něco vymyslíme tak, aby se dodržela veškerá hygienická opatření, a přesto se konala nějaká akce pro radost dětí.

V této nelehké době všem členům, ale i nečlenům spolku, přejeme pohodové dny bez stresů, depresí a problémů.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková, Lucie Šimková a Veronika Dvořáčková

____________________________________________________________________________

28.7.2020 - Vyhazování potravin

Na světě se vyhodí jedna třetina všech potravin. Každý rok jich přijde nazmar 1,3 miliard tun.

Co proti tomu dělat? Začít u sebe !!!

  • Nenakupovat všechno co vidím, ale jen to, co sním.
  • Správně skladovat – co patří do sucha, co patří do sklepa, co patří do mrazáku a co do ledničky?
  • Přebytky, zpracovat, zamrazit, zavařit, anebo použít v dalším jídle.
  • Nevyhazovat potraviny, kterým nic není, ale řídit se smysly. Datum minimální trvanlivosti uváděná výrobci je spíše orientační.
  • Hlavně poznat rozdíl mezi „spotřebujte do“ a pouhou „minimální trvanlivostí“ Některé potraviny se nezkazí ani za sto let.

Víte, že ??????????????????

Doba, do které má být výrobek spotřebován, bývá označena způsoby: bez označení, „Datum použitelnosti“ a „Datum minimální trvanlivosti“.

Bez označení:

Takto se neoznačují čerstvé výrobky - ovoce, zelenina, živé ryby atd.

Spotřebujte do:

Datum použitelnosti se uvádí slovy „Spotřebujte do“. Tento popis se používá u potravin, které podléhají zkáze a musí být proto rychle spotřebované (například: ryby, chlazené maso apod.). Státní zemědělská a potravinářská inspekce doporučuje používat výrobky DO data použitelnosti. Můžete je ale uchovávat i nadále, na kratší dobu, v závislosti na tom, co to je. 

Například tyto běžné potraviny: mleté maso a drůbež (1 den po datu), hovězí maso (3-5 dní po datu), vejce (3-5 týdnů po datu). Velkým překvapením jsou kvalitní bílé jogurty, ty svou nutriční hodnotu naopak mají lepší ke konci a po ukončení data spotřeby, než před datem spotřeby (jogurty můžeme jíst i týden po skončení data).

Datum minimální trvanlivosti:

Datum minimální trvanlivosti je spíše orientační.  Trvanlivost potravin je tak obvykle delší, než uvádí výrobce. Datum minimální trvanlivosti se uvádí slovy „minimální trvanlivost do“ u potravin, které se rychle nekazí, například: konzervy, sušenky, čokolády, bonbony, káva, pasterované mléko, koření, vakuově balené sýry, nápoje, těstoviny a jiné trvanlivé potraviny.

Je to minimální doporučená lhůta. V praxi to znamená, že tyto výrobky můžeme konzumovat i několik dnů, týdnů či dokonce měsíců po jejím vypršení a to podle druhu potraviny.

Datem minimální trvanlivosti výrobci označují i potraviny, které se zkazit nikdy nemohou. Třeba takový med, který sice časem zcukernatí, ale své kvality si zachová i přes 100 let. A podobně je na tom i sůl, cukr, škrob, těstoviny, ocet a silné alkoholické nápoje. Správně skladované vám vydrží až do smrti. Za dlouhou trvanlivostí některých potravin stojí především jejich nízký obsah vody, mohou se konzumovat i několik měsíců po vypršení expirace. Podobně to platí i pro různé dehydratované výrobky a sušené polotovary, jako jsou například instantní polévky, pudink v prášku a další sušené směsi pro přípravu omáček, knedlíků, sladkých pokrmů a podobně. Důležité je však dbát na jejich správné skladování a zabránit poškození jejich obalu. 

S potravinami vyhazujeme zdroje investované do jejich výroby – vodu, půdní živiny, hnojiva, paliva, energii a lidskou práci vynaloženou během jejich pěstování a zpracování. Pečivem, zeleninou a ovocem se plýtvá nejčastěji. Maso a mléčné výrobky zase vyžadují více půdy, vody a emisí. Ročně se na člověka vyhodí 95-115kg potravin. Vyhodíme-li potraviny, znamená to, že veškeré skleníkové plyny vyprodukované při jejich pěstování, vznikly zbytečně. Skládkování nebo spalování nesnědených potravin navíc produkuje další skleníkový plyn. Tím, že nebudeme plýtvat vyprodukovanými potravinami, chráníme svou planetu.

Pořádají se vzdělávací programy v rámci projektu STREFOWA - "Neplýtváme tím, co jíme". Zároveň se v regionu střední Evropy hledají nejefektivnější opatření v dalších sektorech – od zemědělství a třídění odpadu.

Sportovní a společenský spolek Voděrádky se tedy zapojil do činnosti proti plýtvání potravinami.

________________________________________________________________________

7.7.2020 - Náš spolek se přidal k myšlence a jejímu uvedení do praxe, a to ukončení plýtvání potravinami, tím snížení produkce odpadu a chránění životní prostředí.

Mělo by být ve veřejném zájmu ukončení zbytečného plýtvání potravinami a to i v zájmu podpory solidarity ve společnosti.

Myšlenka, která bránila plýtvání potravinami, vznikla ve Spojených státech v roce 1967 a jejím propagátorem byl John Van Hengel z Phoenixu v Arizoně. V Evropě se tato myšlenka ujala v roce 1984 ve Francii. Podle statistiky Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) končí přibližně třetina světové produkce potravin jako odpad. Likvidovány jsou i potraviny, jejichž kvalita není snížena. Každý by si měl uvědomit, že v potravinách je hodnota lidské práce. Hlavně úroda není samozřejmostí, někdy je větší někdy malá. Ve společnosti se převrátily lidské hodnoty. Někteří nakupují nadbytek, který nemohou ani spotřebovat a oproti tomu někteří si nemohou koupit potraviny, které by vylepšily kvalitu jejich života. Nadprodukce se vyhazuje, místo aby posloužila lidem, kterým by pomohla.
Plýtvání potravinami a proti tomu někde boj proti hladu někteří vůbec nevidí.  Hlavně se poslední dobou prohlubuje finanční propast mezi pracujícími a seniory.

Při dobré vůli tomu tak nemusí být. Stačí, když se zapojí bezplatně dobrovolníci, kteří budou ochotni pomáhat při sběru nestandardní nadprodukce a pomáhat seniorům, hendikepovaným a slabším a zlepší jim tím alespoň trošičku kvalitu života.

Toto jsme udělali my a tak se i vy zamyslete, jak pomoci.

Veronika Dvořáčková

____________________________________________________________________________________

K Mezinárodnímu dni dětí jsme se rozhodli obnovit činnost Sportovního a společenského spolku, který tady úspěšně fungoval před lety.

 

Spolek je založen za účelem pořádání akcí pro děti i dospělé. Chceme, aby děti a dospělí využívali svůj volný čas ke společným aktivitám a to ve spojení s přírodou a její ochranou. Aby se naučili zabavit se nejen u počítačů, ale i jinak a s rodiči. Rádi bychom uspokojili potřebu dospělých sdružovat se za společným cílem (třeba zahrádkaření) a propojili obce Voděrádky a bývalou osadu Krabošice s obcí Kuří tak, jako tomu bylo již v minulých stoletích.

 

Základním účelem spolku je: 

Organizace sportovních a společenských aktivit pro rodiče i prarodiče s dětmi. 

Pořádání akcí v přírodě ve spojení s ochranou vybudované stezky Voděrádky - Kuří. 

Posilování společenských vztahů mezi lidmi v obci. 

Podpora znevýhodněných občanů, formou pomoci a posilování společenských vztahů mezi lidmi. 

Informování občanů formou webových stránek o historii obce, o zajímavostech místních i z okolí a o akcích a aktivitách spolku a tím rozšiřování vědomí občanů o životě v obci a okolí. 

Pořádání akcí pro ty, kteří budou mít zájem. 

Ochrana přírody v okolí Pitkovického potoka a dohled nad čistotou toku. Tak, aby se nám zde lépe žilo.

 

Prožití krásných chvil s námi přeje

 

Eva Šimková

předseda spolku

Sportovní a společenský spolek Voděrádky