____________________________________________________________________________

JAK JSME ŽILI A JAK NYNÍ ŽIJEME - část 4
 
Jažlovická ulice
 
První a druhá skála před vyčištěním.
První a druhá skála po vyčištění.
 
Foto podzim 2018.

Zarostlé pozemky - skály byly vyčištěny. Před 17ti lety do první skály vyváželi majitelé sousední nemovitosti hnůj od svých zvířat (koní) a odpadky. Obec nechala pozemek vyčistit. Později noví majitelé, kteří nemovitost opravovali, tak sem vyvezli stavební odpad a nechali ho tam, pak se pozemek začal plnit opět odpadky. Tak to obec nechala opět vyčistit, pravidelně se zde seká, aby to nesvádělo házet do křoví nepořádek a byly zde umístěny tabulky (skládka zakázána).

 

Ořechovka

Kontejnerové stání – úprava a umístění kontejnerů.
 

Do Ořechovky se nechaly umístit kontejnery pro novou zástavbu a místo na ně bylo vyčištěno, přesto zde někteří obyvatelé ke kontejnerům a okolo nich zaváželi hlínu a odpad ze zahrádek a to tak, že se to nedalo sekat a udržovat. Nyní se zde staví rodinné domy a pozemky firma upravuje.

 

Krabošická - novostavby

Na místě pole a později pozemků připravených k výstavbě začala výstavba rodinných domů.
 
Křižovatka Krabošická a K Mejtu

Obecní pozemek, který byl neoprávněně zaplocen a zarostlý plevelem a trním, byl vyčištěn, zavezen zeminou, srovnán a později na něm byla umístěna informační tabule, lavička a vysazen strom. Nyní zde nový majitel domků provádí rekonstrukci a pozemek bude potom uveden zpět do upraveného stavu.

Fotodokumentace 2017, 2018.

 
 
Bytové domy Krabošická ulice

Takhle dokázali někteří z bytovky v Krabošické ulici žít. Takto to vypadalo, než se začalo stavět. Na levé straně si to obyvatelé uklízeli a u druhé bytovky měli kopřivovou zahrádku, tam se ale vešlo odpadu a takové posezení by jim mohl každý závidět. Dnes je bytovka prázdná. Bytovka je nyní ve vlastnictví nového majitele a úklid odpadu musel provést nový majitel DS a přilehlého pozemku.

Fotodokumentace okolí bytovek, první je pohled na bytovky a asfaltový chodník v roce 2014. Další snímky okolí bytových domů jsou z roku 2015 -2016.

 

Tento bytový dům koupil nový majitel a od té doby zůstal opuštěn. Vzhled roku 2019.

 

Takto vypadá nyní nový pohled na bytové domy a zastavěný pozemek nad nimi v roce 2019.

Z tohoto je patrné, že bytové domy bez zahrad na vesnici nepatří, pokud majitelé nevlastní okolní pozemky, o které se starají a jsou jejich vizitkou, tak to většinou dopadá jako v okolí bytového domu na pravé straně. Hlavně všechno je o lidech, někde to jde a někde ne. Z bytového domu po levé straně paní Z. s rodinou, přestože je v důchodu, tak leta čistila pozemek, strouhu a okolní zeleň po levé straně domu, což je úctyhodné.

V Krabošické ulici se vybudoval nový chodník a nalevo od bytovek se upravila zastávka BUS.

Rok 2011.

Rok 2018.
 
Polámané stromy ve Voděradské ulici a nová výsadba.
 
V roce 2016 po silném větru byly stromy rozlámány, a tak musely být všechny odstraněny a vysázeny zde nové. Vysazeny byly višně pilovité (sakury). Tyto stromy byly dříve ve vesnici hodně vysazovány, začátkem dvacátého století rostly i u místní kapličky.

_________________________________________________________________________________

JAK JSME ŽILI A JAK NYNÍ ŽIJEME - část 3
 
Stezka na Kuří
 
Rok 2016 a 2017 – Fotodokumentace stezky před úpravou.
 

Fotodokumentace pozemku soukromého majitele, který vykácel dubový les a neudělal náhradní výsadbu.

Pozemek s dubovým lesem byl nabídnut k prodeji a během několika hodin byl prodán novému majiteli, ten celý pozemek vytěžil, vytěžil i stromy, které patřily Povodí a zanechal po sobě spoušť, jak po vichřici. Po vytěžení neprovedl náhradní výsadbu a pozemek obratem ruky prodal dalšímu majiteli. Celá záležitost se nahlásila, ale výsledek prozatím nebyl žádný.

 
Rok 2018 a 2019 – Fotodokumentace vyčištěné a upravené stezky – postupně od rybníka v Kuří až do Voděrádek. Tato cesta byla vyčištěna, aby sloužila občanům k procházkám a propojením obou vesnic. Stezka byla obnovena ve spolupráci s obcí Kuří, každá obec si "zprovoznila" svou část na svém katastru. Výsledkem je nádherná cesta opět propojující obě vesnice.
 
 
 

______________________________________________________________________________

JAK JSME ŽILI A JAK NYNÍ ŽIJEME - část 2
 
Obecní dům

Rok 2005 – prozatím bez terasy před domem.

Rok 2012 – dům slouží i k oslavám.

Rok 2013 – vydlážděná terasa před domem.

Prosinec 2018 - při úpravě zahrady.

Únor 2019 – po úpravě pozemku.

Rok 2019 – po úpravě pozemku.

Zahrada po úpravě únor 2019. Rozdíl výšky terénu byl vyřešen skalkou se schody.

Kuchyň 2019 – po rekonstrukci.

V obci byl postaven vzorový dům, který firma měla předat městu. Firma se dostala do finančních potíží, a tak dům zůstal nedodělaný a byl dán obci k užívání. Dům neměl stropy, byly nedodělané podlahy a soc. zařízení. 

V domě se vše dodělalo, vybavil se nábytkem, udělala se kuchyňka, koupily se dveře do místností, před domem se udělala terasa ze zámkové dlažby. V roce 2018 se rozšířila zahrada a upravila stávající zahrada. Nyní dům slouží obci a jejím obyvatelům.

 

Stání kontejnerů

Rok 2010 - pozemek v Krabošické ulici u mostu, kam se daly kontejnery.

Rok 2012 – pozemek již částečně vyčištěný.

Rok 2014 - začalo se upravovat kontejnerové stání.

V roce 2015 - navezla se drť a kůra a pak to stavební firma X rozjezdila a kontejnery posunula pod most.

Rok 2016 stavební firma si bez povolení udělala z kontejnerového stání skladovací plochu. Po výstavbě pozemek trochu upravila, ale obec opět musela navézt drť a kůru, aby to vypadalo následovně.

Začátek roku 2018.

 

Parčík v Krabošické ulici

Rok 2014 – neoprávněně oplocený neudržovaný pozemek, který patřil obci.

Rok 2016 - po odstranění oplocení.

V roce 2016 začala pozemek využívat stavební firma a místní obyvatelé jako parkoviště.

Rok 2017 – pozemek před úpravou.

Rok 2017 začátek úpravy pozemku. Při začátku úprav zavolal obyvatel X policii, aby zamezila úpravě pozemku, který dle jeho vyjádření byl od začátku parkovištěm a dle něj měl parkovištěm zůstat. S neoprávněným tvrzením neuspěl, akorát zdržel práce na pozemku.

Rok 2017

Listopad roku 2018 – pozemek po úpravě.

5.11.2018 – je zde vidět jedna z pěti vysazených švestek.

5.11.2018 – celkový pohled na upravený pozemek.

Z nevzhledné plochy uvnitř obce byl vybudován malý parčík, na kraji si děti z obce vysázely každý svůj strom – švestku. Umístilo se zde přírodní posezení, dekorace, od silnice byl na oddělení vysazen živý plot a je to první zastavení na cestě – stezkou směrem na Kuří. V prosinci 2018 přibyla informační tabule a bude se zde usazovat ještě interaktivní tabule.

 
 
Autobusová zastávka pod mostem v Krabošické ulici
 

Rok 2015 mytí prachu pod mostem.

Rok 2015 – po umytí.

Roku 2018 – na podzim se začal dělat nový chodník, který propojil starou zástavbu s novou.

 
 
Světická cesta
 

Cesta na Světice sloužila lidem jako zkratka na vlak. Byla to cesta plná ovocných stromů a lučního kvítí. V době socialismu se v jednom období rozšiřovala orná půda, tak některé cesty se začaly zavážet a pak se překryly ornicí. 

Tato cesta se však pouze zavezla odpadem. V cestě bylo vše, co se lidem z okolí nehodilo. Házely se tam pneumatiky, domovní odpad a suť. Byla to vlastně přes kilometr dlouhá skládka. OV se rozhodl cestu vyčistit a otevřít pro obyvatele.

Fotodokumentace cesty před úpravou.

Stav cesty roku 2012 - cesta se začala vysbírávat od odpadu začátkem roku 2013.

Fotodokumentace vyčištěné, upravené a osázené cesty.

Rok 2018

Takto se nechala cesta vyčistit a upravit.

Začátek cesty, která byla vymodelována, nechal zahradník osít namíchanou směsí trávy a lučního kvítí. 

Škoda jen, že když byla cesta skoro hotová, tak jedné rodině X tato úprava nevyhovovala a rozhodla se cestu zavézt kamením z lomu, a to tak daleko, jak jim to vyšlo. Po tomto zásahu musela firma kámen bohužel i s povrchem a osetou směsí strhnout a povrch upravit znovu. O stržený povrch se rozšířil a vymodeloval vstup na cestu.  

Cena projektu se o tyto úpravy navýšila. Rozšířený a upravený vstup na cestu byl poté zase rozježděn zemědělskou firmou X, která původně tvrdila, že tento vjezd nebude používat.

 

__________________________________________________________________________________

JAK JSME ŽILI A JAK NYNÍ ŽIJEME - část 1
 
Vzhledem k tomu, že osadní výbor v březnu 2019 končí a nastupuje nová mladá generace, tak členové bývalého OV jim přejí hodně úspěchů v jejich práci a aby obec za jejich přičinění jenom vzkvétala.
 
Tímto bych chtěla hlavně poděkovat všem ochotným a pracovitým občanům v naší obci, kteří když jsem vstoupila do osadního výboru, tak pomáhali naši zpustošenou obec uklízet a čistit od nepořádku, skládek a začali s osadním výborem vyklízet neudržované obecní pozemky. Osadní výbor by bez těchto občanů nedokázal ani polovinu toho, co dnes v obci máme. 
 
Takže všem, kteří se podíleli na vylepšení vzhledu naší obce, patří veliké poděkování.
 
Je samozřejmé, že všichni zapomněli, kdo to byl, ale hlavně při pohledu na to, v čem jste žili a v čem nyní žijete, tak si každý vzpomeňte, kdo z Vás, či ze sousedů přiložil ruku k dílu, abychom konečně žili v hezké, čisté obci a ne v obci, která sloužila jako skládka Říčanům a okolí.
 
Protože většina z Vás si již ani nepamatuje, jak to tady vypadalo, tak Vám zde budou postupně zveřejňovány obrázky zdevastovaných a upravených ploch. 
 
Eva Šimková
 
 
Křížek
 

Rok 2004 - to byl křížek ještě s Madonou, zarostlý trním a s proschlými stromy.

II.2010, zde je vidět neodborné uchycení spadlého medailonu.

Rok 2018 - nyní je již vidět, že madona na kříži není.

Za křížek nad vsí, který býval na solné stezce a sloužil pocestným k odpočinku a rozjímání se již nemusíme stydět. Na podzim roku 2003 byl křížek zarostlý trním, kde si děti z horních bytovek dělaly kuchyňky. Vedle křížku se povalovaly sklenice, kastrůlky, nádobí a dokonce i matrace. Větve stromů byly proschlé a hrozilo, že na někoho spadnou. Okolo křížku se vše vyřezalo, vyčistilo, staré lípy byly odborně prořezány a ošetřeny, plocha okolo křížku byla zavezena trochu do roviny a od té doby je toto místo udržováno a stromy ošetřovány. Škoda jen, že z pohledu zahradníka, udržujícího tyto stromy, zemědělci přiorávají pole čím dál tím blíž, a tím narušují kořeny zadních lip. Navíc cca před 10ti lety spadl z kříže medailon s pannou Marií. Poděkování patří rodině Ročků, kteří panu Marii vzali domů a předali ji OV. Madona na našem kříži (dle osloveného restaurátora) byla pozlacena. Požádali jsme město o odborné přidělání zpět na kříž. Pracovníci města medailon přidělali tak neodborně, že byl za půl roku odcizen a od té doby řešíme s městem opravu, prozatím neúspěšně.

 

Horní louky

Rok 2004 – leta neudržovaný horní roh louky.

Podzim 2018 – louka je udržovaná a jsou tam vysazeny nové stromy. Pouze strom v rohu je vyvrácený, protože na tomto rohu se neustále točí automobily.
 

Rok 2004 – horní louka leta nesekaná a s uschlými stromy.

Zima 2018 – louky jsou v průběhu roku pravidelně sekány a stromy udržovány. Po velmi suchém létě budou však muset být stromy opět ošetřeny a za uschlé vysazeny nové.
Při brigádě – rok 2004.
 
Po brigádě – rok 2004.
 

Brigáda, podzim 2004, při které se horní louky vyhrabaly, vyčistily, stromy porazily a nechaly se vysázet stromy nové.

Takto vypadaly louky po brigádě občanů, kdy byly odstraněny všechny nálety, křoviny, uschlé stromy a pozemky byly vyhrabány od nesekané trávy.

Později byly pozemky firmou srovnány, osázeny a umístěny zde lavičky.

 
Kaplička
 

Kaplička v roce 2003 byla uvnitř neudržovaná a pozemek se nesekal. Kaplička byla bez živého plotu a laviček.

Kaplička rok 2005. Kaplička po úpravě.

Roku 2010 byl u kapličky vysázen živý plot, aby nebyl rušivý pohled na ni.

Rok 2011

 

Rok 2011

Vzhled kapličky rok 2017, po poslední opravě – odizolování vlhkosti, opravě původních dveří, očištění kamenů a výměně fošen na lavičkách.

Od roku 2018 je kaplička i ve večerních hodinách osvícena.

Kaplička je udržovaná, pravidelně se seká, vysazují se tam květiny, zastřihuje se živý plot, obnovila se tradice konání 1x ročně mše a tak jak bylo vždy na vesnici zvykem, tak se obnovilo i zvonění za zemřelé v obci (pokud si to pozůstalí přejí). Ve večerních hodinách je kaplička osvětlena.

 
Ulice Voděradská

Zima 2018.

Roku 2017 byla zemědělská hala na přání obyvatel natřena. Stromy byly prořezávány, i když ne tak, jak by si občané přáli. Již dříve zde byl dosázen živý plot, tam kde chyběl. V ulici byl vybudován nový chodník a umístěny truhlíky.
 
Paloučky v ulicích U Boudů a Voděradské
 
Roku 2004 se začaly paloučky čistit.

Zima roku 2018 ulice Voděradská. Také zde se nechal vybudovat nový chodník.

Zima roku 2018 ulice U Boudů.

O paloučky v ulici Voděradské a U Boudů se nejvíce zasloužila rodina Boudů, paloučky vyčistili, vysadili keře, zahradník vysadil lípu a od té doby tato rodina paloučky nezištně udržuje.

Náves

Náves 2004
Opravená náves 2016

Rok 2017 osázená zastávka.

Jako první z práce v obci se nechala zaměřit náves a následně se nechala upravit, udělal se chodník, stráň se osázela, umístili se tam dvě lavičky, květníky a vybudovaly se dvě malá parkoviště. Dřevěná zastávka se opravila, na druhou stranu se nechala umístit nová zastávka BUS. Zastávka se udržuje čistá. Na zastávky se v posledních letech nainstalovaly také dvě lavice.

Dětské hřiště
Rok 2003 - takto vypadalo dětské hřiště
Začátek čištění 2004

Rok 2015

Hřiště bylo vyčištěno, vysadil se živý plot, nový strom, keře, a osadily se dětské sestavy.

Rok 2015

Rok 2014 – čištění rohu dětského hřiště

Toto místo bylo vyčištěno, protože zde bylo betonové plato po minulém vedení obce, tak bylo rozhodnuto, aby se na něm postavila pergola pro maminky s dětmi. Bylo to lepší řešení, než nechat plato vybagrovat.

V roce 2015 bylo na tomto místě opraveno betonové plato a umístěna nová pergola.

Rok 2015 -lesíček u hřiště.

Vyčištěný lesíček 2016.

Roku 2018 byly na dětské hřiště umístěny dvě pružinové houpačky a jeden kolotoč.

 

Velké hřiště

Rok 2003 - buňka umístěná na hřišti.

Rok 2004 začátek úklidu, vyčištění, navezení písku a nové lavice.

Roh hřiště po částečném vyčištění.

5.4.2004 byla skoro celá buňka nově natřena.

O čtyři dny později.

O čtyři dny později zničená buňka po zásahu místní rodiny, která tvrdila, že dřevo na buňce je její, tak to okopala krumpáčem a nechala tam pouze torzo rozkopané buňky, které muselo být odstraněno.

V roce 2005 byl na místo buňky přemístěn domeček na nářadí a byly tam usazeny lavice se stolem.

Zima - uschlé břízy na hřišti, které musely být odstraněny.

Rok 2005 čištění velkého hřiště.

Hřiště začalo sloužit hlavně dětem

Hřiště bylo postupně každým rokem upravováno, opravováno, udržováno a vylepšováno. Na hřiště se daly lavičky - na stráňku, pak se přidaly lavičky a stůl, vysázel se živý plot na oddělení lesíčka, k němu se umístily další lavičky. Starý pingpongový stůl se nechal zrenovovat. Uschlé břízy se musely odstranit a pod nimi byly staré poničené lavičky, které byly v roce 2018 vyměněny za nové. Na přání obyvatel byl na hřišti v roce 2018 u domku umístěn krb a na protější straně cvičící stroje pro dospělé. Nyní je hřiště čisté a vysekané až k potoku, všechny odpady ze strání potoka jsou odvezeny.