______________________________________________________________________________

Dům čp. 8

V polovině osmnáctého století Jan Bejšovec, mlynář z Krabošic s Bartolomějem Čerým z gruntu čp. 7 pořídili svým dětem Janu Bejšovcovi a jeho ženě Magdaleně Černé dům hned vedle gruntu čp. 7.

Tento dům stál a nadále i stojí za potokem na levé straně vjezdu do zámečku. Jan a Magdalena Bejšovcovi měli hodně dětí, ale málokteré přežilo. V domě s nimi později zůstala žít jejich nejstarší dcera Kateřina (psána též Catharina), která se provdala za Jana Řeháka z Lipan. 

Po roce 1825 grunt koupil rod Černých. 

Od roku 1829 zde však žila v nájmu rodina příbuzného Jana a Kateřiny Řehákových a to rodina Františka Řeháka z Lipan a jeho ženy Katariny rozené Woličové.  Narodilo se jim zde šest dětí, z kterých přežily pouze dvě. Ostatní zemřely v batolecím věku.  Jejich dcera Anna se provdala za Jana Kareše, sloužícího na zámečku a roku 1872 si manželé koupili svůj dům čp. 17. 

Posledními vlastníky z rodu Černých byl Jan Černý.  Později byla nemovitost napsána i na jeho ženu Barboru Černou, rozenou Trkalovou. 

Roku 1883 koupili nemovitost Koubkovi. V této době byla již rodina Černých spřízněna s rodinou Koubků. Roku 1887 dům koupili od Koubků manželé Němcovi. Roku 1889 dům koupil zpět potomek Černých z gruntu čp. 7. Byl to Josef Černý s manželkou Františkou, rozenou Doskočilovou. Pak dům roku 1915 přešel do vlastnictví jejich dcery Boženy a jejího manžela, učitele Jaroslava Rendla. Dům majitelé většinou pronajímali.

Za mostem, na kterém byla socha a naproti kříž, po levé straně vjezdu do zámečku je vidět staré stavení čp. 8. 

Na dobové fotografii je před domem vidět i kamenný most přes potok dnes nazývaný Pitkovický. Na mostě byla místo dnešního zábradlí kamenná zídka. Na pravé straně byl kříž a na levé straně socha Jana Nepomuckého. Ta samá socha je umístěna v dnešní kapličce a není jasné, zda byly dvě, nebo byla z mostu přemístěna do kapličky. Most byl při záplavách stržen a nahrazen panelovým. A začátkem dvacátého prvního století novým s kovovým zábradlím.

 

Roku 1941 přešlo vlastnictví zpět do rukou rodu Koubků. Dům koupili řezník Antonín Koubek a Anastázie Koubková z gruntu - řeznictví čp. 3. Anastázie je psána v mnoha listinách jako Anna.

Do domu se tedy nastěhoval jeden ze tří synů manželů Koubkových - Jaromír se ženou Irmou. Dům začali opravovat, mimo průčelí domu byla vyměněna některá okna za větší. V domě mladí udělali i koupelnu. Dle slov paní Irmy Koubkové byl původně dům tak vlhký, že i v zavřené skříni plesnivěly kabáty. Po stěnách při změně počasí stékala voda, kterou otírali. Dům stál na mokřině a vlhkost se vsakovala do všech zdí.

Když otec Antonín Koubek předal svůj grunt s řeznictvím synovi Ladislavovi, tak se bratři dohodli a Jaromír se ženou koupil od bratra Ládi roku 1945 rodný statek čp. 3 s řeznictvím, uzenářstvím a obchodem a Láďa si koupil sousední usedlost čp. 7.  Antonín se ženou Irmou se stěhovali zpět na grunt čp. 3 a do domu čp. 8 k potoku, se nakonec nastěhovala Jaromírova matka.

Po matce zdědil tuto nemovitost jejich třetí syn Miloslav. Tato nemovitost byla majiteli po celou dobu většinou pronajímána, takže v tomto domě vždy přechodně bydlela rodina, která do obce přišla a hodlala se ve Voděrádkách usadit, vystřídalo se zde velké množství rodin, co nakonec ve Voděrádkách i zůstaly.

Později, když osud k Miloslavovu bratru Láďovi Koubkovi nebyl příznivý, tak ho zde Miloslav nechal bydlet. Bylo to po tom, co byl Láďovi zabaven majetek (grunt čp. 7) a byl odsouzen v politickém procesu. Ladislav Koubek byl rozvedený a zde pak žil s Vlastou Brabcovou, jejíž sestra, paní Tesaříková bydlela na návsi.

Miloslav později v roce 1958 prodal celou nemovitost družce Ládi, paní Brabcové. Paní Brabcová měla dceru a syna. Po smrti paní Brabcové její potomci tento dům prodali.

Později koupili nemovitost manželé Valešovi pro svou dceru s rodinou. Dům byl opravován, přestavován a přistavován. Později byl dům přepsán z manželů na jejich dceru P. Čížkovou. K nemovitosti byly přikoupeny kousky pozemků, které byly zaploceny, ale k nemovitosti nepatřily a tak dům dostal nynější vzhled.

Dnešní pohled na nemovitost z mostu.

Mapy seznam.cz / XI 2018, pohled z boku.

Čerpáno: z dokladů katastrálního úřadu, dokladů a informací poskytnutých paní Irmou Koubkovou, pozemkových knih a dobových fotografií zapůjčených panem Josefem Filingrem, dnešní foto je staženo z internetu – mapy seznam cz. XI 2018.

Zpracovala: 2019 Eva Šimková