______________________________________________________________________________

Dům čp. 19

Na konci nynější ulice U Boudů, jako první v pořadí a souběžně s nynější Jažlovickou ulicí, stála na pozemku původně hospodářská budova. Tato stavba zanikla a pozemek koupil Karel Novotný, otec Marie Novotné, provdané Nikodýmové. Na tomto pozemku postavil Karel Novotný roku 1819 domek. Tento domek se sestával ze světnice, komory, síně a kuchyně. K domku patřila zahrádka. Na základě svatební smlouvy byl dům předán jeho dceři Marii provdané za Matěje Nikodýma, syna sedláka Nikodýma a jeho druhé ženy Anny z Krabošického gruntu čp. 2. 

Marie (rozená Novotná) měla s Matějem Nikodýmem dvě děti. První dítě jí zemřelo čtvrt roku po narození a sama Marie skonala brzy v pouhých 28ti letech. Matěj se znovu oženil s Marií rozenou Petržílkovou a měl s ní ve svých třiceti čtyřech letech poslední dítě, syna Josefa. 

Roku 1868 byl dům předán synovi Josefovi z druhého manželství a ne potomkům z přízně rodu Novotných, jejichž děd Karel Novotný nechal dům postavit. Josef Nykodým ( jehož jméno je již v této době psáno s tvrdým y), na kterého byl dům přepsán, pojal za manželku Barboru, která mu porodila do svých 35ti let pět dětí. Při posledním porodu zemřela ona i dítě. Z narozených pěti dětí jim dvě zemřely a to dcery a obě vždy při narození a obě stejně pojmenované Catharina. Po roce se Josef opět oženil a to s Veronikou rozenou Lehovcovou a měl s ní ještě dvě dcery, Catharinu a Annu. 

Roku 1888 nechal Josef dům přepsat na syna Jana - svého prvorozeného syna z prvního manželství a jeho ženu Annu rozenou Kramskou. Toto manželství zůstalo bezdětné. Po smrti Anny se Josef znovu oženil s Antonií rozenou Ležanskou, ale v tomto manželství také neměl štěstí, když mu bylo 41 let, tak se mu konečně narodilo vytoužené dítě – syn, ten však trpěl padoucnicí a v pouhých devatenácti letech zemřel. Teprve dva roky po smrti Jana byl domek přepsán na jeho druhou ženu Antonii. 

Od 17.12.1926 dům, ke kterému již patřila stodola, chlívek, zahrádka a pozemky, vlastnila Antonie. Vzhledem k tomu, že jediný potomek z tohoto manželství František se učil truhlářem a zemřel v pouhých 19ti letech cestou domů, rozhodla se vdova dům prodat, a tak ho 17.8.1934 prodala rodině Škardů. 

Roku 1934 nemovitosti koupili Václav a Marie Škardovi, kteří měli dva syny, Jaroslava a Zdeňka a dceru Marii. 

Kluci Škardovi.

Dcera Škardů Marie byla provdána Michálková a měla dceru Hanu, a poněvadž zemřela, tak si Škardovi vzali ke svým dvěma synům na vychování i vnučku Hanku. Roku 1955 požádali Škardovi o přestavbu stodoly na obytné místnosti, protože obytné prostory byly velice malé. Téhož roku byly pozemky patřící ke stavení předány Státnímu statku, a tak k domu patřila již pouze malá zahrádka. Domek měl po přestavbě čtyři vchody na východ, jedním se šlo do bytu - pokoje s malou kuchyní. Druhým se šlo do chodby, velké kuchyně, pokoje, koupelny a jedné místnosti. Třetím vchodem se šlo do jedné místnosti a čtvrtým se šlo po schodech do sklepa. 

Roku 1967 požádali Škardovi o adaptaci domu. Dne 13.9.1973 naboural traktor Státního statku v Říčanech hlavní zeď domku, přičemž zničil i nábytek. Rodina požadovala obnovení bytu. 

Rodina Škardových prodala roku 1976 dům manželům Novákovým. Novákovi měli tři děti, dvě dcery a syna. Po rozchodu manželů zde zůstala žít paní Nováková s druhem Josefem Pikešem, se kterým má syna. Nyní vlastní dům paní Nováková a její syn z druhého vztahu Petr Pikeš. Tři vchody do domu byly zazděny, zůstal pouze jeden hlavní a místnosti byly v domě propojeny na jeden celek. Nyní je v domě obývací pokoj, ložnice, další dva pokoje a jeden malý dětský pokojíček a příslušenství a k domku patří zahrádka.

Dům byl celou dobu udržovaný.

Nynější vzhled domu.  

Použity fotografie z rodinného alba Pikešů a Ročků, informace z rodiny Nováková - Pikeš,  informace od starousedlíků, smluv kupních a trhových, knihovních vložek, návrhů a usnesení.  Zapsáno se souhlasem nynějších majitelů.

Zpracovala: červen 2018 Eva Šimková