______________________________________________________________________________

Dům čp. 25

Dne 28. 10. 1888 koupil Jakub Pešata stavební pozemek a o rok později pastviště a postavil zde domeček. Jakub zde žil a hospodařil se svou ženou Barborou roz. Roubíčkovou. Když jim oběma bylo přes třicet let, tak se jim narodila dcera Kateřina. Kateřina se 31. 10. 1891 provdala za Josefa Vávru a 14. 11. 1891 na ně byl přepsán dům. Josef Vávra zemřel osm let po jejich svatbě. Dům připadl celý manželce Kateřině a ta zde hospodařila a později se znovu provdala. Zemřela roku 1929, a přestože dům byl prodán již roku 1923, tak v něm žila až do své smrti. 

Dům přešel prodejem 23. 3. 1923 na Marii Ladovou. Dne 9. 6. 1923 je poznamenáno, že na parcele 36 jest vystavěn domek označený číslem popisným 25. Marie Ladová si podala žádost o přestavbu domku a přístavbu verandy. V domku měl být pokoj, lázeň, chodba, spíž a kuchyň, na kterou by navazovala veranda s WC. Marie Ladová odevzdala dům 1. 12. 1938 potomkům, Františku Ladovi a Marii Ladové mladší.

Nový majitel Karel Milner požádal roku 1967 o obnovení stavebního povolení na přestavbu a přístavbu z důvodu, že původní žadatelka zemřela a práce nebyly provedeny. Karel zde žil se svou ženou Ludmilou. Při projednání dědictví po Ludmile Milnerové zdědil nemovitost syn Jiří Milner z čp. 15. Nyní zde žije jeho syn s rodinou, který jeden pozemek patřící k domu (původní pastviště) předal své dceři.

Foto – podzim 2018 – mapy seznam.cz

Čerpáno z knihovních vložek kat., Kupních a darovacích smluv, císařských listů, z pamětí paní Irmy Koubkové a fotografie z internet – mapy seznam.cz.

Zpracovala 2019: Eva Šimková