_____________________________________________________________

Hasičská zbrojnice 

Dříve se požáry hasily tak, že se hašení účastnili všichni obyvatelé osady, obce i městečka a to také z důvodu, aby se požár nerozšířil a nebyl ohrožen i jejich majetek. Kvůli požárům začala vznikat různá opatření, třeba, že kuchyně byla oddělena od hlavní částí stavby. Teprve začátkem 19. století se začaly zakládat první požární sbory, tyto však byly pouze dobrovolné. Na činnost těchto původních sborů navazují Dobrovolné Jednotky požární ochrany.

Od roku 1906 existoval ve Voděrádkách hasičský sbor.

Na rohovém pozemku na křižovatce ulic U Boudů a Voděradská byla postavena okolo roku 1906 malá hasičská zbrojnice a to v místech, kde jsou dnes vysazeny keře. Zbrojnice byla malá, protože i tehdejší hasičská stříkačka nebyla velkých rozměrů.

Po roce 1950 byl pozemek obehnán živým plotem a uprostřed byl vysazen ořešák. Z ulice Voděradská a naproti do ulice U Boudů byl vynechán kus živého plotu a vedla tudy pěšina. Pod ořechem byla lavička, kde starší lidé posedávali. Časem plot přerostl, proschl a byl odstraněn. V roce 2004, kdy již na pozemku nebyla stavba zbrojnice, tak byl proschlý ořešák poražen a místo něho byla uprostřed vysazena lípa a k plotu sousedů kvetoucí keře. Zbrojnice sloužila hasičům do roku 1957, kdy byl postaven nový objekt pro MNV s velkou požární zbrojnicí pro novou techniku. Malá stará stavba nevyhovovala a tak zůstala prázdná ještě dlouhá léta a pomalu chátrala, až byla odstraněna. Dochovaly se však fotografie z doby, kdy zbrojnice ještě sloužila hasičům.

Voděradští hasiči - na první fotografii je František Lada a je i na druhé, kde sedí vpravo.

Hasiči před starou zbrojnicí, ze které je vlevo vidět pouze pravý roh.

Použity fotografie z alba potomků rodiny Ladových, paní Hejdové a paní Kroupové a Jany Lalákové.

Zpracovala 2022: Eva Šimková