______________________________________________________________________________

Dům čp. 21

Dole na návsi naproti hospodě, tam kde stojí dům čp. 21, byla původně stodůlka a na levé straně malé obytné stavení. Začátkem devatenáctého století si pořídil tento pozemek František Poustecký a postavil zde stavení. František Poustecký pocházel z Modletic a pojal roku 1788 za ženu Veroniku Černou z rodu Černých, tento rod vlastnil dlouho grunt čp. 7, ve Voděrádkách za potokem. Na základě svatební smlouvy a oddacího listu ve Stupicích ze dne 3.4.1834 předal stavení synovi Václavu Pousteckému a jeho první ženě Marii rozené Holečkové ze Stupic. Václav měl se svou první ženou vícero dětí a když ovdověl, tak se roku 1868 znovu oženil s Marií rozenou Hlinkovou a měl s ní ještě jedno děcko.
 
V domě zůstala žít dcera z prvního manželství Veronika, byla dvakrát vdaná a měla děti. Veroniky mladší sestra Kateřina Poustecká se provdala za Josefa Tesaříka, který pocházel z Radějovic a žila s ním ve Voděrádkách v domě čp. 23. Dne 15.6.1861 požádali Josef a Kateřina Tesaříkovi o vklad práva na dům po rodičích čp. 21. Jejich žádost však byla odložena, až roku 1882 bylo teprve zapsáno právo vlastnické z roku 1874. Tesaříkovi měli sedm dětí.
 
Dne 26.7.1907 nechali Tesaříkovi přepsat dům na syna Františka Tesaříka a jeho ženu Anežku rozenou Poláčkovou. Roku 1914 byly postaveny chlívky a přístavba. Roku 1926 se dílec návsi sloučil se stavební parcelou.
 
Dne 29.2.1940 se jejich potomek Josef Tesařík oženil s Marií a dům jim byl postoupen dne 9.6.1949. Tohoto roku bylo požádáno o přístavbu a úpravu stodůlky. Roku 1952 byla přestavěna stodůlka s přístavbou na obytný domek. Ostatní nemovitosti začaly sloužit jako hospodářské budovy. Josef Tesařík roku 1962 přistavěl koupelnu a pokojík. Požádal roku 1971 o odprodej části veřejného prostranství při cestě 465/15, ale vzhledem k nesouhlasu souseda, že přes pozemek o který má žadatel zájem má jedinou slušnou možnost a to možnost vjezdu na svou zahradu, tak žádost byla zamítnuta.
 
Tesaříkovi pěstovali drobné zvířectvo a kozu. Josef pracoval na dráze a Marie tam pracovala také. Oba manželé jezdili za prací na kole a to v zimě i v létě.  Manželství zůstalo bezdětné. Za Marií Tesaříkovou přišla do Voděrádek i její sestra, paní Vrabcová, která měla dvě děti, syna a dceru. Ta žila za potokem v čp. 8 s panem Koubkem. Marie žila přes devadesát let a poslední roky života trávila v domově pro seniory. V obci se jí říkávalo baronka.
 
Dům přešel na praneteř Zuzanu Turzíkovou, vnučku od paní Vrabcové sestry Marie Tesaříkové. Ta dům začala roku 2002 přestavovat a modernizovat. Chtěla rekonstruovat oplocení, zbourala chlívky, začala bourat přístavbu na zahradě a vybudovala bazén. Později se rozhodla dům prodat.
 
Dům roku 2013 se zbouranými chlívky.
 

Roku 2014 převzali dům se třemi pokoji, kuchyní, koupelnou, WC, předsíní, spíží, půdou a sklepem noví majitelé mladí manželé, kteří u domu dokončili přestavbu, upravili polorozbourané hospodářské budovy, zbořenou zeď a zrušili bazén.

Dům roku 2018.

Dům od roku 1834 až do roku 2014, tedy 180 let vlastnili Tesaříkovi a potomci z jejich přízně. Tento rod začínal Pousteckými, Tesaříkovými a končil Zuzanou Turzíkovou.

Čerpáno: z dokladů katastrálního úřadu, zápisů z kupních smluv, dokladů a informací poskytnutých starousedlíky, pozemkových knih, foto 2013 a foto staženo z internetu – mapy Seznam cz. XI 2018.

Zpracovala: 2019 Eva Šimková