______________________________________________________________________________

Dům čp. 13

Před koncem osmnáctého století stál vedle velkého gruntu čp. 3 (dnes známého jako statek Koubků) dřevěný domek s chlívkem a zahradou. Tento dřevěný domek patří k několika nejstarším domům ve vesnici.

V tomto domku žila rodina Černých. Rodina Černých zde ale moc štěstí neměla. Domkář Černý měl s první manželkou čtyři děti, ale přežilo jen jedno. Nedlouho po tom, co jim zemřelo třetí dítě, tak zemřela i jeho matka. Ihned po smrti své ženy se domkář Černý znovu oženil. Rok po smrti jeho první ženy se mu narodil další potomek a pak další dva. Během zimy roku 1813, před Vánocemi, jim těsně po sobě během několika dní zemřely všechny tyto tři děti. Po pár letech jeho druhá žena Dorota opět čekala dítě, které po porodu zemřelo a později další, které také skonalo. Po smrti manžela zde zůstala žít vdova Dorota. 

Dále v domku žili potomci z rodu Černých. 

Roku 1841 byl domek zanesen do mapy jako dřevěné stavení. Od roku 1843 zde na základě smlouvy hospodařil Jan Černý. Dne 15. 11. 1843 bylo vloženo právo vlastnické ½ domku a zahrady na Františka Bartáka, který pojal za manželku Annu Černou z rodu Černých. Tím pokračoval rod Černých rodem Bartákových. František Barták měl s Annou více dětí a po osmnácti letech manželství Anna zemřela. Po čase se znovu oženil a s druhou ženou měl jedno dítě. Většina jeho dětí se však nedožila dospělosti. 

Roku 1869 se jeho dcera Alžběta z prvního manželství provdala ve svých jednadvaceti letech za Václava Kolínského. Po devíti letech manželství jim rodiče domek předali, šli na odpočinek, ale zůstali žít s nimi v domku. Alžběta s Václavem dům přestavěli na zděný a část zahrady patřící k domku byla převedena ke gruntu čp. 3. Po přestavbě měl domek světnici, síň, komoru a kuchyň.  Roku 1914 byl přistavěn zděný chlívek. František s Annou měli dvě děvčata a jednoho chlapce Františka ml. V říjnu roku 1954 přešlo vlastnictví k domu na jejich syna. Děvčata jako provdaná se pak jmenovala Zadražilová a Vycpálková. 

Domek Františka Kolínského s Františkem Kolínským.

František Kolínský ml. zůstal v domě sám, jako svobodný mládenec. Po vesnici se mu lidově říkalo Kolín. Hospodařil na propachtovaných polích. Měl koníka, ovce a drobné zvířectvo. František měl několik známostí a to vždy velmi hodná děvčata, ale ze známostí vždy sešlo. Nejvíce miloval jednu, měla ale německou příslušnost, byla ve Voděrádkách na práci a pak byla odsunuta do Německa. Když František stárnul, tak se o něho starala neteř a dům prošel vnitřními úpravami. Také k němu docházel pan Sús z Krabošic, který mu vypomáhal. Až do jeho smrti se o něho starala neteř a příbuzní. Po jeho smrti jim domek připadl. Chaloupku prodávala neteř Věra Peřinová. Její rodiče Vycpálkovi k domku za účelem prodeje přistavěli předsíňku s umývárnou a se záchodem. Zbourali však pec, která v domě byla. U domu nebyl vlastní zdroj vody, takže se chytala pouze dešťová voda do sudů.

V té době manželé Milcovi měli malého chlapce a hledali něco na rekreaci poblíž Prahy. Rozhodovali se mezi nabízenými domy a tak se ještě přijeli na tuto chaloupku podívat. Byl zrovna Advent a už se setmělo. Koubkovic psi ze sousedního statku, Stela a Dan začali štěkat a tak se pan Jaromír Koubek šel podívat před vrata, co se děje a s nastávajícími sousedy pohovořil. Vlídné a starostlivé sousedské vztahy tak oslovily maminku paní Milcové a tak bylo i přes absenci vody rozhodnuto.
O vánočních svátcích 21. prosince 1985 paní Milcová za pomoci rodičů chaloupku koupila. Její tatínek pan Eben, který byl důchodce, zde trávil veškerý čas od jara až do podzimu. Staral se o domek a veškeré stavební práce, pak v roce 1988 přistavil garáž s dílnou. Obhospodařoval zahradu a udržoval zeleň i před domem. Mimo to byl překladatelem a vzhledem k tomu, že tenkrát ještě nebyl rychlý internet, tak vše vozil na disketách do Prahy, tudíž neustále jezdil mezi Voděrádkami a Prahou. Nyní tento domek již používá jen jeho dcera PhDr. Helena Milcová s rodinou k rekreaci a odpočinku.

Takže od roku 1783 vlastnili domek potomci z původního rodu Černých (Černý, Barták, Kolínský, Peřinová) a to až do roku 1985, kdy domek přešel do vlastnictví paní PhDr. Heleny Milcové.

Zima roku 1997.

Zima roku 2017.

Publikováno se souhlasem a přispěním nynější majitelky PhDr. Heleny Milcové a s laskavým zapůjčením fotografie z jejího rodinného alba, z alba paní Irmy Koubkové a použito současné foto. Výňatky ze zápisů kupních smluv a zapsané paměti sousedky paní Irmy Koubkové.