______________________________________________________________________________

Dům čp. 44

Byla to původně hospodářská budova, která sloužila jako konírna. Tato konírna patřila k jedinému velikému gruntu číslo 2 v Krabošicích, který zde stával již v sedmnáctém století. Tento grunt patřil jedné rodině Nykodýmových, jejichž potomci zůstávali na gruntu, a tak se časem vždy od gruntu oddělila část. 

Při dělení tohoto gruntu čp. 2 byla od obytné části s dvorem na pravé straně oddělena konírna se zahradou a stodolou vzadu směrem do pole. Konírna po polovině dvacátého století sloužila k rekreaci o víkendech. Nemovitost i zahrada byly zanedbané.

Nakonec byla nemovitost prodána, nový majitel nemovitost obehnal kamennou zdí. Konírnu přestavěl na obytné stavení, na pravé straně postavil novou budovu s věžičkou a obě budovy propojil novou stavbou. Stavba stála na konci obce s výhledem na pole a to do doby, než se majitel sousedního pozemku rozhodl postavit zde velký dvojdům. Nyní je mezi těmito domy ulice K Mejtu.

Internet – mapy cz. – stav rok 2018.

Čerpáno:  Ze zápisů z katastru, pozemkových knih, historických map, fotografií – mapy.cz a informací zesnulé Hedviky Pištěkové a Kurta Maula.

Zpracovala: 2020 Eva Šimková