____________________________________________________________

Dům čp. 33

Dům číslo popisné 33 byl původně chatou.

Roku 1947 Jaroslav Janovský a Marie Janovská vlastnili kus role vedle stodoly sousedící s hospodou. Roku 1950 požádali o stavební povolení na výstavbu nouzového domku jako provizoria a to do odvolání. Jednalo se o chatu postavenou u Karlových Varů. Tato chata byla určena k rozebrání. Stavebníkům bylo povoleno tuto rozebranou chatu postavit na pozemku za podmínky, že stavba bude přizpůsobena všem potřebám zastavovacího plánu. Popřípadě bez průtahů stavebníci tuto stavbu odstraní.

Roku 1970 byla do chaty zavedena voda.

Roku 1971 požádal pan Janovský o povolení na stavbu garáže.

Roku 1977 bylo požádáno o stavební změny prozatímního dřevěného domku – rekreační chaty a garáže. Byly provedeny změny jako koupelna atd.

Roku 2000 nový majitel požádal stavební úřad o povolení na výměnu oken a zateplení domku.

V roce 2003 byl zaveden plyn.

V roce 2013 bylo k bývalé chatě přistavěno a udělány úpravy. Bylo požádáno o změnu z chaty na rodinný dům. Po přístavbě a úpravách se stala původní chata rodinným domkem, který hezky zapadá do okolí.

Foto opravené chaty přestavěné na rodinný domek.

Čerpáno: Ze zápisů z katastru, stavebních zápisů, fotografie z internetu  –  mapy. cz

Zpracovala: Eva Šimková, září 2020