____________________________________________________________

Domy čp. 68, 69, 71, 73, 76, 77, 78 a 80 (NOVOSTAVBY)

Za mostem – silnicí číslo 101 a před mostem se nacházela pole, která byla při stavbě přípojky na dálnici (silnice 101) rozdělena touto silnicí. Jednalo se o tři pole různých majitelů. Spodní část pole po místním sedlákovi dostala v restitucích jeho dcera, která ho prodala firmě, jenž zde chtěla stavět výrobnu mražené zeleniny a později, když to nebylo povoleno, tak domky. 

Nejdříve se tato firma musela vypořádat s přeložkou sloupu vysokého napětí. Po čase pozemek prodala další firmě, která pozemek chtěla zastavět domy, ale postavila zde pouze 8 rodinných domů s protihlukovou bariérou od silnice 101 a čistírnu odpadních vod. Takže zde vznikla ulice Trnková a po každé její straně jsou 4 domy. Jedná se o novostavby, které nemají žádnou historii, protože byly postaveny na poli.

Pohled do Trnkové ulice – podzim 2018.

Zbytek pole dolů k ulici Krabošická prodala stavební firma jiné stavební firmě a ta zde naplánovala jednu ulici, tři řady dvojdomů, v každé řadě 4 dvojdomy, takže 24 domů (bytových jednotek). Prozatím jsou postaveny čtyři dvojdomy v Krabošické ulici a ostatní se staví.

Takto vypadají nově postavené dvojdomy v Krabošické ulici- podzim 2018.

Zpracovala: Eva Šimková 2019