_____________________________________________________________

Dům čp. 84 

Když pan Antonín Koubek z velkého statku čp.3 dělil majetek mezi své děti, tak kus pole dostal jeho syn Ladislav. Toto pole vedlo od silnice Krabošická okolo přípojky. Za socialismu byly na spodní části postaveny dva bytové domy pro zemědělce, zbytek spravoval Státní statek Říčany. 

Při restitucích byly pozemky navráceny potomkům pana Ladislava Koubka, kteří je prodali. Nový majitel měl záměr zde začít stavět rodinné domy, ale později se to změnilo na bytové domy a nakonec se změnil záměr na domov seniorů a změnil se i majitel. Takže tato stavba vznikla v roce 2018 a nemá žádnou historii. Prvním návrhem byly tedy rodinné domy, žádný plánek ani studie nejsou k dispozici.

Jako druhý návrh je na tomto pozemku umístěno 8 bytových domů. Takže s púvodními bytovkami – 10 bytovek s průměrně šesti byty pro 57 rodin. Tento návrh nebyl osadním výborem podpořen.

Jako třetí návrh se snažil majitel opět umístit osm bytových domů, jenom jinak v prostoru.

Jako čtvrtý návrh společnost Canaba chtěla zde vystavět devět bytových domů.

Jako pátý byl návrh na komplex domu senior. Rok 2013 – studie. Tento návrh se postupně měnil, tak aby vyhovoval požadavkům města Říčany.

Dalším návrhem byla vizualizace domu senior z roku 2015 s rovnou střechou, přestože obec s tím nesouhlasila a požadovala vzhled střechy přizpůsobit rázu vesnice.

Takto vypadá postavený Domov pro Seniory.

Majitelé Domu senior v tomto roce jednají s městem a podali žádost o rozšíření domova pro seniory o další nový objekt s třemi nadzemními podlažími a to v severním cípu stávajícího areálu. Nový objekt by měl odpovídat polovině již stávajícího areálu.(Čerpáno Říčanský kurýr, listopad 2020, INFORMACE Z RADNICE – Kateřina Lauerová)

Čerpáno: Z archivu OV a z internetu  –  mapy. cz a informací pamětníků, Kurýr XI.2020.

Zpracovala: Eva Šimková, listopad 2020