______________________________________________________________________________

Hala (čp. 45?) 

V sedmdesátých letech byla u statku Voděrádky čp. 53 (původně Krabošice čp. 3) postavena  skladová hala. Jednalo se o kovovou konstrukci, která byla částečně vyzděna, zateplena polystyrenovými deskami a plášť byl oplechovaný. Tato stavba byla postavena pro státní statek Říčany a sloužila jako hala na ukládání brambor.

Později v devadesátých letech sloužila jako hala na chov slepic, jejichž vejce byly dodávány do líhně na kuřata v Kuří.

Po rozpadu Státního statku vlastnil halu soukromník, který vlastnil i vedlejší statek a deputátní domky. Později oddělil halu s pozemkem a deputátními domky a převedl ji na společnost. Hala byla různě pronajímána a dlouhou dobu sloužila jako výkupna palet, kde se měnili provozovatelé. Posledním majitelem haly byla společnost, která se dostala do finančních problémů a hala byla prodána v říjnu 2018. Provozovatelé výkupu palet po pár měsících halu opustili. Nový majitel firmy AVT Group a.s., která má halu v majetku, začal s opravou.

Úpravy a tato oprava nebyla jednoduchá, protože časem a hlavně před lety po posledních přívalových deštích potok změnil koryto a začal jednu stranu haly podemílat. Mezi halou a bývalou hospodářskou budovou statku se navršil odpad, což muselo být vyčištěno. Za halou byla v roce 2004 nejdříve skládka stavebního odpadu, na kterou byla navršena hlína a v letech 2016 – 2018 tam vznikla skládka rozebraných automobilů. Jenom vyčištění a roztřídění tohoto odpadu stálo nového majitele veliké úsilí a finance.

Zastavěná plocha haly je 773 m2 a je evidována jako jiná stavba – budova bez čísla popisného, nebo evidenčního. Přesto je na portálu města Říčany v mapách uvedeno číslo popisné 45 u této zastavěné plochy č. 109.

S každou změnou využití haly se měnil i vnitřní vzhled haly, byla přistavěna kancelář, sklad vajec, zavedena voda, zbourána násypka na krmivo, přistavěna nová kancelář a místnost na bydlení, takže vnitřní vzhled budovy se měnil podle toho, kdo a co tam provozoval, bouralo se, stavělo se a přestavovalo se uvnitř. Hala byla pouze pronajímána, ale o opravy stavby jako takové a o úpravy okolo se majitelé vůbec nezajímali.

Rok 2004 skládka za halou.

Rok 2004 potok za halou.

Za halou ke statku - květen rok 2016, kdy tehdejší majitel dovolil deponii zeminy.

Skládka za halou v roce 2018.

Mapka znázorňuje, na jakém prostoru se skládka nacházela, těsně u potoka, v době provozování výkupny palet.

Rok 2018 roh haly s podemílaným břehem potoka. Provozovna výkupu palet.

První došlo ke zpevnění břehu potoka rok 2019.

Zpevněný břeh květen rok 2020.

Čištění stran haly rok 2019.

Rok 2019 čištěný prostor za halou – rozebrání a odvezení skládky sutě a zbytků z rozmontovaných aut.

Rok 2019 – zbytky skladu paletářů.

Únor 2020 – opravovaná hala a vyčištěné okolí.

Opravená hala – květen 2020.

Majitel - pan Ing. Petr Vlček halu opravuje a je vidět obrovský kus odvedené práce. Snad se tomuto koutu, který sloužil jako skládka, vrátí bývalý lesk, který osada Krabošice měla v minulých stoletích.

Čerpáno:  Ze zápisů z katastru, historických map, map. cz a informací pamětníků. Fotografie z archivu OV,  z internetu - Sreality  a nové fotografie uveřejněny se svolením majitele nemovitosti pana Ing. P. Vlčka.

Zpracovala: Eva Šimková, květen 2020