______________________________________________________________________________

Bytové domy čp. 37 a 38

Tyto bytové domy se nacházejí v ulici Krabošická. Samotné domy nemají skoro žádnou historii, mimo pozemků okolo nich a pod nimi. Tyto pozemky, jako i jiné, byly zabrány státem a později přiděleny Státnímu statku Říčany. Pozemky patřily rodině L. Koubka. V sedmdesátých létech, v době výstavby velkokapacitního kravína, přišlo rozhodnutí  úřadů, že se zde budou stavět pouze bytové domy pro zemědělce a stará výstavba rodinných domků měla zaniknout. Tak se na těchto pozemcích postavily dva stejné bytové domy. Konstrukce byla z kamene, cihel a tvárnic. Podlaží bylo zakryto betonovými panely. V každém domě byly čtyři byty. Ke každému bytu náležely sklepní koje. Byty patřily Státnímu statku, který je přiděloval. Domy se nemodernizovaly. Každý nájemník si mohl zaplotit kus tehdy statkového pozemku a udělat si tam zahradu. Při restitucích byly pozemky však navráceny restituentům - potomkům. Akorát pozemky pod stávajícími stavbami připadly státu. Nájemníkům bylo nabídnuto odkoupení bytu za velmi slušnou cenu.

Bytový dům čp.37 se čtyřmi byty byl postupně obsazován. V té době si nikdo nedělal žádné problémy s kolaudací. Jako první zde bydlela rodina Bartásků, kteří se nastěhovali do bytu, kde nebyla napojena ze začátku ani elektřina, a tak v bytě svítili petrolejkami. Pak se zde vystřídalo množství nájemníků, pouze Bartáskovi zde stále zůstávali a zůstali tam bydlet i v důchodu. 

Při privatizaci byly byty nabídnuty k odkoupení, a tak si je nájemníci odkoupili. Nájemníci se však nemohli na některých věcech dohodnout, tak ti podnikavější byty po čase hned prodali za jedenácti až patnáctinásobek kupní ceny. Zůstávající majitelé se nesdružili do žádného společenství vlastníků a nevkládali žádné peníze do fondu oprav. Nevykoupili ani pozemek pod domem. Dům začal neuvěřitelně chátrat. Komíny se rozpadaly, na střechách začaly chybět tašky. Jedni majitelé si stěžovali na druhé, že když druhému prší nad jeho bytem, tak vleze na střechu a sebere tašky z druhé poloviny a vyspraví si to nad sebou. Dům byl asi již při výstavbě nedokonale izolován a taky zapracoval čas. Při deštích byly vždy sklepy plné vody. Také někdo rozjel a tím prolomil vedení kanalizační roury z domu do žumpy. Zůstávající majitelé se nedokázali dohodnout ani na vývozu žumpy, a tak při přeplnění jímky se fekálie vracely a vytékaly do sklepů. Sklepy byly dost často naplněny do třetiny vodou s fekáliemi a smrad v nemovitosti byl neuvěřitelný. 

Nakonec zůstal obydlen pouze jeden byt. Elektřina ve společných prostorách byla odstřižena. Těžko by někdo mohl v tomto domě žít, tak lidé postupně odcházeli a byty zůstaly prázdné. Poslední zůstávající rodina dokonce v bytě řezala i pilou dřevo na otop. Později šel jejich byt do dražby. Rodinka se vystěhovala a majitelé bytů se dohodli, že byty nabídnou k prodeji jako celek. 

Po čase tento dům koupil nový majitel, který s ním má plány k celkové rekonstrukci. Nynější majitel také koupil pozemek pod domem a chce zrekonstruovat a hlavně zmodernizovat byty a jak psal v nabídce na realitách, tak celý dům chce zateplit a položit novou krytinu na střechu.  Byty - jako vizualizaci nabízí již k prodeji. Komíny na domě jsou již opravené, tak snad i domu se dostane patřičné péče, aby konečně začal vypadat lépe.

V době, kdy v domě žili ještě lidé, tak to takhle vypadalo před domem. Při výstavbě vedlejší stavby DS musela stavební firma vše uklidit na své náklady.

To co se nehodilo, to se před dům vyhodilo.

Takto vypadá dům čp. 39 před rekonstrukcí.

_______________________________________________________________________

Bytový dům čp. 38 byl postaven také Státním statkem pro jeho zaměstnance. Byty byly také nabídnuty nájemníkům k odprodeji a ti si je koupili. Majitelé jsou ve společenství vlastníků bytových jednotek a dům udržovali a udržují. Vykoupili pozemek pod stavbou. Původně dům se čtyřmi byty byl rozšířen o půdní vestavbu, takže nyní je v domě 5 bytů. Na střeše je nová krytina a majitelé dům částečně odizolovali. Čtyři byty byly udržované, pouze jeden v přízemí byl po původních obyvatelích totálně vybydlený, špinavý a v dezolátním stavu. Majitelé tohoto bytu, když otevřeli dveře do společných prostor, tak se zápach z plísně, špíny a odpadků rozšířil po celém schodišti. Byt byl dán do dražby. Po změně majitele si ostatní nájemníci oddychli a nový majitel byt již zrekonstruoval a nabízí k prodeji.

Bytový dům v roce 2018.

Rekonstruovaný byt rok 2020.

Čerpáno: z katastru nemovitostí, z informací  bývalých nájemníků,  fotky mapy-cz, s-reality, a snímky z archivu OV před stavbou DS.

Vyhotovila: 2020 Eva Šimková