______________________________________________________________________________

první dům čp. 9 

Z dnešního pohledu směrem ulicí U Boudů pod bývalou kovárnou stával dům (stával na kraji dnešní zahrady paní Kallové a pole). Byl to malý domek, k němuž patřila velká pastvina. V domě žila od začátku osmnáctého století rodina Dlouhých. V této době sloužil domek jako obydlí a hostinec. Potomci této rodiny žili ve Voděrádkách až do začátku devatenáctého století. Začátkem devatenáctého století se stal vlastníkem Jan Kaniz. V první třetině devatenáctého století koupil od Jana Kanize stavení Rytíř Adolf von Mayersbach vlastník zámečku. V roce 1841 již byl dům zbořen a později víc směrem k návsi a cestě byl postaven dům jiný.

 

druhý dům čp. 9 

Na původní pastvině vznikl pozemek - zahrada 465/9 a stavební parcela 35, kde byl postaven dům do písmene L. Podle trhové smlouvy přešlo vlastnictví 9.1.1881 na Matěje Kareše čeledína ze zámečku a Marii Karešovou rozenou Bakovskou. Není jisté, zda majitel zámečku jim pozemek daroval, nebo prodal. Dne 21.9.1894 přešlo vlastnictví na jejich syna Františka Kareše a jeho ženu Marii Karešovou rozenou Oberhelovou. Dne 7.10.1922 získali dům další příbuzní Josef Kareš a Anežka Karešová rodem Hofmanová. Dne 10.2.1923 se právo vlastnické vrátilo na Františka a Marii Karešovou a ti požádali roku 1933 o zvýšení kolny, která byla na pravé straně v zahradě nad domem. Karešovi měli velký problém s vodou ze studny. V roce 1941 jim začala voda žloutnout. Bylo zjištěno, že dešťová voda, která přicházela strouhou přes zahrady a dvory horních staveb, brala s sebou i močůvku. Takto kontaminovaná dešťová voda jim pronikala do studny. Tehdejší vedení obce přislíbilo nápravu, ale nic se nestalo. 

Po smrti manžela vlastnila dům od roku 1952 pouze Marie. František a Marie měly dcery, z nichž dcera Anna se provdala za stavitele Josefa Sojku a později se stala vlastníkem domu. Roku 1967 požádala o zbourání kamenného chléva a demolici kovárny, která v té době byla již připsána od stavení čp. 10 k čp. 9. Roku 1968 také požádala o přeložení odvodnění - strouhy vedoucí k její zahradě, kde se voda zarážela o zdi a ničila její majetek. Obec opět přislíbila nápravu, ale nic se nestalo.

V druhé polovině dvacátého století nemovitost změnila majitele, vlastníkem se stal Dr. J. Fidler, který požádal roku 1971 o adaptaci rodinného domku. Roku 1996 se však rozhodl požádat o přístavbu, vestavbu a rekonstrukci obytného domu, který byl do písmene L.  K ničemu z toho však nedošlo a dům Dr. J. Fidler kolem roku 1998 prodal zubnímu lékaři MUDr. Olegu Rojtenbergovi. Pan MUDr. Oleg Rojtenberg vlastnil plány na přestavbu domu. V roce 2001 získal zajímavou nemovitost v Krkonoších a rozhodl se tento dům prodat.

Přední část domu čp. 9 roku 2001.

 

Dvorek domu čp. 9 roku 2001.

 

Průčelí domu čp. 9 roku 2001.

 

Zahrada u domku rok 2001 s pohledem na zbořenou starou kovárnu.

 

Zpustlá zahrada u koupeného domu.

 

Prodeje využila v říjnu 2001 rodina Kallova, která bydlela ve Voděrádkách v bytovce. Dům koupila i s plány na přestavbu. V létě 2002 se rodina přestěhovala do starého domu a plánovala přestavbu. Jejich záměr změnily povodně v srpnu 2002, kdy byl dům ohrožen vodou, zaplavena zahrada a objevila se plíseň uvnitř domu. Rodina se rozhodla raději postavit uprostřed zahrady dům nový. Po dobu výstavby rodina prozatím žila ve starém domě. Po dostavbě novostavby byl starý dům odbourán a přestavěn na dílnu.

 

dům čp. 61 

V říjnu 2001 Roman a Věra Kallovi koupili zpustlý dům čp. 9 se zahradou, bydleli původně v bytovce pro zemědělce v Krabošické ulici a měli dvě děti. K bytovce nepatřil žádný pozemek a oni toužili po své zahradě. Manželé začali s výstavbou domu svépomocí v roce 2003.

Přívalové deště roku 2003, tehdy se Kallovi rozhodli postavit raději nový dům.

 

Hrubá stavba nového domu.

 

Roku 2004, když byla dokončena hrubá stavba, tak se cesty Romana a Věry rozdělily. Paní Věra Kallová zůstala sama se dvěma dcerami a rozestavěným domem, ona však dokázala to, co málokdo. Sama dům nechala pomalu dostavět. Přestěhovala se ze starého stavení se svou mladší dcerou Alenkou v lednu 2009 do kolaudované novostavby. 

U domu velká a zpustlá zahrada je vyčištěna, je postaven nový plot, vrátka, pojízdná brána a zpustlý starý domek je postupně doděláván. Na zahradě je skalka, květinové záhonky, záhonky se zeleninou, skleník i pařník, chodník, vydlážděná parkovací plocha a jedno samostatné stání pro osobní automobil. Paní Kallová sama dokázala nemožné.

 

Mapy google 2012.

 

Roku 2013, kdy protékající voda z horních stavení opět ohrožovala majetek majitelky domu.

 

Mapy cz 2014.

 

Rok 2017.

 

Upravená zahrada 2017.                                                              

Alenka, která s matkou žije v domě, je třetí generací potomků Kallových, kteří žili ve Voděrádkách - po jejím otci Romanovi a jeho rodičích, kteří bydleli v domě čp. 14. Pokud zde zůstane žít i Andulka dcera Alenky, tak bude čtvrtou generací zde žijící.

Čerpáno: z katastrálních zápisů, pozemkových knih, stavebních dokladů, informací paní V. Kallové a fotografií z jejího rodinného alba, dnešní foto, foto z mapy cz. a publikováno je se souhlasem paní V. Kallové.

Zpracovala: 2018 Eva Šimková