_____________________________________________________________

Dům čp. 81 a 83 

Pozemek, který původně patřil ke gruntu čp. 2, byl časem od gruntu oddělen. Část tohoto pozemku v devatenáctém století přešla do vlastnictví manželů Hózových, kteří se zároveň stali i vlastníky domu – Krabošice čp. 4, nyní Voděrádky čp. 54. 

Po restitucích jim byl pozemek navrácen a oni na něm pěstovali obilí a brambory. Jejich potomci, tak jako ostatní vlastníci pozemků, tento pozemek prodali. Na pozemku směrem k poli se začalo stavět okázalé sídlo na způsob dvoj domu. Dva samostatné domy byly propojeny garážemi. Na vstupu do domu byl zvýšený prostor, z něhož se scházelo po schodech do velké místnosti přes celou šíři domu, byla zde plánována na zem stará mozaika, jejíž chybějící části stavitel plánoval nechat ručně dodělat. 

První pohled na přízemí každého jednotlivého domu před doděláním vypadal, jako když se vchází do římských lázní. V podkroví byly rozdělané jednotlivé ložnice. Než však stavitel stavbu dokončil, tak se dostal do finančních problémů.  Stavbu nedokázal dodělat a hlavně zabezpečit proti nenechavcům, a tak z domu byla vytrhána některá okna a zmizelo vše, co nebylo hodně dobře a pevně přiděláno. Nakonec majitel o dům přišel. 

Nedokončená stavba byla nakonec prodána jako dva samostatné domy dvěma majitelům, kteří si domy dostavěli. Tyto domy teprve budou na svou historii čekat.

Rok 2014 

Mapy seznam cz. XI 2018

Čerpáno: Ze zápisů z katastru, fotografií – mapy.cz a informací původního stavebníka.

Zpracovala: 2020 Eva Šimková