______________________________________________________________________________

Dům čp. 28

Na stráni pod gruntem Koubků blíže k silnici si roku 1910 postavili domek František a Marie Koubková. K domu patřila malá zahrádka. Na levé straně domu byla chátrající pastouška. V suterénu domu byl chlév, sklípek, sklep a schodiště. V prvním nadzemním podlaží bylo schodiště, spíž, chodba, kuchyně a pokoj.

Na této pohřební fotografii je vidět dům začátkem dvacátého století.

Po smrti Marie, František 26.4.1933 dům prodal Jaroslavu a Boženě Bejšovcové, kteří byli s rodinou řezníků Koubků spřízněni.  Roku 1941 po smrti Boženy Bejšovcové přešlo vlastnictví poloviny domu nezletilému Jaroslavu Bejšovcovi. Když Jaroslav dospěl, tak se oženil, stal se z něj hřmotný muž, který byl manuálně velice šikovný a provozoval zedničinu. Dům postupně zveleboval. Po smrti své ženy zůstal sám s otcem a nakonec dům 23.12.1953 prodali a odešli do Úštěka. Jaroslav ml. a Jaroslav st. měli totiž také pohledávku u Živnostenské záložny, což je pravděpodobně také přimělo dům prodat.

Dům koupili 1953 Touškovi, zemědělci z Dubičné za 8.000,-Kč. Paní Toušková pracovala v kravíně. Dům vytápěli kamny na piliny. Touškovi se později odstěhovali k dceři do Říčan a tento domek ve Voděrádkách prodali.

Dům vlastnila paní Mlavcová. Paní Milena Mlavcová požádala o stavební úpravy domu – nové omítky, nové žlaby a oplocení.  Později požádala o posouzení obyvatelnosti, protože podle jejího sdělení stavba byla  kamenná, nemovitost byla bez vlastní studny a nešlo ji trvale obývat. Požádala o rozhodnutí o celoroční neobyvatelnosti.

Dne 18.11.1971 byla sepsána kupní smlouva s paní M. Molavcovou, jako prodávající a s manželi Miloslavem Maráčkem a Miluší Maráčkovou z Prahy 10, jako kupujícími. Tato nemovitost začala být manželi z Prahy využívána k rekreaci.

Roku 1989 byla do nemovitosti dovedena voda a roku 2004 zemní plyn. V této době je nemovitost využívána manželi Maráčkovými a jejich rodinou k rekreaci.

Nemovitost – podzim roku 2018.

Čerpáno z: kupních smluv, knihovních vložek, zápisů z kat. nemovitostí, informací starousedlíků (paní Dvířkové, paní Koubkové), informací rodiny Maráčkových, foto z alba Irmy Koubkové a mapy seznam.cz.

Zpracovala: Eva Šimková červenec 2019