____________________________________________________________________________

PŘINÁŠÍME VÁM BLOG S NÁZVEM:

CO NÁS PÁLÍ

Níže uvedené články obsahují aktuální informace k tématům, které nás tzv. "pálí".

_______________________________________________________________________________________

23.9.2020 - Krize – nejenom koronavirová

Aktuální krize způsobená koronavirovou nákazou odkryla, že spousta věcí nefunguje. Některé nefungovaly i před ní, ale protože nyní mají lidé více času na přemýšlení a jsou s nynější situací nespokojeni a duševně rozladěni, tak si začínají více všímat věcí kolem sebe, na které by se při normálním shonu vykašlali a raději si zaletěli do nějaké krásné, čisté dovolenkové destinace.

Jako společnost jsme si doposud příliš nevšímali, jak to kolem nás vypadá.  Pokud vše šlapalo, tak jsme to brali jako samozřejmost. Nyní, kdy se spousta z nás bojí někde courat, tak zjišťujeme, že věci okolo nás nefungují, tak jak by měly a nám to vadí. Najednou si všichni začínají uvědomovat, že se udělá spousta příprav, ale věci se nedotáhnou do konce. Nic se pořádně nespočítá předem, nápady se střílí od boku, nic se zpětně nevyhodnocuje. Vždycky, když se zjistí, že je něco špatně, tak se to nedořeší, ale dají se od toho ruce pryč. Přitom to má velký dopad na náš každodenní život. A chyba není v  lidech, kteří sedí nahoře nebo dole, ale v systému. Přestala se kontrolovat vykonaná práce. Něco se dotáhne do konce, s velkou slávou se to prezentuje a pak přijde jiný politik, jiný ředitel, jiné vedení, které na údržbu nevydá ani korunu a je z toho zase bordelák. Co vedení, to jiný názor na věc. 

Příkladem tohoto je kulaťák u dálnice D1, který se s velkou slávou a za přítomnosti různých politiků a nepolitiků otvíral a byl upraven a osázen. Dnes když tam jedete, tak je sice funkční, ale je to špinavé zarostlé neudržované torzo, co před časem stálo poplatníky nemalé peníze. Tak je to se vším. Místo čistého osázeného místa, vám toto zanedbané zkazí zbylou náladu a prohloubí ještě více případnou depresi. Žijeme v nepořádku, ve vzduchu je spousta prachu, který nás dusí, stromy schnou, výsadby zarůstají bordelem, silnice jsou špinavé, nové chodníky se nechávají devastovat projíždějícími náklaďáky a odpovědní odpálí stěžovatele s tím, že to svádí na ty nad nimi, nebo pod nimi, či na peníze a nejlepší výmluvou je to, že s tím nic nenadělají. 

Spousta z nás již rezignovala, ale to je špatně. Když se peníze ze státní kasy na něco vydají, tak by se to mělo udržovat. V období, kdy jsou ředitel, vedoucí, politik a jakýkoliv zástupce nás u vesla a nesouhlasí s vybudovaným a bojkotují to, tak se to pomalu dostane zpět do zuboženého stavu. Po nich však přijdou další, kteří mohou mít na to jiný názor a zase to vybudují, opraví atd, a to opět ze státních peněz. Nakonec zamyslete se nad tím, jak k tomu přijdou nemocní, pro které nezbydou finance na léčbu a skládáme se na ně, děti pro které nejsou dostatečné finance na vzdělání, důchodci, kteří žijí u hranice chudoby a další a další.

Všechno špatné je pro něco dobré a tak možná nám tato koronavirová krize otevře oči a budeme se starat o to, aby se státní finanční prostředky, vlastně prostředky pro nás všechny zbytečně nevyhazovaly z okna, ale užitečně investovaly, tam kde je to třeba. Jinak nás čeká to, že z nás bude nemocný, hloupý, chudý a zadlužený národ uprostřed Evropy.

________________________________________________________________________________

31.8.2020 - Zamyšlení

Dnes jsem si přečetla na stránkách města zápis našeho OV ze dne 27.5.2020, který byl zveřejněn pro obyvatele až 17.8.2020, což je za tři měsíce.

Co člověk to názor a co vedení obce to opět jiné názory a náhled. Nechci tady rozebírat údržbu zeleně, nesekání škarp v obci, zarůstání nové výsadby plevelem, ponechání stromů aby uschly, zda jsou na to peníze či ne, ale jenom se zamýšlím nad tím, proč se nechávají vysemenit bodláky, které ničí zeleň v okolí? Proč se neprovádí za přidělené peníze řádná údržba a obec je špinavá? Proč se neodstraní laguna bahna před DS a nechává se roztahovat do celé vesnice? Pravděpodobně na to mám asi špatný názor.

Neuvěřitelně mne ale zarazil zápis:

Zápis ze schůze osadního výboru (OV) č. 3/2020 z řádného zasedání osadního výboru místní části Voděrádky konaného dne 27. 5. 2020 ve Voděrádkách

5) OV žádal správu zeleně o povolení ponechat dva velké kusy kmene k vytvoření pamětního kola. Žádost byla předána p. starostovi, zatím bez odpovědi. Starosta kontaktován OV, zatím také bez odezvy. O další pokus získat vyjádření starosty byla požádána koordinátorka OV, abychom mohli místo uvést do pořádku. Kmeny bude i na místě potřeba přesunout s pomocí těžké techniky.

Minulý OV se snažil vesnici vylepšovat, samozřejmě některá rozhodnutí se nemusela líbit všem. Ale snažili jsme se s čistým svědomím obec mít čistou a udržovanou. Hlavně jsme dali do plánu na příští období, který po nás požadovalo město - opravu křížku ve Voděradské a hlavně vypracování projektové dokumentace na dešťovou kanalizaci (na rok 2019) a konečný povrch ulice u Boudů a to v dalších letech (o čemž byl nový OV informován) s tím, že po vybudování kanalizace bude hotová projektová dokumentace a tak se i vyřeší neoprávněné zaplocení pozemků. Při zaměření ulice by se zjistilo, zda bude dost široká a rodinám se tedy budou moci tyto pozemky odprodat, či pronajmout a hlavně by se mohla konečně tam vybudovat dešťová kanalizace a nový asfaltový povrch. Bahnitá voda by při deštích netekla až na náves.

Tak se zamýšlím nad tím, zda je dobré vytvořit pamětní kola, nebo nechat opravit památný křížek? Zda je dobré opravit ulici recyklátem, nebo použít peníze na investice a postupně tam nechat udělat asfaltový povrch? Je přednější moderní hřiště, nebo lidem udělat slušnou ulici? Proč, když začínám projednávat nové hřiště, tak investuji nemalé peníze do výměny ohrazení pískoviště? Nestačilo by nevyhovující sundat a počkat, jak to s hřištěm dopadne?

Z mého hlediska je smutné, když se loni touto dobou (po dvou měsících nového vedení) uveřejní v Kurýru článek - Voděrádky Vzkvétající obec, kde se píše “Často se setkáváme s tím, že lidé, kteří do Voděrádek zavítají po delší době, ale i ti, kteří sem jezdí pravidelně, jsou příjemně překvapeni, jak obec za poslední roky „prokoukla“ a zkrásněla.“  Co by se asi psalo dnes (po roce a půl)??? V článku se doporučuje stezka Voděrádky  - Kuří, ale zkuste si ji projít dnes, kdy bodláky a plevel švihají lidi do boků.

Nechci nikoho kritizovat, ani osočovat, je na každém, jaký na to má názor, jsou tací, co si myslí, že je to takto v pořádku. Protože se mi toto nelíbí, tak Sportovní a společenský spolek Voděrádky začal stezku Voděrádky – Kuří pomalu čistit a upravovat, protože letos byla posekána jednou a pak byla posekána soukromou osobou, která tam dělala akci pro děti.

Z mé strany je to pouze zamyšlení, nad tím jak jsme dopadli. Někteří se mnou jistě nebudou souhlasit, ale to už tak bývá. Hlavně je smutné, že namísto vzkvétající obce dle mého názoru žijeme nyní v zanedbané obci, kde se lidé přestávají zdravit a raději se otočí na druhou stranu. Zmizela vesnická soudržnost a slušnost a radost z hezkého bydlení, místo toho nastoupila lhostejnost, pomluvy, lži a závist.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková a Veronika Dvořáčková

________________________________________________________________________

4.7.2020 - Zasloužený důchod

V dnešní době, když se pracující člověk rozhodne odejít do důchodu a navíc předčasného, tak se to rovná tomu, že se rozhodne skočit z mostu bungee jumping.

Výhled zaslouženého odpočinku, procházky do přírody, kochání se krajinou a věnování se svým koníčkům se po půl roce rozplynou jako pára nad hrncem. Aktivní stárnutí je aktuálním tématem. Důchodce touží být samostatný, nezávislý, chce si udržovat zdravý životní styl a pozitivní myšlení. Každý touží po kvalitním podzimu života. Ovšem s výší důchodů, které nerostou tak, jako ceny a mzdy běžného pracujícího člověka, se takto žít nedá. Přestože někteří důchodci si něco naspořili, tak jim život ukáže odvrácenou tvář.

Průměrná čistá mzda pracujícího je 25.559,- Kč.

Průměrný starobní důchod je 14.397,- Kč.

Předčasný důchod je ještě v průměru o 1.444,- Kč nižší.

U žen je průměrný důchod cca 12.143,-Kč

Stát nám zaevidoval - životní minimum jednotlivce 3.860,- Kč

Životní minimum je minimální společensky uznaná hranice peněžních příjmů k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb.

Existenční minimum jednotlivce 2.490,- Kč. 

Existenční minimum je minimální hranicí peněžních příjmů, která se považuje za nezbytnou k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb na úrovni umožňující přežití.

Průměrná mzda pracujících neodpovídá s ohledem na „černé výplaty“ skutečnosti. Takže průměrný důchodce má ½ příjmu průměrného pracujícího člověka a čtvrtinu příjmu normálního člověka. Má snad důchodce levnější bydlení, jídlo, slevu na elektřinu, protože je senior ???

V dnešní době se tedy sny důchodce buď rychle rozplynou a jde makat někam do vrátnice a v zimě se ještě raduje, že ušetří za teplo a světlo, nebo si může sbalit deku a mazat pod most.  Největší „level“ je, když ještě ovdoví. To se to potom žije z 13.397,- Kč, po zaplacení činže a poplatků cca za 9.000,- Kč a to v malém bytě. V rodinném domku jsou náklady ještě větší, pokud nechcete, aby vám spadl na hlavu. Takto průměrnému seniorovi zůstane 4.397,- Kč,  jak říká stát: „k zajištění výživy a ostatních základních osobních potřeb“, což vychází na 147,-Kč na den.

Takže senior, který špatně vidí, si nemůže dovolit pořádné brýle, protože z ceny v optice by se mu ty oči ihned snad srovnaly. 

Botičky, protože mu otékají nohy a v těchto letech potřebuje ortopedické, si jde koupit do tržnice k „Jonťonkvankovi“, který mu nabídne za 150,- Kč zaručeně kožené, nepromokavé a o dvě čísla větší, protože “nozicka můze estě víct otect“. 

Co takové zoubky, no ty si nemůže dovolit, sakra proč nepadají ve dvaceti, ale až k stáru? Takže většinou, no bez stoliček se obejdou, pak to pokračuje a vlastně se obejdou i bez ostatních, ty movitější si koupí protézu, ta se přilepí a špatně drží, takže se s ní nedá pořádně nažrat a tím se ušetří. Také někteří s protézou ztrácí chuť, tak vlastně zblajznou vše a tím také ušetří. No a co zdravotní problémy, to se raději lékaři vyhnout, mohl by napsat prášky, které se platí. 

Co takhle kadeřnice, při dnešních cenách seniorovi stačí k ostříhání a případné barvě šikovná vnučka, po jejím zásahu sice vypadá jak tříbarevná kočička, co omylem spadla do mlátičky, ale ono to doroste. 

S chabým zrakem, špatnou chůzí v zaručeně značkových „NYKE“ botách, s vymlácenými zuby, okousanými vlasy a podlomeným zdravím se seniorovi ani nechce nikam, a tak zaleze do bytu jako do nory, a tím zase ušetří na oblečení, protože kdyby si měl navléknout to, co fešně nosil před dvaceti lety, tak vypadá, že se obléká v popelnici. Tím dospějeme k závěru, že i reklamy na kvalitní stáří jsou podvod, například to, že paní může při úniku moči opět jezdit s manželem po výletech je nesmysl, protože jedny inkontinenční kalhotky stojí 548,-Kč a těžko by dáma chodila v elasťákách celou tůru v jedněch nacucaných kalhotkách. Až by si šla dát do horské chaty kávičku, tak by voněla jak opička.

Nad spravedlivými důchody se naši nejvyšší asi nezamyslí, takže nezbývá, než dobře vychovat své děti, které se o vás v seniorském věku postarají a také se zamyslet nad tím, zda by člověk člověku nemohl snad nějak pomoci, někdy stačí i normální lidský kontakt, aby si senior nepřipadal vyřazen ze společnosti.

Eva Šimková

_________________________________________________________________________________

22.6.2020 - Bordel, bordel, bordel!

Před nedávnem jsme zjistili, že v Krabošické ulici za kontejnery si někdo dělá skládku a také tam chodí někdo na velkou. Po tomto zjištění jsme s manželem pozemek uklidili. Bylo to posekáno, fekálie odstraněny a odpad vyhrabán a suť překryta zeminou, aby to nesvádělo k další černé skládce.

Pro jistotu jsme pozemek obehnali provázky a dali značky se zákazem. Očividně to někomu vadilo v tom, aby mohl suť, posekanou trávu a bordel dál sypat do vodoteče, a tak to sundal, aby se k vodoteči mohl pěkně dostat. Je ten člověk normální ????

Je až s podivem, že mezi námi žijí tací, kteří soustavně zabordelují to, co bylo již uklizeno. Rok co rok až do roku 2019 nechával OV vodoteč čistit, aby voda odtékala a nerozlévala se na přilehlé pole a aby se nikdo nemusel za tento kousek pozemku stydět, když leží přímo u první zastávky na stezce Voděrádky – Kuří. Navíc tento pozemek leží dnes již v centru obce.

Myslí si snad někdo, že tam bude sypat co se mu zachce a jiní to budou vyhrabávat a čistit? Nám již došla trpělivost, přeci to nezkulturníme opět kůrou, aby se do toho vysemenily bodláky jako minule, které byly odstraněny částečně i s kůrou.  Minule jsme zde psali. „Černé skládky jsou problémem spojeným s životním prostředím a zdravím. Ať už je lidé zakládají na veřejném prostranství nebo na soukromém pozemku, představují problém pro obec, ve které žijeme.“
Tak snad se dotyční proberou a přestanou s tím. Každý si může založit kompost a kdo ne a nevadí mu to, tak ať si to nechává sypat třeba před svá vrata. Já osobně vím, že spousta lidí nelikviduje posekanou trávu a bordel na svém pozemku, ale o kousek dál na cizím. Tak jsme snad civilizovaní a nemusíme se takto chovat. Hlavně já za sebe sděluji, že když vyjdu ze svého pozemku, který řádně udržujeme, tak se odmítám koukat na bordel, který dělají druzí. Málokdo si umí představit, kolik času, peněz a práce stálo vyklizení všech skládek v obci a vysekávání všeho, aby se to neopakovalo. Ale jak je vidět, tak někomu je to jedno.

Dále bych chtěla upozornit, že tato sekce „CO NÁS PÁLÍ“ slouží k tomu, abychom upozorňovali na věci, která by se neměly dít. Pokud máte podobnou zkušenost, že Vám něco vadí, tak pokud to nebude anonymní a bude to pravdivé, tak to rádi zveřejníme, aby na jednom konci obce věděli, jaké mají problémy na druhém konci a aby se takovémuto bordelu udělala přítrž. Případné podněty můžete posílat na email: voderadky@email.cz.

Vodoteč k potoku - rok 2020:

Jaro 2018:

Jaro 2020 - poté, co se zde vysemenil bodlák:

Nové navážky rok 2020 - sypou se až do koryta dešťové vodoteče, která vyúsťuje do potoka:

Sundané značky zákazu skládky:

22.6.2020 nově postavené značky zákazu skládky:

Stačí se podívat na fotografie a každý si může udělat úsudek sám, kdo na tom má zájem, aby skládka rostla uprostřed obce a smrděla tam zahnívající tráva a bordel.

Eva Šimková

______________________________________________________________________________

Jak ušetřit na kanalizaci.

18. 5. 2020 jsme nafotili místo s kontejnery na tříděný odpad, kam začali někteří sypat vybouranou suť, cihly z bytu, holt to asi chtěli mít doma hezké. Ti, co tam začali vozit odpad ze zahrádky, tak to taky asi chtěli mít na zahrádce hezké, ale co jsme dnes při úklidu objevili, nad tím zůstává rozum stát. 

Že někdo hodil do vodoteče sklolaminátovou desku je zarážející, ale že vzhledem k tomu, že tam byla vysoká tráva, tak se tam skryly i jiné věci, tak to hlava nebere. Při sekání křovinořezem začaly létat exkrementy všude dokola. Nejdříve jsme pojali podezření, že si to vytipoval nějaký pejskař, který tam pravidelně chodí, ale to ne. U každého exkrementu byl i toaleťák. Ťapina, nebo Punťa by si asi prdelku stěží utírali. Důležité ale je, že dotyční jsou čistotní a nemají proužek na spoďárech. Ale kdyby byli spořádaní jako pejskaři, tak naproti je koš s pytlíky na psí exkrementy, tak to mohli vždy po sobě sebrat do pytlíčku a vyhodit.

Pokud takto někteří řeší své potřeby, tak by si měli uvědomit, že v dnešní době, kdy se klade důraz především na hygienu jako prevence před koronavirem a stát řeší vyšetření odpadních vod, neboť se ukázalo, že virus odchází z těla částečně i ve stolici, tak nejenom, že je dotyční jsou prasata, ale ohrožují i své spoluobčany, kteří tam nosí tříděný odpad.

Takže zpráva pro dotyčné! Někteří učí kočičky a pejsky čistotě tím, že jim v tom vymáchají čumák, tak si dejte pozor, aby se toto nestalo i Vám.

Eva Šimková

_________________________________________________________________________________

Proč někteří místní obyvatelé tvoří černé skládky na obecních a soukromých pozemcích?

Černé skládky jsou problémem spojeným s životním prostředím a zdravím. Ať už je lidé zakládají na veřejném prostranství nebo na soukromém pozemku, představují problém pro obec, ve které žijeme. Za nelegální odhazování odpadu může být uložena pokuta až do výše 50.000,- Kč, ale to asi některé z nás neodradí. Ke vzniku černé skládky přispíváme i tím, že se místo neseká, neudržuje se a následně to svádí k tomu, aby si lidé mysleli, že se ten nepořádek v trávě schová.  

Obec v minulých letech vynaložila nemalé prostředky na odstraňování těchto skládek, které jsem především já osobně čistila a o to víc mne zaráží, že uprostřed obce se začíná opět vyhazovat odpad. Proč? Přitom by stačilo zajet do sběrného dvora a odpad bude uložen tak, aby nehyzdil krajinu. Co vede dotyčné k černému skládkování? Obyvatelé, kteří se nově přistěhovali, tak si snad neuvědomují, že to vozí cca 100 m od svého bydliště. Navíc se to začíná sypat i do svodů dešťové vody. Proč si to dotyční tedy nezvrhnou před svoje obydlí, alespoň bude hned jasné, kdo je pořádný a kdo čuně. Je na vině snad nedostatečná informovanost!

V Říčanech je přeci sběrný dvůr, kam se může odpad odvézt. Spousta odpadu se dá již vytřídit, tak v čem je problém. V loňském roce nájemníci z jednoho domu sypali posekanou trávu do škarpy přes silnici, to je nenapadlo, že to tam zahnije a udělá to zábranu dešťové vodě ve škarpě, která pak neodtéká a zůstává na silnici. Hlavně, že měli svou zahrádku posekanou. Naštěstí se odstěhovali. Město Říčany zdarma rozdávalo kompostéry, tak si je mohli vyžádat, nebo mají možnost si je nyní koupit. Tak uvidíme.

 

V roce 2014 se začalo s úpravou kontejnerového stání, které bylo během roku vyčištěno, zakůrováno a pod kontejnery navezena drť.

V roce 2016 bez povolení si tam stavební firma odložila materiál, kontejnery přesunula a vše vybudované zničila.

Takto vypadalo stanoviště kontejnerů v Krabošické ulici hned začátkem roku 2018, kdy bylo upraveno po tom, co ho stavební firma zdevastovala. Koncem jara zde byl vysazen smrk a pozemek byl udržován.

Před výstavbou kanalizace během roku 2019 se pozemek nečistil od plevele. Vzhledem k tomu, že tam někteří začali opět sypat odpad ze zahrady, tak byly strany pozemku opět zavezeny zeminou a uhrabány dočista.

Takto to vypadá dnes 18. 5. 2020. Místo k lepším zítřkům se řítíme k horším zítřkům.

Obyvatelé, kteří tady žijí a zaváží obecní a soukromé pozemky, by se měli nad sebou zamyslet a nechovat se jako "prasátka". Z mého pohledu by se také měl zamyslet i osadní výbor, zda není vina i na jeho straně

Pokud by se tyto obecní pozemky udržovaly, a hlavně častěji sekaly, ne až když je na to upozorním, tak by málo koho napadlo, zvrhnout kolečko se sutí, nebo jiným bordelem například na udržovaný obecní pozemek.

Budeme žít v takovém prostředí, které si sami vytvoříme.

 

Lucie Šimková

_________________________________________________________________________________

8.9.2019 - Kdo to ví ??? Odpoví ???

V pátek jsem jela do Říčan a to Voděradskou ulicí, většinou jezdím po silnici č. 101. Na začátku naší obce, která se leta upravovala, aby byla hezká, po mně málem sáhla mrtvice.

Před lety horní louky nejdříve vyčistili a upravili občané z naší obce a později se zaplatil zahradník, který provedl konečnou úpravu a výsadbu, kterou zdarma zaléval pan P.C. tak, aby tam neuschla upravená veřejná zeleň. Svou techniku tam zapůjčil zdarma pan M.H. Tato úprava stála hodně úsilí a práce mnoha lidí. Nejmenovaní občané se na čištění a obnově podíleli a stromy zalévali a kontrolovali. Nová výsadba také nebyla zdarma a šla z financí obce. 

Takže mne zaráží, kdo povolil na této veřejné zeleni udělat skládku materiálu a pravděpodobně tu bude deponie materiálu z příštích výkopů. Hlavně i při menších deštích to co není strženo, to bude rozježděno a při suchu budou mít majitelé přilehlých nemovitostí o prašnost postaráno. 

Proč při stavbě DS v Krabošické si stavební firma pronajala na deponii pozemky soukromého majitele? Proč to šlo a nyní ne? Proč, když potřebovala tato firma, co stavěla DS parkování, tak se s ní dohodlo, že může parkovat na pozemku soukromé majitelky J.L., u které v té době probíhala směna pozemku s městem. Dohodlo se, že za majitelku odstraní ploty, betony, stromy a pařezy a po převzetí pozemku městem uvede firma parkoviště do původního stavu a pozemek zaveze zeminou do roviny, aby to bylo připraveno pro konečnou úpravu pro zahradníka. To se také staloPo výsadbě celý rok 2018 jsme to dobrovolně zalévali a letos opět, aby práce nepřišla vniveč. 

Proč to šlo a nyní se ničí obecní majetek???

Kdo je schopen mi odpovědět, kdo to povolil, nebo komu je to jedno???

Co z toho bude mít obec, nebo občané???

Těžko nějakou finanční úlevu, když projekt byl „vysoutěžen“ bez tohoto a poplatky za přípojky jsou stanoveny a zaplaceny. 

Kdo uvede tento pozemek do původního stavu????

Až to skončí, tak nechci být negativní, ale něvěřím, že to bude v pořádku.

Kdo to urovná tak, aby se to dalo bezproblémově sekat??? A při suchách, kdo natáhne ze své nemovitosti vodu na kropení výsevu, aby to nevyschlo??? A hlavně, proč nikdo včas neinformuje VŠECHNY občany o takovýchto věcech, protože pak to bude zavádějící a budou se šířit jenom domněnky. KDO??? PROČ??? ATD.

Toto mohl dovolit pouze někdo, kdo v životě pořádně nepracoval a nepřemýšlí do budoucna, nebo mu je jedno, jak to tady bude vypadat. Nebo, že by někdo spíš nemyslel a nevážil si udělané práce ostatních občanů!!! Hlavně tím znechutil práci lidem, kteří pro obec vykonali cokoliv zdarma a věřili, že to tu bude lepší a lepší.

Sáhněte si do svědomí, kdo z Vás tam po firmě nastoupí to opět dočistit, srovnat a zalévat???

E. Šimková

___________________________________________________________________________________