______________________________________________________________________________

Dům čp. 5

Na cestě k voděradskému zámečku, hned za potokem po pravé straně, před vjezdem do zámeckého dvora, stávalo stavení se zahradou. Byl to domek, který se svou velikostí přibližoval ostatním chalupám. Domek měl doškovou střechu a bývala v něm pec na pečení chleba. K domku patřila zahrada a louka.

Začátkem osmnáctého století zde žila rodina Vojáčkových, dále jejich syn s rodinou a později jejich vnučka provdaná Zounková a pak vnučky dcera - Rosalinda Kateřina Zounková provdaná Nedbalová. Rosalinda si vzala Jana Nedbala ze Všechrom. Rosalinda zemřela ve čyřiceti pěti letech. Rodině Nedbalů se zde v čísle dveří 4 narodil mezi jinými dětmi i syn Jan ml., jehož rodina později žila v obecní pastoušce. Jan Nedbal ml. v obecní pastoušce dvakrát ovdověl a potřetí si vzal padesátiletou vdovu, která se šetnáct let po jeho smrti oběsila. Během života těchto generací z jejich narozených dětí přežilo pouze každé třetí.

Dne 24. 11. 1867 dům čp. 5 koupil Josef Hynek. V červenci 1882 byl přepsán na Elenoru Hynkovou. 

Od září 1882 byl vlastníkem domu Václav Černý. Rodina Černých vlastnila domek až do jeho zboření. V době okolo roku 1914 byla k nemovitosti přistavěna i stodůlka. Vlastníky z této rodiny byli: Antonie Černá, Antonín Černý, Marie Černá, Josef Antonín Černý a Zdeněk Černý. Podíly na domě se různě dědily z rodičů a sourozenců. Jedním z posledních majitelů byla Marie Černá. 

Roku 1924 byla prodána louka patřící k tomuto domu a domek byl pronajímán.
Jedním z nájemců tohoto domku byla rodina Wimmerových. Pan Štěpán Wimmer byl původně mlynář a pekař. V domku byla pec, tak zde provozoval pekařskou živnost. Štěpán pekl pečivo a rozvážel ho po okolí. Později roku 1933 koupili Wimmerovi mlýn v Krabošicích a zde pokračovali v mlynářské a pekařské živnosti a navíc udržovali splav. 

Roku 1941 mlýn prodali Janu Jírovi, přesto ve mlýně bydlela rodina Wimmerových ještě v roce 1947. Roku 1957 bydlel Štěpán Wimmer s rodinou v Krabošicích čp. 4, ale noví majitelé František a Marie Hozovi jim dali výpověď a nabídli jim byt v domě čp. 17 ve Voděrádkách. Wimmerovi měli dvě děti, dcery Jarku a Květu. Jarka skonala velice mladá, když jela na kole, tak jí vběhl do cesty pes a ona se smrtelně zranila a zemřela. Květa se provdala a vzala si Antonína Lehovce, který žil v domě čp. 18. 

Květa Wimmerová, již provdaná Lehovcová žila se svým manželem a s rodiči také v domě čp. 4 v Krabošicích.

Domek s doškovou střechou.

Domek s doškovou střechou velice rychle chátral a rozpadal se. Roku 1954 požádala poslední majitelka - paní Marie Černá o povolení domek zbourat pro jeho zchátralost. Bylo jí povoleno zbourat obydlí, ale stodůlku ne, poněvadž byla zachovalá a měla tvrdou střešní krytinu. Tato stavba se ale také časem rozpadla.

Nyní se na tomto místě nachází již pouze trvalý trávní porost a pozemek má nového vlastníka.

Čerpáno: z rodokmenu Nedbalů, pamětí starousedlíků a za souhlasu a přispění potomků - Rybáků - rozená Wimmerová.