______________________________________________________________________________

Dům čp. 54 (Voděrádky 54, původně Krabošice 4 a ještě před tím pod gruntem Krabošice 2). 

Roku 1873 2. 7. manželé Abrham a Barbora Neumannovi koupili v Krabošicích největší grunt číslo 2.

V té době patřila nemovitost (dům číslo 4, později 54) s dvorem a zahradou k tomuto největšímu gruntu v tehdejších Krabošicích a to ke gruntu číslo 2. Roku 1910 30. srpna manželé Neumanovi nechali oddělit od gruntu č. 2 pozemek 310/2 – role a stavební parcela čk. 38 s domem, který byl očíslován čp. 4, jako samostatný statek. V té době bydlela v domě dělnická rodina Müllerova.  Müllerovoi měli dvě dcery Marii a Antonii, Marie se provdala za Václava Doktora, dělníka z gruntu, který bydlel také v tomto domě. Tento domek sloužil nájemníkům, kteří pracovali na gruntu. Bydleli zde také Kuperovi. Pan Kupera pracoval jako kočí. Roku 1913 Abrham a Barbora převedli právo na dům se zahradou a rolem na syna Rudolfa Neumanna. 

Rudolf Neumann jej 10. 3. 1916 prodal řezníkovi z Voděrádek Antonínu Koubkovi a jeho ženě Anně. Antonín tam nechal bydlet svého staršího bratra Josefa s manželkou Annou rozenou Černou, kteří před tím bydleli v hostinci ve Voděrádkách čp. 24. Za doby vlastnictví rodiny Koubků byl v nemovitosti čp. 4. v Krabošicích zaveden také hostinec a přistavěla se hospodářská budova – chlévky.

Na snímku před rokem 1930 bílý dům čp.4 s hospodářskými budovami.

Dne 13. 5. 1924 prodali Koubkovi dům s hostincem, zahradou a hospodářskými budovami Alžbětě Horákové. Role bylo převedeno zvlášť na jiného majitele. Horákovi zde pracovali již jako rolníci. Roku 1935 zdědil dům Bohumil Horák. V těchto a následujících letech bydleli v domě nájemníci, mezi nimi i rodina Wimmerova a jejich provdaná dcera Květa Lehovcová s rodinou a mnozí jiní nájemníci.

Dne 24. 6. 1959 od pana Horáka koupili nemovitost manželé František a Marie Hózovi. Hózovi se do domu přistěhovali z Voděrádek čp. 17. Tento jejich původní dům ve Voděrádkách převedli na (bratra Marie Hózové rozené Lehovcové) Miroslava Lehovce a jeho ženu Růženu rozenou Jiterskou. Hózovi zde žili a měli malé hospodářství. Vychovávali zde dvě děti Bohumilu a Františka. Marie pracovala se svým mužem Františkem u Státního statku Říčany. 

František pracoval v radě MNV se svým švagrem Miroslavem Lehovcem a jeho tchánem Martinem Jiterským dále s Jar. Vojtěchem, Jiřím Hekšem a Bohumilem Kabelkou.  František a Marie Hózovi zde vychovali dvě děti Františka a Bohumilu. Když Marie ovdověla, tak zůstala v domě sama a pěstovala domácí zvířectvo. Dům převedla na dceru Bohumilu provdanou Štichovou. Po smrti Marie dům nějaký čas využívali potomci Bohumily.

Marie Hózová na akci Dětský den.

Pohled na průčelí domu 2013.

Pohled na bok domu se stodolou 2013.

Později paní Štichová prodala nemovitost firmě zabývající se zahradnickými službami a ta chtěla z domu vybudovat reprezentativní sídlo své firmy. Nyní ale nemovitost slouží, jako obytný dům.

Boční strana opravované budovy, únor rok 2020.

Přebudovaný vchod k nemovitosti z ulice Krabošické únor 2020.

Průčelí domu únor 2020.

Čerpáno: Ze zápisů z katastru, pamětí paní I. Koubkové, historických map, matričních knih, fotografiíe– internet mapy .cz, foto roku 2020 a informací pamětníků.

Zpracovala: II. 2020 Eva Šimková