Zprávy a zajímavosti z obce

______________________________________________________________________________

14.12.2019 - Proměna adventního věnce časem.

Tuto neděli 15.12. budeme zapalovat na adventním věnci třetí svíci, ale kdy začala tato tradice a co svíce znamenají, to málokdo ví. Adventní věnec existoval již v předkřesťanských dobách. V domech, v zimním období poskytovaly zelené větve na věnci příjemné bydlení dobrým duchům a holé věnce ze slámy odháněly zlé duchy. Samotný věnec symbolizoval věčnost. Kromě svíček, mašlí a dalších dekorací, ho zdobily hlavně větvičky jehličnanů či cesmíny.

U křesťanů značí adventní věnec symboliku Kristova kříže ve vztahu ke čtyřem světovým stranám. Na tomto věnci mohou být čtyři, nebo pět svíček. Tyto svíčky dříve znamenaly předzvěst příchodu Krista a vítězství nad temnotou. Na adventním věnci jsou svíčky zapalovány proti směru hodinových ručiček.

 

Jsou různé názvy svící:

I.

1. svíčka: Ta nese jméno Naděje (Svíce proroků).

2. svíčka: Mír (Betlémská svíce).

3. svíčka: Přátelství (Pastýřská svíce).

4. svíčka: Ta se jmenuje Láska (Andělská svíce).

5. svíčka: Do věnce se přidávala i pátá svíce. Ta se dávala doprostřed a měla bílou barvu. Symbolizovala Krista. Lidé ji zapalovali na Štědrý den po západu slunce.

Tři svíce mívaly barvu fialovou, jedna růžovou a jedna (pátá bílou). První dvě svíčky znamenají naději a mír a mají fialovou barvu. Třetí svíčka (růžová) je svíčka přátelství. Čtvrtá svíčka, opět fialová, znamená lásku. Pátá, čistě bílá, posazená do středu věnce, symbolizuje čistotu Krista nebo neposkvrněnost Panny Marie.

 

II. Jiné názvy, které se používají ve spojení se svícemi

1. svíčka Patriarchů     

2. svíčka Proroků 

3. svíčka Jana Křtitele       

4. svíčka Marie, matky Ježíšovy

5. svíčka Kristus, světlo světa

 

Ve 20. století býval věnec zavěšený na čtyřech stuhách. Na horní části věnce byly umístěny velké mašle mezi svíčkami. Ozdoby přírodní a nejčastěji slaměné, visely z věnce dolů v různé výšce. Nejobvyklejší barvou stuhy a svíček byla červená a oblíbená, mimo fialové, byla i zlatá.

Také vánoční stromky bývaly někde zavěšeny ze stropu dolů, přesně obráceně, než dnes. Bývalo to asi z důvodu nedostatku místa v obydlí, kde většinou ve dvou místnostech žily i tři generace.

 

Na přelomu tisíciletí se dávali lidé přednost věncům na stůl.

 

Dnes na moderním adventním věnci se svíčky umisťují různě a jejich počet i barva je libovolná. Používají se většinou čtyři svíčky, které symbolizují čtyři týdny adventního období (1. Neděle železná, 2. Bronzová, 3. Stříbrná a 4. Zlatá), které předchází Vánocům. Dnes někteří výjimečně umísťují i pátou svíčku a to ve středu adventního věnce.

Dnes je již jedno, jak je věnec nazdoben, do jaké barvy, zda má čtyři nebo pět svíček, důležité je, že jsme si dochovali alespoň něco ze starých lidových tradic a při první adventní neděli se v domácnostech rozhostí klid a sváteční pohoda.

Autor: Ludmila

_________________________________________________________________________________

13.10.2019 - Oslava 110ti let dobrovolného hasičského sboru v obci Kuří.

Dne 12.10. v sobotu se konala oslava 110ti let trvání hasičského sboru v obci Kuří. V malých obcích jako je Kuří, bývali dobrovolní hasiči a různé spolky důležitou součástí pro soudržnost obyvatel. Hasičský spolek byl vždy oporou obce a pomáhal při živelných pohromách a mimořádných událostech. Obec se na ně mohla vždy spolehnout. Mimo svou základní činnost stále ještě pořádají tradiční čarodějnice a vypomáhají v obci. Jejich předchůdci pořádali i plesy a zábavná sportovní klání v Roklích.

Sportovní klání.

Sbor dobrovolných hasičů by se však nemohl udržet bez příspěvků a sponzorských darů. Takže SDH Kuří vzala pod svá křídla obec Nupaky.

Na začátku slavnostní sobotní akce položili hasiči věnec k pomníku padlých hrdinů a promluvili zde: starosta SHD Kuří - pan Karel Chaloupecký, starosta města Říčany - Mgr. Vladimír Kořen a senátor - JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.. Protože obec Kuří nemá v tuto chvíli místnost, kde by se dalo posedět, tak byli všichni, včetně podporovatelů z Voděrádek, pozváni k rybníku na posezení u ohně s občerstvením. Zde se všichni poveselili, pojedli a poklábosili ke všeobecné spokojenosti.

Fotky ze sobotní akce.

Vzhledem ke krásnému podzimnímu odpoledni a hezkému místu u rybníka se akce vydařila a zúčastněným se velice líbila.

_________________________________________________________________________________

14.8.2019 - Od srpna má obec další chodník s hezkými ostrůvky zeleně.

Říčanům a tím obci Voděrádky byl předán do používání další kus nového chodníku. Chodník vybudoval a zeleň na ostrůvcích osadil investor výstavby rodinných domů - firma ABCD. Doufáme, že se dočkáme dalšího pokračování tohoto chodníku v Krabošické ulici a to až k poslednímu domu po pravé straně směrem k silnici číslo 101. O další vybudování chodníku s opravou kanalizace bylo požádáno již před rokem 2019 v Zámecké ulici, rovněž bylo požádáno na tento rok o PD. Také na povrch ulice U Boudů bylo požádáno o PD. Pokud toto bude dotaženo do konce, tak již nebudeme mít prašné ulice.

E. Šimková

____________________________________________________________________________________

9.8.2019 - Změna k lepšímu v Krabošické ulici

Již včera jste si mohli povšimmout, že někomu není vzhled obce lhostejný. V Krabošické ulici došlo k velké změně. Investor, který zde staví Anglický resort, tak započal s úpravou před domky a to nejenom tam. Aby se lidé nemuseli koukat na rozpadlou halu silničářů a stráň se škarpu s poházeným odpadem, tak zde toto místo vyčistili, vysázeli zde vzrostlé stromy a keře, které budou zalévat a po vzrůstu budou hezkým zeleným oddělením skládky silničářů.

Eva Šimková

________________________________________________________________________________

2.8.2019 - Každá vykonaná práce přinese své ovoce.

V loňském roce minulý osadní výbor pořádal akci pro děti a dospělé „Zasaď si svůj strom". Ovocné stromy byly vysazeny v Krabošické ulici za asistence dětí. Někteří si svůj stromek občas zalili, ale vzhledem k suchu, byly stromy námi zalévány pravidelně, aby neuschly, protože jsou vysazeny na jižní stráňce. Zde platí, že práce přináší své ovoce. Přestože jsou stromky teprve rok staré, počasí není zrovna ideální, tak na jednom z nich a to stromečku, který vysadily děti Sobotků, jsou první plody. Toto je výsledkem dobré výsadby, pravidelné zálivky a hlavně kvalitních stromků od zahradníka pana Havlíčka.

E. Šimková

_______________________________________________________________________________

6.7.2019 - Místo koukání do počítače - procházka přírodou.

Začaly prázdniny a je škoda, že dospěláci myslí především na sebe a ne na děti. Lepší než sedět u počítače, nebo si hrát s mobilem, je vzít děti do přírody a vymyslet pro ně něco zajímavého. Stačí, když se dají dohromady známí nebo rodina a hned je dětí jako smetí. My jsme se rozhodli udělat pro své děti hezké odpoledne. Spojila se rodina, dobrovolní hasiči a rybáři z Kuří a kamarádi a akce byla na světě.

Využili jsme na sobotní akci stezku na Kuří. Pojali jsme to jako cestu z jednoho království do druhého, třetího atd. Nakonec se nám sešlo 35 dětí, 50 rodičů a dospěláků, 16 masek a 12 dobrovolníků. 

Děti u vchodu do prvního království obdržely cestovní pas, rozdělily se do skupinek a vyrazily za dobrodružstvím.

Jak procházely různými královstvími, tak do pasu obdržely známku, že královstvím prošly a splnily úkoly a navíc dostaly odměnu. Navštívily zemi lidojedů, kde musely skolit zvíře, aby lidojedi měli co jíst a nesnědli je. Dále putovaly do království Mrazíka, kde potkaly bábu, Marfušu, dědečka Hříbečka a Ivánka začarovaného v medvěda. Cestou v království Draků narazily na hnízdo draka Voděráka s vejci, kam král přivedl jako svačinku princeznu a děti ji musely zachránit. Přes mýtinu v království Pokladů děti potkaly permoníky, kteří tam těžili drahokamy a zlaté valounky. Po pěšince se dostaly až do království Víl, které zaklel zlý čaroděj, a děti jim musely pomoci. V zemi Vodníků posbíraly vodníkově ženě perly z jejího náhrdelníku a v potoce na ně číhal vodník. V Podivném království musely motýlovi posbírat poztrácené míčky. Konečně dorazily do posledního království Rybářů, kde lovily ryby. V Kuří u rybníka na ně čekalo hasičské auto, házení míčků, rozdávání tatranek a opékání špekáčků. Také dobrovolní nadšenci napekli kremrole, muffiny, buchty, rybáři opekli kapry a také se zde mohli všichni občerstvit. 

Počasí přálo a hlavně děti byly nadšené a plné zážitků a o to nám především šlo. Fotografie z naší akce:

Pohádkový les 2019

Děkuji všem, kteří se zapojili a nemysleli na sebe, ale udělali něco pro děti. 

Takže to berte jako inspiraci na prázdninové volno a udělejte něco pro své děti, či vnoučata a tím i pro sebe. 

V našem okolí bylo vybudováno v minulých letech spousta míst a cest, kde pro ně s přáteli, či sousedy můžete udělat hezké odpoledne.

Eva Šimková