_________________________________________________________

Fotografie a informace z našich akcí 2020 a 2021

 
 
__________________________________________________________________________

30.11.2021 - Rozsvícení adventního světla

Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil na paloučku v Krabošické ulici pro své členy, jejich děti a přátele, rozsvícení adventního světla posvěceného den předem naším nejmilejším farářem - otcem Konstantinem z říčanského kostela.

Každý, kdo si přinesl svou lucerničku, tak si zde mohl posvěcené světlo vzít a odnést si tak domů kousek šťastného světla a pohody.

Byla zde umístěna též schránka na dopisy pro Ježíška, kam děti vhazovaly svá vánoční přání.

O kus dál byl živý betlém. Děti zde mohly svatému Josefovi a panně Marii svěřit svá tajná přání a dostávaly dárky.

Následovala procházka do bývalých Krabošic, kde byli všichni přivítáni u betléma 21. století v areálu společnosti AVT Group. Zde se na původní budovu statku promítal videomapping. Videomapping byl vytvořen z obrázků, které namalovaly děti a jejich rodiče. Velkým překvapením byl nádherný ohňostroj, který pan Ing. P. Vlček pro děti připravil.

Díky tomu, že všichni, kteří postupně přicházeli a odcházeli, tak pečlivě dodržovali aktuálně platná vládní nařízení, tak sobě i dětem připravili krásný večer s nádechem vánočního okouzlení.

Speciální poděkování:

Velice bychom chtěli poděkovat za pomoc a spolupráci všem, kteří ten večer pomohli připravit dětem nezapomenutelný předvánoční zážitek. Děkujeme otci Konstantinovi za posvěcení adventního světla. Naše poděkování patří také panu Ing. P. Vlčkovi, který připravil část předvánočního zastavení ve svém areálu firmy AVT Group. Velké díky za pomoc při dodržování bezpečnosti na komunikaci náleží Městské policii Říčany. Děkujeme také dobrovolným hasičům z Kuří za asistenci při bezpečnosti pálení ohně. Děkujeme Vlastíkovi Bartoňovi za vánoční jmelí. Děkujeme všem členům našeho spolku, kteří ten večer pomáhali.

Děkujeme všem, kteří poskytli spolku dar na činnost v příštím roce.

Děkujeme též nejlepšímu místnímu fotografovi Ondřeji Dupkalovi, který akci nafotil a fotografie nám poskytl k uveřejnění.  

Zbylé fotografie naleznete již nyní v sekci Fotografie ze života obce.

Za Sportovní a společenský spolek Voděrádky

Eva Šimková

________________________________________________________________________________________

4.9.2021 - PRÁZDNINOVÁ HRA 

"Šťastné prázdninové kamínky" má své vítěze

Absolutními vítězi naší prázdninové hry se stali: Zdeněk a Jana

Zdeňkovi a Janě gratulujeme k výhře a jelikož jim to hledání tak skvěle šlo, tak jsme jim tu jejich první cenu hezky schovali. 

Indicii k ní obdrží už jen oni dva, a to soukromou zprávou.  

Děkujeme všem, kteří se naší hry zúčastnili a věříme, že se vám líbila. 

Sportovní a společenský spolek Voděrádky

_________________________________________________________

16. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Zdeňkovi a Janě.

Indicie k 16. kameni byla:

Ty umíráš asi touhou, 

tak už hledej cestou dlouhou.                                           

Tam, kde končí Voděrádky, 

nechoď tam a ani zpátky.

Tam, kde býval hustý les, 

tam už hlavu nedones.

Ze země tu kouká venku 

označení u pozemků.

Z katastru nám značku dali, 

abychom to dohledali.

_________________________________________________________

13. a 15. malovaný kámen má již své majitele.

Srdečně gratulujeme našim nejlepším hledačům Zdeňkovi a Janě.

Indicie k 13. kameni byla:

Kde vykácen smrkový je les, tos poznal včera i dnes. 

Než k němu dolů sejdeš, cestičkou do kopce raději vzejdeš.

Nahoře na kopečku k Voděrádkům se dej, ničeho, než cesty si zas nevšímej.

Když poznáš, kde se těžil kámen, nebude s tebou hned ámen.

V lomu kámen hezky hledej, odradit se prostě nedej.

 

Indicie k 15. kameni byla:

V dávných dobách tak a tak, indiáni měli znak.

Pod znakem tu vede cesta, je to jedna prostě ze sta.

Kukačka tu lítala, do větví se dívala.

A že byla maličká, tak hledala vajíčka.

Ptáčata tu vytáhla a pak se tu roztáhla.

_________________________________________________________

14. malovaný kámen má již své majitele.

Srdečně gratulujeme Kačce a Mariankovi.

Indicie k 14. kameni byla:

Potok, mýtina a strom,

nápověda jako hrom.

Krásné stromy tady byly, 

dneška se však nedožily.

Sekačka tu zahýbá, 

pařezům se vyhýbá.

Zastávku si tady dáš, 

indicii vyhledáš.

Tam, kde šest je napsáno, 

tak máš skoro vyhráno.

A na sloupu zastavení byla další nápověda:

Nápovědu tady máš, kočičí kámen vyhledáš.

Musíš se dát zase zpátky, skoro jako do pohádky.

Nejslavnější statek tu byl, statkář tady dlouho žil.

Čeládka tu s koňmi spala, o zvířata se starala.

Kdyby cizí dovnitř vlez, sedlák by ho v zubech nes.

Proto hledej v okolí, ať tě záda nebolí.

_________________________________________________________

12. malovaný kámen má již své majitele.

Srdečně gratulujeme Kačce a Mariankovi.

Indicie k 12. kameni byla:

Bylo to tu jednou tak, 

že tu v hnízdě seděl drak.
Dráčci hodně zlobili, 

hnízdo skoro rozbili.
Dračice se naštvala 

a dráčata vyhnala.
Avšak zjistíš od ježka, 

nad hnízdem je vojtěška.
Drak dráčatům nasekal, 

hnízdo málem rozsekal.

_________________________________________________________

11. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Zdeňkovi a Janě.

Indicie k 11. kameni byla:

U potoka mýtina, 

strom se k nebi vypíná.

Sova tu i seděla 

a na tebe hleděla.

Zarostlé jsou v stráni zbytky, 

plevel je tu místo kytky.

Pozor z okolních polí, 

voda si do potoka cestu volí.

Kde je něco napsáno, 

tam máš skoro vyhráno.

_________________________________________________________

10. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Pepíčkovi a Františkovi, a protože našli rybičku, tak jí udělali v potoce jezírko.

Indicie k 10. kameni byla:

Samá tráva, dole voda, 

od pohledu už pohoda.

Trávě se tu nelení, 

hezky se tu zelení.

Potok různě zahýbá, 

všemu se tu vyhýbá.

Najde to každý hrdina, 

tam kde si sedne celá rodina.

 

7. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Kubíčkovi a Denískovi, kteří se přidali ke kamarádům a opět dali rybičku do potoka, aby plavala. 

Indicie k 7. kameni byla:

Lovci u ohně hulili, 

děti se sami bavily.

Však, kdo poznal indiány, 

věděl, že tu měli stany.

Někteří však kmen hlídali, 

do dálky se i dívali.

Dětí tu hodně řádilo, 

když lezly, tak se až prášilo.

Tak pokud možno, tak jim tyto nálezy nechte pro radost v potoce.

______________________________________________

9. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Patrikovi a Soně

Indicie k 9. kameni byla:

Půjdeš, půjdeš dál a dál, 

bacha to bys nečekal.

Ne abys ke straně moc lezl, 

po zadku do potoka by ses svezl.

Když však není mnoho vody, 

zamazal by sis jen body.

Veverka tudy běžela, 

kámen v ruce držela.

Pstruh jí ho sebral, 

moc se jí chechtal.

______________________________________________

8. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Patrikovi a Soně

Indicie k 8. kameni byla:

Rozpadá se dřevo v lese, 

nikdo už ho neodnese.

Před ním jsou zbytky tarasu, 

zůstal tu snad jen pro krásu.

Taras je z břidlice z lomu, 

kámen lidé brali domů.

Není to tu bez chyby, 

žijí tu i kopřivy.

______________________________________________

6. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Sofii, Honzíkovi a Pepovi

Indicie k 6. kameni byla:

Tam, kde v potoce se nesmočíš, 

nohu však v tůni namočíš.

Když se vrátíš do pohádky, 

vodník tady chytal babky.

Les, louka, voda, mokřina, 

tam to někde začíná.

Vodník už tu nesedí, 

doma si jen lebedí.

Nad vodou tu kdysi stál, 

každý se ho polekal.

______________________________________________

5. malovaný kámen (2 kočičky) má již své majitele.

Gratulujeme Zdeňkovi a Janě.

Indicie k 5. kameni byla:

Jsem ze země, vzduchu, slunce, vody 

a mám radost z nepohody.

Každý mě má vskutku rád, 

se mnou si však nechce hrát.

Řekneš raděj někomu, 

ať mne strčí do domu.

Jako kůň se někdy chovám, 

před tebou se neuschovám.

Já jsem vyšší nežli jasan, 

do dáli koukám a jásám.

Uvidíš mne zde i v okolí, 

hlava tě z toho nebolí.

___________________________________________________________

 

5. malovaný kámen (spící kočičku) má již své majitele.

Gratulujeme paní Věře a paní Hance.

 


 

 

_________________________________________________________

4. malovaný kámen má již svého majitele.

Gratulujeme Františkovi s tatínkem a strejdou

Indicie k 4. kameni byla:

Srnky žijí v lese, 

v zimě se jim seno nese.

K potůčku tu chodí pít, 

musí se jim hezky žít.

A když mají velký hlad

zrní musíš nasypat.

Můžeš přidat jablíčka, 

dobrá je i mrkvička.

S hledáním máš obtíže 

i ve stavu beztíže?

Je to lehké, jenom mysli, 

zapoj prostě všechny smysly.

______________________________________________

3. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Zdeňkovi a Janě.

Indicie k 3. kameni byla:

Zavři doma vrátka, 

cesta bude krátká.

Došel bys do obilí, do žita, 

hádanka je složitá.

Sedlák když tu ještě žil, 

do Lipan se vypravil.

Vezl pytel mouky, 

přes kvetoucí louky.

Bažanti mu zpívali, 

včely kolem lítaly.

Než na louku se mohl dostati, 

musel překážku zdolati.

Mapy a staří to však ví, 

možná ti i napoví.

Dříve, kde tu můstek byl, 

dnes bys nohu namočil.

V tomto divém místě, 

vypadá to čistě.

Ať se nikdo nediví, 

naproti jsou kopřivy.

______________________________________________

2. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Zdeňkovi a Janě.

Indicie k 2. kameni byla:

Žili zde i indiáni, 

náčelníkem vychováni.

Někdy taky k večeru, 

zakopali sekeru.

Nehledej to ve zmatku, 

nezapomeň lopatku.

Tam, kde značka by měla být, 

u toho i mohli žít.

U toho se modlili 

i nepřítele skolili.

Někoho zde přivázali, 

možná ho i skalpovali.

______________________________________________

1. malovaný kámen má již své majitele.

Gratulujeme Zdeňkovi a Janě.

Indicie k 1. kameni byla:

Starý les tu léta byl, 

někdo ho však zahubil.

Potřeboval asi prachy, 

les se před ním třásl strachy.

Dřevo těžil houšť a houšť, 

zůstala tu po něm spoušť.

Krásný strom tu dlouho žil, 

velký pařez po něm zbyl.

 

 

 

 

_______________________________________________

 

23.8.2021 – PROJDI STRAŠIDELNÝM LESEM

V sobotu 21.8. v podvečerních hodinách uspořádal spolek akci pro starší děti – PROJDI STRAŠIDELNÝM LESEM.  Akce se zúčastnilo 20 odvážných dětí.

Ti, co nebyli zrovna na dovolené, tak přišli a nelitovali. Akce započala po setmění a pokračovala lesem směrem na Kuří, když už byla tma. Cestou na děti čekaly různé kouzelné postavy – medvěd, dvě opice, strašidlo, kostlivec, kouzelný oslík, vodník, baba jaga, ďábel, hejkal a hejkalka a dvě ježibaby. Některé děti si hrály na hrdiny, ale přitom se pevně držely rodičů za ruku. Ten, kdo se nebál, dostal od strašidel kartičku se strašidýlkem. Kdo u sebe měl na konci cesty alespoň šest strašidýlek, tak obdržel medaili za chrabrost a neohroženost. Všichni pak poseděli u ohýnku, dali si koláčky, donuty, mexické fazole, zeleninový salát, kuřecí řízky, špekáčky opečené na ohni, zeleninu, oříšky sladké i slané, pití nealko a dospělí i alko. U ohýnku se sedělo ještě chvíli po půlnoci. Všechny děti měly z akce plno dojmů a dle ohlasu tím žily i druhý den v neděli.

Takže všichni se mohou těšit na další akci – EXPEDICI DO PRAVĚKU a to již za měsíc.

-EŠ-

__________________________________________________________________________

6.6.2021 - RADOST DĚTÍ ZE HRY

V pátek 4.6.2021 jsme pořádali posezení u ohýnku pro členy spolku. Báli jsme se ošklivého počasí, ale to nám opět velmi přálo .... a to tak, že někteří dospěláci přišli raději později, aby se nám od toho slunce nespálili.

Bylo to velmi krásné odpoledne. Dospělí si zase po čase poklábosili a pro děti jsme připravili netradiční zábavu - stavbu kurníku pro slepice ze stavebnicových plat na vejce. Za odměnu dostaly děti čokoládová Kinder vejce. Nejdříve děti stavěly každý svůj vlastní kurník, ale pak si sami udělaly "tlupu" a stavěly všichni společně.

Konečně se začíná plnit předsevzetí spolku a to, aby si děti hrály společně a společně dělaly lotroviny, ne každý sám doma u svého počítače. Společná hraje důležitá pro vývoj dítěte. Děti se při hraní v kolektivu (bez určování pravidel) chovají úplně jinak, než bychom čekali. Když si děti nehrají v kolektivu, tak se vytrácí obyčejná radost ze hry. Pro všechny bylo připraveno občerstvení, nealko nápoje a opékání špekáčků a klobás. 

Bylo to po dlouhém čase krásně strávené odpoledne a večer. Děti měly nesmírnou radost ze hry a my měli radost, že oni mají radost a že udělaly tlupu. K radosti dětí i rodičů si děti mohly odnést část stavebnice domů.

 

_____________________________________________________________________________

16.5.2021 - Farmářský mini trh ve Voděrádkách

Přestože počasí je v poslední době nevyzpytatelné a předpovědi se liší a mění každou chvíli, tak v sobotu dopoledne jsme měli veliké štěstí, že začalo svítit sluníčko a nepršelo. Počasí nám prostě přálo. 

Na prvním zkušebním trhu si návštěvníci mohli zakoupit domácí vejce, sazenice, jablka uskladněná ze sklípku, čerstvé ředkvičky a hlávkový salát, domácí pečivo, marmelády, med, domácí květiny a bylinky, domácí nudle, kysané zelí a dokonce i zelňáky s uzeným masem. 

Děti, které namalovaly náš trh, dostaly sladkou Kinder odměnu a dokonce si opekly i špekáčky. Jsme rádi, že kdo přišel, tak nás podpořil a trh se líbil. Chtěli bychom to opakovat před dušičkami a nalákat další prodejce se sortimentem věnečků, ovoce, zeleniny, dýní a ostatního podzimního zboží. 

Věříme, že se tento mini trh stane tradicí.

Trh viděný očima dětí:

_______________________________________________________________________________

VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ DĚTÍ

Přestože k nám dorazila zima se sněhem, které jsme se nedočkali ani o Vánocích, tak Velikonoce jsou za dveřmi. Děti ze spolku dostaly za úkol namalovat velikonoční kraslice. Jejich výtvory jsou vystaveny na vrbě na paloučku ve Voděrádkách. 

Pokud půjdete s dětmi na procházku, nezapomeňte se zastavit na paloučku v Krabošické ulici, kde jsou jejich výtvory k vidění. Děti tam mohou vidět nejen své kraslice, ale i kraslice ostatních dětí. Kraslice malovaly děti od 2,5 let do 12 let věku. 

Doufáme, že výzdoba se bude všem líbit.

-eš-

____________________________________________________________________________

18.2.2021 - VÝSLEDKY SOUTĚŽE 

O NEJLEPŠÍ SNĚHOVÉ DÍLO 

Vzhledem ke kvalitě sněhu, který místy vůbec nelepil, tak se rodiče s dětmi poprali se zadaným úkolem na jedničku. Laurinka byla hrdá, že s maminkou postavila sněhulačku. Denísek sám bez pomoci udělal autosněhodráhu. Ondrášek a Karolínka si s pomocí rodičů postavili svoje auto, aby si nemuseli půjčovat jejich. Davídkovi se sníh nelepil, tak alespoň vytvořil housenku. Děti Najmonovi pracovaly společně na sněhulákovi a sově a potom si každý postavil svou vlastní jurtu. Bylo vidět, že co rodina, to jiný nápad – viz. fotogalerie. Někteří tatínkové soutěž pojali po svém, například "postavili" pár buřtů na klacek, ale i to jim uznáme, protože buřty byly pečené s láskou a dětem moc chutnaly. Ti, kterým se sníh nelepil vůbec, tak si prostě nějak poradili a za to jim patří velká pochvala. 

Všem dětem, které se zúčastnily, tak bude doručena odměna.

Nejlepší sněhový výtvor

Bezkontaktní VÁNOČNÍ RADOVÁNKY v sobotu dne 28.11.2020 večer

Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil pro rodiče s dětmi malé předvánoční zastavení s převzetím adventního světla. Adventní plamen se v sobotu rozzářil na paloučku před DS ve Voděrádkách a to za podmínky dodržení všech vládních opatření. Kdo šel na procházku, tak se zde mohl zastavit a načerpat trochu vánoční pohody.

V parčíku bylo připraveno malé vánoční bezkontaktní překvapení.

S ohledem na situaci byli lidé disciplinovaní a do parčíku chodili po skupinkách a to vždy pouze skupinka jedné rodiny. Zpovzdálí na to dohlížel anděl.

Pro děti zde byla připravena Ježíškova pošta - schránka na dopisy, kam děti mohly vhazovat své dopisy Ježíškovi. Vedle schránky bylo připraveno vánoční adventní světlo, které bylo posvěceno den předem farářem z říčanského kostela. Kdo chtěl, tak si mohl opět zapálit svou lucerničku, tak jako v loňském roce a přenést si světlo do svého domova.

O kousek dál byly pro děti připraveny naplněné vánoční ponožky na vozíku a na stole cukrovinky, které si děti braly s sebou.

U firmy AVT Group a.s., pan Ing. Petr Vlček měl jako překvapení - osvícený dřevěný betlém, kam se každá rodina vydala podívat.

U parčíku byly i vánoční dekorace zhotovené dobrovolníky a kdo chtěl, tak si mohl dekoraci odnést a dát dar na charitativní činnost spolku.

Sobotní večer se velice vyvedl a to ke spokojenosti všech, kteří se zde zastavili a především dodrželi veškerá vládní opatření. Poděkování patří také všem, kteří přispěli darem na charitativní činnost spolku, a tím ukázali, že jim nejsou lhostejné osudy lidí, kteří se ne svou vlastní vinou dostávají někdy do nelehké životní situace a nemohou si dovolit vše, co normální průměrná rodina. 

Je nám líto, že díky této nelehké době jsme se nemohli družit a popít svařáček, či vánoční punč, ale jak je vidět, tak vše jde, když se jen trochu chce. Věříme, že jsme připravili večer, který zahřál duše všech přítomných.

______________________________________________________________________________

27.11.2020 - Adventní světlo do všech domovů
 

Dnes 27.11.2020 při mši svaté v kostele Svatého Petra a Pavla v Říčanech posvětil farář Konstantin Petr Mikolajek, O. Praem plamen světla zástupcům Sportovního a společenského spolku Voděrádky, tak jako v loňském roce. 

Toto světlo si budete moci přenést v přinesené lucerničce do svých domovů. Světlo bude k dispozici od zítřejšího (sobotního) odpoledne od 14:00 hodin do nedělní půlnoci a to na připraveném místě na paloučku před DS ve Voděrádkách v Krabošické ulici. 

Doufáme, že vám přinese lásku mezi lidmi a víru v lepší zítřky.

 
Sportovní a společenský spolek Voděrádky
____________________________________________________________________

Akce pro děti - 12.9.2020 - Expedice za kmenem indiánů Vůdvůd

V lesíku u Kuří se chystali usadit indiáni. Než však rozložili svůj tábor, tak členové tohoto kmene museli čtrnáct dní předtím uklízet kus lesa, vyrobit totem, založit vesnici a uklidit a vysekat k ní cestu. V sobotu dopoledne se zde konečně mohl usadit indiánský kmen Vůdvůd. Děti, které se přišly na indiány podívat, tak si mohly zabojovat u totemu, hledat pytlíky se zlatem, vydat se do sluje za medvědem, vzduchovkou zastřelit bizona, šípem skolit divoké kuře, sebrat krokodýlům vejce a zkusit spousty jiných dovedností. V indiánském teepee si zaskotačili na rozzuřeném bizonovi nejen děti, ale k radosti všech i rodiče.

Počasí nám přálo a během čtyř hodin se nás ve vesnici sešlo celkem 76. Velký dík patří všem 15ti pořadatelům, kteří se postarali o zábavu dětí. Všichni mohli ochutnat uzenou bizoní hnátu, salát Ohnivé indiánky, pomazánku z bizoního sýra, hadí vejce, bizoní tlapky, stepáky a smažené kořínky balené v kůži. Dospělým velice chutnala krev nepřátel.

Velké poděkování patří panu Ing. P. Vlčkovi, který postavil dětem teepee a panu K. Chaloupeckému (dobrovolný hasičský sbor Kuří), který se postaral o bezpečnost ohniště a kouřová znamení pro ostatní kmeny. Uznání patří také panu A. Rokosovi, který spolu s J. Šimkem ml. dodali indiánům ohnivou vodu - pivo, indiánce L. Šimkové, která pro své spolukmenovce dotáhla krvavé víno a celé rodině Dvořáčků, kteří napekli 100 škvarkových a 100 zelných placek. Děti byly z akce velice nadšené, a to vlastně bylo cílem nás všech, doufáme, že budou mít dlouho na co vzpomínat.

_______________________________________________________________________________

Akce pro děti - 25.7.2020 - Procházka s překvapením

Sportovní a společenský spolek Voděrádky připravil pro děti, které nebyly zrovna na táboře nebo na dovolené s rodiči, akci s názvem „Procházka s překvapením". Jednalo se o naučnou cestu s hledáním pokladů podle mapy. 

Děti vyrazily se dvěma mapami. Některé děti pospíchaly s mapou rychle za pokladem, aby jim nic neuteklo a další se s mapou pomalu a s klidem za nimi ploužily.

Vycházely podél bývalého koryta potoka, co vedlo k mlýnu. Došly na hřiště, které bylo dříve zahradnictvím, pak se tam pásly ovce a před dvaceti lety bylo vybudováno nově, jak pro dospělé, tak pro děti. Cestou míjely budovu dříve honosného zámečku, také bývalý zavezený rybníček na návsi, dva lomy, kde se těžila břidlice, dozvěděly se, že první z lomů sloužil ve druhé světové válce při náletech jako útočiště schovávajícím se místním obyvatelům. 

Prošly okolo většího rybníka, který byl vystavěn jako hasičská nádrž a ze začátku byl čistý s pískovým dnem, udržovanými břehy, kde se omladina opalovala na dekách. Pak vstoupily do lesíka, kde si svou daň vybírá příroda zpět. Tam bylo vidět, že když lesík majitelé neohospodařují, tak ho požírá plevelný břečťan, jak ve strašidelném filmu.

Pohřební cestou, kudy dříve jezdily prosklené kočáry s nebožtíky na hřbitov v Oticích, se děti vydaly okolo obory daňků, kteří zrovna v té chvíli nebyli u horní ohrady, ale odpočívali dole u potoka. Došly až na silnici na Otice a vydaly se okolo letiště k Voděrádkům okolo vykácených třešňovek. 

Tudy došly až na Světiskou cestu, která byla před lety zavezena skládkou, rozorána a zničena a teprve před pár lety byla obnovena. 

Zpět na stanoviště se vracely Voděradskou ulicí okolo zemědělské haly, která je zajímavá svou stavbou, protože byla postavena tak, jako převrácená loď. 

Na každém stanovišti byl pro děti připraven poklad, který hledaly a také našly. Domů si nesly sušenky, čokolády, bonbony, školní potřeby, bezpečnostní přívěšky s odrazkami na tašky, reflexní pásky a hračky a pití.

K údivu všech si kluci vybrali plyšáky.

Dospělí byli vyčerpáni, ale některé děti by byly ochotné jít to ještě jednou.

Tato akce se mohla uskutečnit díky sponzorům, kteří nás podporují, takže jim patří poděkování.

 

Eva Šimková

______________________________________________________________________________________

Bleší trh

V sobotu 27.6. se konal Bleší trh. Báli jsme se deště, ale nečekali jsme tropická vedra. Zatímco maminky s holčičkami zvládaly opékání na paloučku, tatínkové se odporoučeli se svými chlapečky do protějšího domu do bazénu a pod pergolu - do stínu s pivečkem. Posedět na slunci a ve vedru se sklenkou vína prostě vydrželi pouze silní jedinci.

Potěšilo nás, že přestože Krabošická ulice byla uzavřena z obou stran, tak nás (mimo členů spolku a voděradských) přišli podpořit i lidé ze sousední  obce Kuří, ze Říčan a také z protějšího Domova Seniorů. 

Chtěli bychom tímto poděkovat i všem, kteří nás podpořili finančně v našem začátku. Děkujeme za finanční dary paní M.G., paní J.H., panu P.V. a za pomoc a občerstvení paní D.B., V.D., L.Š. a panu Z.M.

Akci pro děti s rodiči plánujeme na druhou polovinu července, takže členové spolku se svými ratolestmi se mají již nyní na co těšit.