aneb krátké zprávy pro upřesnění informací

01.05.2011 13:37

Tuto rubriku jsme se rozhodli otevřít z toho důvodu, aby nedocházelo ke zkresleným informacím pro občany typu „jedna paní povídala“.