______________________________________________________________________________________________________________________

Informace k těmto internetovým stránkám

Internetové stránky www.voderadky.com jsou stránky SOUKROMÉ.

________________________________________________________________________________

AKTUALIZOVÁNO:

13.10.2019 - Oslava 110ti let dobrovolného hasičského sboru v obci Kuří.

Dne 12.10. v sobotu se konala oslava 110ti let trvání hasičského sboru v obci Kuří. V malých obcích jako je Kuří, bývali dobrovolní hasiči a různé spolky důležitou součástí pro soudržnost obyvatel. Hasičský spolek byl vždy oporou obce a pomáhal při živelných pohromách a mimořádných událostech. Obec se na ně mohla vždy spolehnout. Mimo svou základní činnost stále ještě pořádají tradiční čarodějnice a vypomáhají v obci. Jejich předchůdci pořádali i plesy a zábavná sportovní klání v Roklích.

Sportovní klání.

Sbor dobrovolných hasičů by se však nemohl udržet bez příspěvků a sponzorských darů. Takže SDH Kuří vzala pod svá křídla obec Nupaky.

Na začátku slavnostní sobotní akce položili hasiči věnec k pomníku padlých hrdinů a promluvili zde: starosta SHD Kuří - pan Karel Chaloupecký, starosta města Říčany - Mgr. Vladimír Kořen a senátor - JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.. Protože obec Kuří nemá v tuto chvíli místnost, kde by se dalo posedět, tak byli všichni, včetně podporovatelů z Voděrádek, pozváni k rybníku na posezení u ohně s občerstvením. Zde se všichni poveselili, pojedli a poklábosili ke všeobecné spokojenosti.

Fotky ze sobotní akce.

Vzhledem ke krásnému podzimnímu odpoledni a hezkému místu u rybníka se akce vydařila a zúčastněným se velice líbila.

___________________________________________________________________________________

12.9.2019 - Aktuální nové informace ze stavby

Podle dnešní informace ze stavby se vzhledem ke stavu vodovodního řadu, musí stávající vodovodní řad vyměnit za nový.

 

10.9.2019 - Neoficiální informace ke kanalizaci

Práce na kanalizaci začínají v Krabošické ulici od DS (dům senior) až k bývalé hospodě.

Práce jsou plánovány na této první etapě do konce října. Od příštího týdne tj. 16.9.2019, pravděpodobně do konce října, se nebude moci v této ulici vyjíždět automobily ze zahrad, a to především proto, že mimo výkopů se bude přepojovat řád vody na suchovod, který se nebude moci přejíždět. V tomto případě si nezapomeňte nechat vyvézt žumpy. Nechat přivézt roury a jiný materiál pro práci svépomocí. To znamená, že voda bude na konci ulice a na začátku napojena na vedení po vrchu, a to z důvodu, že hlavní vodovodní řad je v dezolátním stavu a hrozí při odkopu natlakované vody, že to „vystřelí“ (prostě někde praskne), proto musí být stávající vodovodní řad prázdný. Toto bude později při pracích platit i pro další ulice, kde se se bude kopat. Výměna stávajícího dezolátního vodovodního řadu, který je vyměněn nově pouze ke křižovatce k DS, nebyla zabezpečena.

Práce budou probíhat asi takto: Každý si před začátkem prací musí označit barvou místo, kde bude mít opravdový přípoj ke své šachtě. Nebo lepší rada je - v ulici, kde budou pracovat před vámi odchytnout šéfa, ať to rovnou označí jejich barvou a značkou. Firma práce provádí pouze na městské části. Svou přípojku včetně šachet a to od plotu (kraje svého pozemku) si provádí každý sám, na svoje náklady. 

Výkopové práce na pozemku se nabízejí udělat pracovníci, kteří dělají nynější výkopy, a to ve svém volném čase o víkendech. Práci navíc mají povolenou. Ze zkušeností těch, kteří si to objednali, je nejvhodnější platit vždy pouze za vykonanou práci. Jeden běžný metr výkopu se zasypáním nabízejí provést za 1.000,- Kč. Není v tom nákup rour a šachet, to si musí každý nakoupit a přivézt sám a podle dohody si to i položit a oni pak provedou zásyp. Nebo si to každý koupí, přiveze, vykope, položí, zasype, nebo si zjedná celkové práce na fakturu od libovolné firmy. 

Konec prací v Krabošické ulici je plánován na konec října 2019, pak by se měla firma přesunout do ulice U Boudů, a to z důvodu, že práce na komunikacích přes celou zimu nepovolí správa silnic. Pak dle harmonogramu by měla na jaře 2020 přijít na řadu ulice Voděradská a po ní ulice Nad Vsí, Nádvorní a Zámecká a jako poslední je plánována ulice Krabošická a to od zahrádkářů až k silnici č. 101.

Prozatím nejsou žádné informace k dostavbě čistírny v Krabošické ulici, na které je spuštění kanalizace závislé.

Toto jsou dnešní informace, které se budou určitě měnit podle problémů, na které se při stavbě narazí.

E. Šimková

_________________________________________________________________________________

26.8.2019 - UPOZORNĚNÍ NA UZAVÍRKU SILNICE VODĚRÁDKY

DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - III/00323 VODĚRÁDKY - UZAVÍRKA

 NOVÉ   23. 8. 2019 - převzato z oficiálních stránek města Říčany

Datum vyvěšení: 23. 8. 2019

datum svěšení: 29. 8. 2019 

Č.J. 263087/2019-MURI/OSHT/00123 (281951)

ASIG - opatření obecné povahy - Voděrádky - III-00323 - T 4 Building.pdf (158477)

DZ - ASIG - Voděrádky.pdf (193397)

___________________________________________________________________________________

Vítá Vás obec Voděrádky

Obec Voděrádky je místní část města Říčany. Nachází se ve Středočeském kraji 2 km východně od Prahy. 

Obec: Říčany

(Kraj: STŘEDOČESKÝ, Okres: Praha - východ, Obec s rozšířenou působností: Říčany)
Všechny adresy v obci mají PSČ 251 01. 
Části obce jsou: Jažlovice, Kuří, Pacov, Radošovice, Říčany, Strašín a Voděrádky.
Pozn. s účinností od 11.7.2007 zanikla část obce Krabošice.

Část obce: Voděrádky

K 12.8.2019 je ve Voděrádkách 88 čísel popisných, 110 doručovacích adres a 15 ulic:
 
Do Statku, Jažlovická, K Mejtu, Krabošická, Na Spojce II., Nad vsí, Nádvorní, Ořechovka, Říčanská, Trnková, U Boudů, U Štípku, V Dolích, Voděradská, Zámecká.
 
V katastru Voděrádek se nachází 9 firem, 50 živnostníků, 16 provozoven.
 
Na začátku roku 2019 bylo trvale přihlášeno 242 obyvatel z toho 192 osmnáctiletých a starších.
 
Z těchto osob bylo starších 84 roků až 96 roků – celkem 13 osob.      
 
Rok narození:
 
1935 – 1 žena                                                                                              
1934 – 3 ženy
1933 – 1 žena
1932 – 1 žena
1931 – 1 žena
1930 – 1 muž
1928 – 1 žena a 1 muž
1926 – 1 žena
1924 – 1 muž
1923 – 1 žena