______________________________________________________________________________________________________________________

Informace k těmto internetovým stránkám

Internetové stránky www.voderadky.com jsou stránky SOUKROMÉ.

________________________________________________________________________________

AKTUALIZOVÁNO:

Někteří kandidáti do Evropského parlamentu žijí i nedaleko nás

 

Ing. Jitka Tatíčková - Voděrádky

 

Mojí profesí jsou čísla – zabývám se kompletním účetnictvím, personalistikou, daněmi, veškerou ekonomickou agendou. Své služby nabízím firmám i jednotlivcům. Základem mého pohledu na svět kolem sebe je tedy logika, propojování všech informací a neustálé hledání vzájemných souvislostí veškerého dění.

Mám dvě dcery, 12 a téměř 18 let. Ačkoliv jsem vždy byla vzorná matka, která nezapříčinila rozpad rodiny, jsou ve výchově otce, či spíše jeho partnerky, která je pouze o 9 let starší než má první dcera. Od doby tohoto pro mne šíleného rozsudku vím, že Barnevernet nepůsobí jenom v Norsku. V Česku se mu říká OSPOD. Naštěstí již pár let po mém boku stojí úžasný muž, spolužák a kamarád z dětství, který byl mou první láskou a díky jeho obrovské podpoře svůj životní úděl nesu snadněji. Svatba s ním sice proběhla až 30 let od našeho zasnoubení a mé dcery mají jiného biologického otce, přesto však mají s mým mužem vzájemně krásný vztah a já si uvědomuji, že to není rozhodně běžné spíše výjimečné. I z tohoto důvodu se cítím šťastná a naplněná.

Mojí velkou vášní je cestování a poznávání nových míst, zážitků, chutí a vůní. Cestujeme s manželem s batohem na zádech, jako by nám bylo dvacet a rozhodně to není žádná válečka na pláži. Zamilovali jsme se do Indočíny, kam jsme zavítali již po několikáté. Naším cílem jsou památky, tropická příroda, poznávání místních lidí, zvyků a ochutnávání místní kuchyně. Letos jsme takto navštívili Barmu, kde jsme obdivovali stovky budhistických památek, loni jsme procestovali Vietnam, kde jsme mimo jiné viděli, jak těžký život mají lidé žijící v horách a živící se pěstováním rýže a předloni Kambodžu a Thajsko. Kambodžský Angkor je to nejkouzelnější místo, které jsem zatím viděla. Cestování mě neuvěřitelně obohacuje a dává možnost nadhledu, pokory k životu a světu, ve kterém žijeme, protože při cestách si člověk uvědomí, že vymoženosti západní civilizace jako např. pračka, lednička a teplá voda nejsou pro velkou část lidí na světě vůbec samozřejmé.  A přesto mají tihle lidé neustále úsměv na tváři a jsou neuvěřitelně milí a laskaví, mají své bohatství v duši. Člověka to vede k otázkám – skutečně se máme lépe než oni? Nejsou ty pravé hodnoty někde jinde?

Mým koníčkem je také studium psychologie, ke kterému jsem se dostala v určité své životní fázi, která přes všechny těžkosti dala mému životu nový směr a posunula mě vpřed. Na přednáškách a v knížkách stále nacházím odpovědi na spoustu otázek a poznávám tak, že nic se v životě neděje jen tak, vždy se nám dějí správné věci ve správnou chvíli, aby nás něčemu naučily a my jsme se tak stali silnějšími a lepšími.

Aktivní odpočinek nacházím na naší zahradě, kterou spolu s manželem zvelebujeme a pěstujeme všechno možné, od kytiček přes bylinky i mnoho druhů zeleniny, baví mě také vaření, a hlavu si chodím vyčistit na spinning a na taneční parket.

Posledních pár let s obavami sleduji pronikání muslimů a islámu do Evropy a mám velké obavy o život našich dětí a vnoučat v budoucnu. Proto když jsem se loni od starší dcery dozvěděla, že se u nich na výběrovém pražském gymnáziu chystá návštěva do mešity, začala jsem se velmi zajímat o to, co se děje v našem školství. Dostala jsem se až k tomu, jak masivní působení politických „neziskovek“ ovlivňuje myšlení a náhled na svět mladé generace, jak v mládeži podporují neomarxistické myšlení a jak školy indokrinují děti multikulti výchovou a živí v nich myšlenku tolerance k netolerantnímu chování nájezdníků z jiných kultur, kteří se tlačí do Evropy. Když jsem proti takovému působení jedné  velmi známé organizace vystoupila na třídních schůzkách s tím, že politika do škol nepatří, a že si takové působení na děti nepřeji, byla jsem označena za rasistu, xenofoba a za extremistu. Pochopila jsem tehdy, že se jedná o závažný problém, který ale sahá až do nejvyšších vrstev politického spektra, že se musí najít síla, která zákonem zamezí takovému počínání.  Pod záštitou politických neziskovek probíhá na našich školách velké množství projektů, které mají za cíl postupně přijímat islám jako součást naší kultury a zvykat na něj novou mladou generaci. O tom, jaká bude naše budoucnost, budou přece rozhodovat   naše děti, proto jsem připravena udělat, co bude v mých silách, aby politickým neziskovkám byla odebrána akreditace ministerstva a aby tak nemohly se svou masírkou do škol. Výchova a výuka náleží výhradně školám a školy musí být sekulární a apolitické. V tomto smyslu doufám budu v týmu posilou.

Již tento pátek  24.5. a sobotu 25.5.2019 budou volby do Evropského parlamentu. 

Ačkoliv je to instituce pro řadu lidí včetně mě v podstatě zavrženíhodná, zřízená za účelem oklamání velkých skupin občanů Evropy, rozhodla jsem se ve volbách do něj kandidovat. Důvodem je, že probíhá válka o lidské svobody, válka o budoucnost našich dětí a vnoučat. A v této válce nesmíme bez boje přenechat našim nepřátelům ani píď prostoru, kde by mohli bez obav a skryti před veřejností osnovat své zkázonosné plány. Musíme tam být, mařit jejich plány, informovat o každé jimi připravované zradě veřejnost.

 

Narodila jsem se v Československu, žiji v České republice, uprostřed Evropy. Jsem Češka a Evropanka. Evropa ale není Evropská unie. Evropská unie vznikla s cílem zajistit, aby se na šroub, vyrobený v Německu dala našroubovat matička, vyrobená ve Španělsku a utáhnout to šlo italským klíčem, nemusel se používat francouzský. Jejím deklarovaným posláním byla co nejužší a současně rovnoprávná spolupráce evropských států a jejich národů. Tomuto poslání se zpronevěřila, propadla byrokracii, nikým nevolení úředníci si uzurpují moc a mění společenství svobodných, spolupracujících národních států v žalář národů, horší než bývalé Rakousko-Uherské císařství.

 

Evropská unie měla šanci tohle zjistit díky Brexitu, samozvaní vůdci EU si mohli své chyby uvědomit a leccos napravit. Reakce však byla zcela opačná, viníci nastávajícího rozpadu EU, sedící ve svých křeslech v Bruselu, obviňují všechny kolem sebe ze svých vlastních chyb. Mstí se Britům za odvahu říct, že se jim něco nelíbilo a zastrašují ostatní národy, které by se chtěly o něco podobného pokusit.


Evropská unie v této podobě přivedla Řecko do hospodářské propasti, politiky Katalánska, kteří plnili mandát, jež jim dali voliči, uvrhla do vězení, občany Francie hájící svá práva ve žlutých vestách střílí, bije a zavírá do vězení. Kde je liberté, égalité, fraternité. Svoboda, rovnost, bratrství? Krev teče v mnichovském metru, na Champs Elysée, hoří Paříž, hoří Notre Dame.


Do našich zemí přivádí Evropská unie divoké dobyvatele, aby pustošili, ač si toho ani nejsou vědomi. Jednají instinktivně, protože celý život jen bojovali o své přežití. Jednají agresivně, protože cítí, tuší a vědí, že potkávají společnost, jež zapomněla, co je vlastní obrana. Oni chtějí podíl bez toho, aby se podíleli. Oni nemají, bohužel, schopnost poznání, schopnost rozvíjet dále nádheru, která se před nimi objevila. Oni nepřicházejí budovat, nýbrž ničit, pálit, zabíjet. Důvody, které je donutily opustit domovy, vlečou s sebou a chtějí je tady zavádět. Smyslem jejich života není něco vytvořit a zanechat, ale nejvýš obejít dokola černý kámen uprostřed pouště.

 

Při teroristickém útoku na Srí Lance přišel o rodinu nejbohatší muž Dánska, který tento stav podporuje a spoluvytvořil ho. Je to symbolické. Tyto rádoby elity vypustily z láhve džina, kterého nemají pod kontrolu. Nyní s hrůzou zjišťují, že je neochrání peníze ani zdánlivá moc, ba ani to, když se dobrovolně uvězní ve svých palácích a nechají zbytek občanů napospas. Zemřou s nimi, protože nebude nikdo, kdo by na ně pracoval a stejně i politici, kteří se na naší likvidaci podílejí, protože nebude nikoho, kdo by jejich prebendy financoval .....

 

Ještě je šance na krok ke změně. Dalších šancí už moc nebude.  Proto jsem se rozhodla kandidovat na kandidátce č. 40, za Alternativu pro ČR, s lidmi, kterým věřím. Jsem sice na kandidátce až na 19. místě, ale odhodlána, v případě, že mi to uložíte svými hlasy, převzít odpovědnost za to, že to změním. Stačí vhodit kandidátku číslo 40 a na ní zakroužkovat kandidáta číslo 19. 

 

S velkou pravděpodobností do deseti dnů nevypukne válka, neshoří chrám Svatého Víta, ani se nepropadne do země Karlštejn. Ale každý měsíc budou Vaše svobody omezeny stovkou nařízení a směrnic, které přijdou z Bruselu a další stovkou zákonů a vyhlášek našeho parlamentu a naší vlády. A ty proniknou až do té nejmenší vesničky, ke každému z Vás a každá ulomí z krajíců Vaší svobody a Vašich práv tu malý, tu větší drobek. A za dvacet či třicet let Vaše děti či vnuci zjistí, že jste jim z práv a svobod zůstali jen ztvrdlé, ohlodané kůrky. A budou nás všechny proklínat a ptát se, proč jste to dopustili. Pokud je nesmete válka, kterou ve jménu mamonu někdo rozpoutá.

 
Proto k těm volbám, co se blíží, jděte! Vhoďte do urny ty správné lístky, zakroužkujte ta správná jména. A pokuste se vytvořit pro své děti lepší svět, než jim někteří chystají. 

Zde je odkaz na článek, který vznikl ze zoufalství z toho, co se kolem nás děje. 

https://www.rukojmi.cz/clanky/zahranicni-politika/8105-jitka-tatickova-hrejeme-si-hada-na-prsou-aneb-kdyz-se-z-nestatni-neziskove-organizace-stane-mocne-imperium

Ing. Jitka Tatíčková

 

_____________________________________________________________________________

Podmínky užívání webových stránek www.voderadky.com

Autorská práva

Veškerý materiál uveřejněný na těchto webových stránkách podléhá ochraně dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění (dále jen „Autorský zákon“).

Užívání webových stránek

Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno užívat tyto webové stránky a jejich obsah jinak než pro vlastní potřebu (a to jak v celku, tak jejich jednotlivé části). Především je zakázáno obsah těchto stránek jakkoli kopírovat, stahovat či jinak šířit !!!

____________________________________________________________________________________

Vítá Vás obec Voděrádky

Obec Voděrádky je místní část města Říčany. Nachází se ve Středočeském kraji 2 km východně od Prahy. 

Obec: Říčany

(Kraj: STŘEDOČESKÝ, Okres: Praha - východ, Obec s rozšířenou působností: Říčany)
V obci Říčany je evidováno 7 částí obce, 478 ulic, 4982 adres. Všechny adresy v obci mají PSČ 251 01. Části obce jsou: Jažlovice, Kuří, Pacov, Radošovice, Říčany, Strašín a Voděrádky.

Část obce: Voděrádky

(Kraj: STŘEDOČESKÝ, Okres: Praha-východ, Obec s rozšířenou působností: Říčany, Obec: Říčany)
V části obce je evidováno 18 ulic, 98 adres. Všechny adresy v části obce mají PSČ 251 01. 
Pozn. s účinností od 11.7.2007 zanikla část obce Krabošice.

Ulice ve Voděrádkách:

DO STATKU NAD VSÍ U ŠTÍPKU
JAŽLOVICKÁ NÁDVORNÍ V DOLÍCH
K MEJTU neuvedená VIŠŇOVÁ
K MLÝNU OŘECHOVKA VODĚRADSKÁ
KRABOŠICKÁ ŘÍČANSKÁ ZÁMECKÁ
NA SPOJCE II TRNKOVÁ  
NA SPOJCE II. U BOUDŮ