PŘINÁŠÍME VÁM RUBRIKU S NÁZVEM:

CO NÁS PÁLÍ

Níže uvedené články obsahují aktuální informace k tématům, které nás tzv. "pálí".

_________________________________________________________________________________

4.3.2019 - Kdo chce psa bít, hůl si najde

 

Vážení, 

bylo by zapotřebí vymýtit zaběhnutý voděradský nešvar, že když někdo něco dělá, tak to dělá špatně a já bych to udělal lépe.

Zástupce nového OV začal roznášet Kurýra a už se to panu X nelíbí, protože tentokrát dostali pouze jeden výtisk. Takže pokud pan X umí počítat, tak do Voděrádek přijde 80 výtisků. Čísel popisných je 81 a to nepočítáme čísla rekreační, kde někteří obyvatelé, kteří zde bydlí trvale již léta, tak Kurýra dostávají také. V bytovkách se nám to navyšuje o byty (do tří bytových domů potřebujeme ne 3 výtisky, ale 16 výtisků, to je o 13 více = 94).

Takže ti, co nechtějí tento tiskopis, tak se dává do ostatních schránek. Navíc se roznáší nově i do tří ulic ve Světicích. Ten, kdo roznášel a nyní roznáší Kurýra, tak to dělá zdarma. 

Tak bych doporučila, kdo má výhrady, tak ať se přihlásí a roznáší zdarma tyto výtisky po Voděrádkách, bývalých Krabošicích a ve Světicích. 

Pokud se mu to zdá jako brnkačka, tak si během roznášky může Kurýra v klidu přečíst. Další možností je slušně požádat nový OV, aby počet Kurýrů nechal navýšit, aby mohli dostávat dva. 

Stačila by jen trocha slušnosti, a né hned pomlouvat, bohužel, právě ta slušnost je to, co některým evidentně chybí.

Eva Šimková

________________________________________________________________________________