OBECNÍ VÝVĚSKA - DŮLEŽITÁ SDĚLENÍ

________________________________________________________________________________

VÝSLEDKY VOLEB DO OSADNÍHO VÝBORU VODĚRÁDKY

______________________________________________________________________________

31.1.2019 - Přehled čerpání finančních prostředků 2018

finanční prostředky.jpg (201330)

______________________________________________________________________________

18.6.2018 - Vzhledem k tomu, že se množí žádosti o zapůjčení obecního domu, tak jsme se rozhodli Vás opět seznámit a vyvěsit již dříve odsouhlasená pravidla pro tento pronájem.

Pravidla pronajímání obecního domu ve Voděrádkách.pdf (139,9 kB)

_________________________________________________________________________________

KANALIZACE - VODĚRÁDKY - DOKUMENTY

15.2.2018 - Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kanalizační a vodovodní přípojky Voděrádky

Územní rozhodnutí o umístění stavby - Kanalizační a vodovodní přípojky Voděrádky.pdf (2211736)

8.1.2018 - Oznámení o zahájení územního řízení - Kanalizace a vodovod Voděrádky

Oznámení o zahájení územního řízení - Kanalizační a vodovodní přípojky Voděrádky.pdf (799513)

19.12.2017 - Rozhodnutí - vydání stavebního povolení - Kanalizace a vodovod Voděrádky

Rozhodnutí - vydání stavebního povolení - Kanalizace a vodovod Voděrádky.pdf (2396331)

29.11.2017 - Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace a vodovod Voděrádky

Oznámení o zahájení řízení - Kanalizace a vodovod Voděrádky.pdf (916536)

_________________________________________________________________________________

10.7.2017 - Osadní výbor Voděrádky si Vás dovoluje seznámit se spoluprací s Městem Říčany a Městskou policií a to konkrétně s prací nám přidělené strážnice paní Marcely Karasové za 1. pololetí tohoto roku. Viz přiložená zpráva okrskové činnosti v obci Voděrádky. 

1. pololetí okrsek Voděrádky.rtf (581195)

_________________________________________________________________________________

8.2.2017 - Informace pro občany - přidělení nového strážníka okrskáře

 

Chtěli bychom tímto informovat občany, že osadní výbor Voděrádky byl pozván dne 6.2.2017 od 17:00 hodin na jednání s Městskou policií Říčany. Osadnímu výboru byl představen nový strážník okrskář MĚSTSKÉ POLICIE ŘÍČANY, který bude mít na starosti obec Voděrádky, je jím paní Marcela Karasová.

Níže naleznete kontakt na okrskáře a popis jeho pracovní činnosti. 

Tyto informace budou v nejbližší době vyvěšeny i na vývěskách obce.

_________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

27.6.2016 - POZOR NA ODPADKY NA VLASTNÍM POZEMKU

Podle návrhu zákona o odpadech bude muset majitel pozemku prokázat, že nezákonné smetiště nezaložil, anebo ho bude muset odklidit na vlastní náklady. Tím by se měl vyřešit problém skládek. Tak nezakládejte smetiště u vlastních nemovitostí na vlastních pozemcích a hlídejte si také své pozemky, aby Vám je nezaneřádili ostatní.

Níže jsou k dispozici fotografie znázorňující, jak to vypadá v jednom objektu u nás ve Voděrádkách.

Tak tohle se asi bude špatně zdůvodňovat.

Za OV Voděrádky

Eva Šimková

ODPADKY U OBJEKTŮ VE VODĚRÁDKÁCH

____________________________________________________________________________________

19.6.2016 - LIDI UŽ NEJSOU LIDI

V tomto týdnu chystáme pohádkovou cestu pro děti - na Otice. Cesta se upravuje, aby ji lidé mohli zase používat na procházky. Byli jsme se podívat, v jakém stavu po deštích jsou dokončovací práce. To jsme zase žasli .... než firma stačila udělat poslední úpravy, tak nám nějaké zvíře naházelo na kraje cesty pytle se sutí a komunálním odpadem. 

Bylo to rozházeno okolo cesty a naházeno až k poli. Po sběru a úklidu toho byl malý valník. To by se tam vyjímali skřítkové, víly a princezny, každá postavička by mohla mít svou haldičku bordelu. 

Žádáme občany, aby nebyli lhostejní a volali, nebo psali na naše stránky. Je škoda peněz, které musíme vydávat třeba za novou zábranu, kterou někdo ukradl ze Světické cesty, či jakýkoliv zbytečný úklid.

Za OV Voděrádky

Eva Šimková

OTICKÁ CESTA

____________________________________________________________________________________

KANALIZACE - DŮLEŽITÉ INFORMACE

 

12.5.2016 - Zájem občanů o připojení na kanalizaci ve Voděrádkách

Při zjišťování, kdo má závazný zájem o napojení na kanalizaci, bylo osloveno 84 majitelů nemovitostí ve Voděrádkách. Bylo zjištěno, že zájem o napojení nemá 26 majitelů nemovitostí, což je 31% z oslovených. 

Veškeré potvrzené doklady od občanů byly předány na MÚ Říčany, Odbor správy majetku – Oddělení investic.

Po obdržení dalších informací, zveřejníme opět tyto informace na stránkách obce.

Za OV Voděrádky

Eva Šimková

 

5.5.2016 - Z informací odboru města, Správy majetku – oddělení  investic

Citace z komunikace: „Projekt kanalizace a vodovodu zadáme co nejdříve. Realizace je závislá na finančních prostředcích a na získání potřebných povolení. Potřebná povolení předpokládám cca do roka od zahájení projektových prací. Finanční prostředky neumím odhadnout, ale hned jak bude vše projekčně připravené, budeme žádat o finanční prostředky a to cca koncem roku 2017 a 2018.“ 

 

4.5.2016 - INFORMACE K PLÁNOVANÉ KANALIZACI - aktualizováno

Odpověď z MÚ Říčany na dotazy ke kanalizaci.docx (15428)

Ceník VB 2014 voda_kanalizace.doc (34816)

Odpovedi MU Ricany na otazky ktere zajimaji obcany.docx (14950)

plánek kanalizace 001.jpg (164133)

____________________________________________________________________________________

V měsíci červnu 2015 proběhly v obci 3 brigády.

Záměrem první brigády bylo dovybavit dětské hřiště, upravit jej, aby bylo přitažlivější pro děti, které zbytečně tráví spousty času u počítačů, namísto venku. Toto se podařilo a to díky i všem, kteří se brigády zúčastnili.

Brigáda číslo 1

Konečný vzhled dětského hřiště po brigádě

Záměrem druhé brigády bylo vyčistit zastávky BUS v Krabošické ulici pod mostem. Zde byla letitá špína a neutěšené prostředí, neudržovaná zeleň a odpadky. Při úklidu nám velice pomohli dobrovolní hasiči z Kuří, kteří zdarma obci pomohli a vystříkali bahno z kamenitých boků mostu. Za toto jim patří veliký dík. Brigádníci potom vše vyčistili, posekali, zametli, zavezli drtí a nyní se za tuto zastávku nemusí obec stydět. Při této brigádě se opět projevilo, komu na vzhledu obce záleží, kdo přišel pomoci a hlavně to, kdo se snažil zastávku zkulturnit již před brigádou a odvedl velký kus práce. Škoda, že se zde nezúčastnili především ti, kteří tuto zastávku používají.

Brigáda číslo 2

Poslední brigáda byla naplánována na dokončení úklidu návsi a to pod hostincem, kde zůstal nedokončený roh chodníku. Na brigádu přišli tři brigádníci, z toho většina byla již na předcházejících brigádách. Vzhledem k tomu, že na brigádu nepřišli ti, kteří místní hospůdku navštěvují a na této úpravě by měli mít zájem a účast byla minimální, tak se zákoutí neuklízelo. Úklid se přesunul na zastávku autobusu ve Voděradské ulici, která byla vypleta a byla zde rozhrnuta drť.

Brigáda číslo 3

Děkujeme tímto všem, kteří se brigád zúčastnili a projevili tím zájem, aby naše obec byla čistá a upravená.

23.5.2015 - Chceme žít v čisté obci a nechceme se stydět za to, kde bydlíme.

 

OV Voděrádky se rozhodl v tomto roce věnovat veškeré své síly a finance na opravy a údržbu obce.

Začalo se vyčištěním škarp v Ořechovce a Krabošické ulici, až k mostu silnice č. 101. Čištění proběhlo znovu, protože v Ořechovce se někdo neodnaučil házet odpadky do škarpy, přestože tam byly umístěny kontejnery. Nyní tam někdo vyváží hlínu do škarpy. Obec to již nenechá vyčistit. A kdo to neví, tak v obcích škarpy slouží k odvodu dešťové vody. Tady nejsou všude kanály a dešťová kanalizace!!!

 

Fotky zavezené škarpy

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Krabošická ulice:

Zde se vyčistil plácek na kontejnery a tento se bude dále upravovat.

Opravila se nosná zeď pod hospodou. Takto vypadala před opravou:

V této době se upravuje dětské hřiště, které již potřebovalo větší opravy a údržbu. Časem budou přidány další hrací prvky, další údržba a oprava.

Úprava dětského hřiště a lesíčku

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Jažlovická ulice:

V ulici došlo k velkému vyčištění zastávek BUS. Bylo odvedeno velké množství práce, ale pohled na udržované zastávky stojí za to. A takto pokračovala údržba čištění a výsadba:

Po vyčištění

Před údržbou

A po vyčištění

Před konečnou úpravou:

Po úpravě:

__________________________________________________________________________________________________________________________________

Voděradská ulice:

Byla provedena renovace laviček u kapličky, vyčištěno okolí, vysazen náhradní strom za uschlý. Přibyly květináče a bude provedena samotná údržba kapličky a renovace jejích dveří.

Byla provedena úprava zastávky BUS a generální údržba protější stráně pod obecním domem.

Dále zde došlo k opravě propadlého kanálu a odpadových rour, kde hrozilo nebezpečí úrazu.

Úprava Voděradské ulice

__________________________________________________________________________________________________________________________

Světická cesta:

Cesta je otevřena pro veřejnost. Profil cesty bude pravidelně sekán. Kraje cesty budou sekány cca 2x ročně. Tato cesta si našla své příznivce a tak bychom chtěli otevřít ještě časem cestu na Otice původní tzv. Pohřební.

Světická cesta:

Takto nyní vypadá Pohřební cesta, kterou chceme taktéž otevřít a vyčistit:

Dále bychom chtěli provést úpravu stráně mezi Nádvorní ulicí a Voděradskou ulicí. Je také nutný prořez stromů na obecních pozemcích.

Byli bychom rádi, kdyby se k nám připojili i ostatní občané a to formou veřejné brigády. Každý si bude moci vybrat, s čím by chtěl pomoci. Plánujeme vylepšení dětského hřiště, úpravu a vyčištění zastávky BUS tzv. Pod mostem, dočištění rohu na návsi, dobudování zastávek BUS ve Voděradské ulici atd.

Přivítáme od Vás každý dobrý podnět, čím obec vylepšit a zkulturnit. 

Můžete nám psát na adresu: voderadky@email.cz

_______________________________________________________________________________________________________________________________

30.4.2015 - Nezaplacené poplatky za popelnice

Prosíme občany, kteří opomněli zaplatit poplatek za popelnici, aby tak učinili co nejdříve v pokladně MÚ Říčany. Nejvíce - 9 zapomnětlivých neplatičů je v Krabošické ulici. Dvě zapomnětlivé rodiny jsou v ulici Nádvorní, jedna v ulici Jažlovické a jedna v ulici Voděradská. 

Prosíme tímto ty, kteří opomněli, aby to dali do pořádku.

OV Voděrádky

30.4.2015 - Chybějící označníky zastávek BUS

Zajisté si většina občanů všimla, že v ulici Krabošická a Voděradská zmizely označníky zastávek. Tyto označníky nezmizely, protože by se zastávky přemísťovaly, či rušily, ale PROTOŽE JE NĚKDO UKRADL. Dle dostupných informací se budou umísťovat nové a to již ukotvené do země.

S ohledem na to, že se v obci začínají množit drobné krádeže, žádáme občany, aby byli všímaví a popřípadě vše nahlásili.

OV Voděrádky

30.4.2015 - Veřejná brigáda

Vzhledem k tomu, že některým občanům záleží na vzhledu obce, tak projevili zájem o veřejnou brigádu. Osadní výbor tuto brigádu zorganizuje, ale tímto prosí, aby všichni projevili zájem, co chtějí v obci uklidit, vylepšit, či jakkoliv zrekonstruovat a to větší práce, na které by byla vhodná brigáda občanů.

Případné podněty prosím zašlete na naši emailovou adresu: voderadky@email.cz, nebo se přímo spojte se slečnou Lucií Šimkovou.

OV Voděrádky

_________________________________________________________________________________________________________________________________

Probíhající úklid obce

 

Chtěli bychom tímto informovat občany, že probíhá úklid obecních pozemků. Úklid začal na návsi u zastávek BUS a bude dále na návsi probíhat. Je škoda, že toto jsme si zaneřádili sami. Každý by si měl uvědomit, že u zastávky je koš na odpadky, tak není nutné tyto odpadky házet do keřů a pod stromy. Rovněž je zde koš na psí exkrementy, tak si majitelé psů mohou toto sebrat a nenechávat to na chodníku. Na přiložených fotkách vidíte, jak úklidem kousek návsi prokoukl.

Fotky z probíhajícího úklidu obce

Na přiložených fotkách je dále vidět, jak si dokážeme smetí házet sami sobě pod nohy.

Dále prosíme občany, aby si každý uklidil okolo své nemovitosti. Pokud budou zametené chodníky před objekty, tak necháme začátkem května komunikace v obci umýt. Pokud si občané chodníky nezametou, tak by toto bylo zbytečné. Doufáme, že se k nám přidáte a budete mít zájem, aby naše obec vypadala dobře.

 

Za OV Voděrádky

Úklid obce

L. Šimková

_____________________________________________________________________________________________________________________________